Hằng đẳng thức tổng hai lập phương lớp 8 (cách giải + bài tập)

Bài viết phương pháp giải bài tập Hằng đẳng thức tổng hai lập phương lớp 8 chương trình sách mới hay, chi tiết với bài tập tự luyện đa dạng giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập vận dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương.

Hằng đẳng thức tổng hai lập phương lớp 8 (cách giải + bài tập)

Quảng cáo

1. Phương pháp giải

* Cách mô tả hằng đẳng thức tổng hai lập phương

- Vận dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương: A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2) để khai triển và thực hiện biến đổi biểu thức.

* Cách tính giá trị biểu thức bằng cách vận dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương

Bước 1: Biến đổi biểu thức cho trước thành những biểu thức cần thiết sao cho phù hợp với biểu thức cần tính giá trị.

Bước 2: Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương để thực hiện biến đổi biểu thức cần tính giá trị về biểu thức có liên quan đến giá trị đề bài cho.

Bước 3: Thay vào biểu thức cần tính tìm được giá trị.

2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1. Viết các đa thức sau dưới dạng tích:

a) x3 + 27;

b) x3 + (2y)3.

Hướng dẫn giải:

a) x3 + 27 = x3 + 33

= (x + 3)(x2 – 3x + 32)

= (x + 3)(x2 – 3x + 9).

b) x3 + (2y)3 = (x + 2y)[x2 – x.2y + (2y)2]

= (x + 2y)[x2 – 2xy + 4y2].

Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x3;

b) 8x3 + y3 – (2x + y)(4x2 – 2xy + y2).

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

a) (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x

= (x + 2)(x2 – 2x + 22) – x

= x3 + 23 – x3 = 23 = 8.

b) 8x3 + y3 – (2x + y)(4x2 – 2xy + y2)

= 8x3 + y3 – (2x + y)[(2x)2 – 2xy + y2]

= 8x3 + y3 – [(2x)3 + y3]

= 8x3 + y3 – [8x3 + y3]

= 8x3 + y3 – 8x3 – y3 = 0.

3. Bài tập tự luyện

Bài 1. Khai triển nào sau đây là đúng?

A. a3 + b3 = (a + b)3;

B. a3 + b3 = (a + b)(a2 + ab + b2) ;

C. a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2);

D. a3 + b3 = (a + b)(a2 – 2ab + b2).

Bài 2. Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống: (2x + 3y)(4x2 – … + 9y2) = 8x3 + 27y3.

A. 5xy;

B. 6xy;

C. –6xy;

D. 12xy.

Bài 3. Khai triển nào sau đây là đúng?

A. 8x3 + 1 = (8x + 1)(8x2 – 8x + 1);

B. 8x3 + 1 = (8x + 1)(64x2 – 8x + 1);

C. 8x3 + 1 = (2x + 1)(4x2 – 4x + 1);

D. 8x3 + 1 = (2x + 1)(4x2 – 2x + 1).

Quảng cáo

Bài 4. Biểu thức x2+6x243x+36 rút gọn thành biểu thức nào?

A. x22+36;

B. x38+36;

C. x32+216;

D. x38+216.

Bài 5. Giá trị của biểu thức A = x3 – 16 + (16 + 4x + x2)(4 – x) là

A. một số lẻ;

B. một số chẵn;

C. một số chia hết cho 5;

D. một số chính phương.

Bài 6. Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống: a364+1b3=...+1b...+...+1b2.

A. a4; a216; a4b;

B. a4; a216; a4b;

C. a2; a24; -a4b;

D. a2; a24; a4b.

Bài 7. Giá trị biểu thức M = 2(x3 + y3) khi x + y = 3 và xy = 2 là

A. 3;

B. 6;

C. 9;

D. 18.

Quảng cáo

Bài 8. Biểu thức H = (a + b)[(a – b)2 + ab] sau khi rút gọn là

A. a3 + b3;

B. a3 – b3;

C. (a + b)2;

D. (a + b)3.

Bài 9. Cho x + y = – 1. Giá trị biểu thức A = x3 – 3xy + y3

A. – 1 – 3xy;

B. – 1;

C. –2;

D. –3.

Bài 10. Rút gọn biểu thức N = (2a + 3)(4a2 – 6a + 9) + 4(3 – 2a3), ta được giá trị của N là

A. một sỗ chẵn;

B. một số lẻ;

C. một số chính phương;

D. một số chia hết cho 6.

Xem thêm các dạng bài tập Toán 8 sách mới hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 8 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết & 700 Bài tập Toán lớp 8 có lời giải chi tiết có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 8 và Hình học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên