Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Reading có đáp án

Unit 3: Music

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 3 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Check out these sure signs of true music lovers. See how many of them you can relate to, and find out just how big of a music fan you actually are.

1. You Really Did Like that Band Before They Were Famous

A lot of people make this claim, but not everyone can back it up. You, on the other hand, have a copy of a CD the band actually burned themselves complete with hand-drawn art. You own a limited-edition T-shirt they sold when they were still playing dive bars in no-name towns. In fact, the drummer even crashed on your coach one night after he partied too hard, and the rest of the band left without him. You saw the group’s rise to fame coming, and no one can question that.

2. It’s Impossible to Answer the Question “What’s Your Favorite Album?”

Top five lists are one thing, but when people ask you to pick just one album as your all-time favorite … that’s ridiculous. With so much good music out there, it would be a disservice to the diverse history of music to decide on only one. That’s like asking a mother to choose her favorite child. You love them all for different reasons.

3. You Always Have Recommendations for Friends and Family

Being a huge music fan means you not only understand what you like, you also have an intuitive sense of what others will enjoy. It doesn’t matter if it’s your grandma, your college roommate, or your boss, you can introduce anyone to something fresh and exciting that will expand their appreciation of music. Everybody needs at least one friend like that.

4. Your Music Collection is Meticulously Organized

Big-time music fans can get a bit obsessive about cataloguing their music collections. Whether it’s physical albums or digital tracks, you’ve got a system that can’t be messed with. Maybe you organize it by genre and then alphabetize by band name. Perhaps you’ve created a hierarchy based on Billboard chart performance or a timeline following the year each album was released. You most likely own a massive external hard drive containing subfolders within subfolders filled with mp3s. Some may call you crazy, but when you love something, you take good care of it.

Question 1: There are 4 main signs to see if one person is a big music fan.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào nội dung bài

Dịch: Có 4 dấu hiệu chính cho thấy bạn là một fan hâm mộ âm nhạc cuồng nhiệt.

Quảng cáo

Question 2: If you like a music band a lot, you can pick out your most favourite song.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “It’s Impossible to answer the question “What’s Your Favorite Album?””.

Dịch: Không thể trả lời câu “Tuyển tập bài hát ưa thích của bạn là gì?”

Question 3: Being a music fan enables you to recommend music for others.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Being a huge music fan means you not only understand what you like, you also have an intuitive sense of what others will enjoy.”.

Dịch: Là một người hâm mộ âm nhạc có nghĩa là bạn không chỉ hiểu bạn thích gì, mà còn có thể phán đoán được kiểu âm nhạc mà người khác sẽ thích.

Question 4: Music fan love organizing their playlist.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Big-time music fans can get a bit obsessive about cataloguing their music collections.”.

Dịch: Những người hâm mộ âm nhạc có thể sẽ hơi chú trọng việc sắp xếp bộ sưu tập âm nhạc của mình.

Quảng cáo

Question 5: Music fans only organize songs by genres.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Maybe you organize it by genre and then alphabetize by band name.”.

Dịch: Có thể bạn sẽ sắp xếp nó theo thể loại, và sau đó xếp theo bảng chữ cái tên nhóm nhạc.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

A composer is someone who ________ (6) and directs original music used to produce various types of media entertainment. The scores written need ________ (7) technically correct in order to create flawless performances by choruses, musicians or instrumental ensembles. Sound recordings produced from the score vary ________ (8) style and may reflect the classical, country, folk, jazz, techno or pop genres. A composer's job is to help ________ (9) a story in a film, television story, play or video game without ________ (10) the viewer. The soundtrack they create must suit the project ________ (11) convey the appropriate mood and tone.

Successful composers are versatile with ________ (12) collaboration skills, allowing them ________ (13) on a variety of projects with producers and musicians from various backgrounds. They have extensive knowledge of the industry and a passion and talent ________ (14) creating sound recordings. Most composers are often skilled in playing one or multiple instruments and ________ (15) a good ear for music.

Question 6: A. write     B. wrote     C. writes     D. writing

Đáp án: C

Giải thích: chủ ngữ số ít động từ số ít

Dịch: Một nhà soạn nhạc là người viết và chỉ đạo sản xuất bản gốc để phục vụ cho nhiều loại hình giải trí.

Question 7: A. to be     B. be     C. being     D. is

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc need to V: cần…

Dịch: Các nốt nhạc được viết ra cần phải chính xác về kĩ thuật để tạo ra màn trình diễn không lỗi lầm…

Question 8: A. of     B. on     C. at     D. in

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc vary in st: đa dạng trong cái gì

Dịch: Bản thu âm sản xuất ra từ bản nhạc đa dạng trong phong cách và phản ánh thể loại như cổ điển, đồng quê, dân ca,…

Question 9: A. tell     B. say     C. speak     D. talk

Đáp án: D

Giải thích: tell a story: kể một câu chuyện

Dịch: Công việc của một nhà soạn nhạc là kể 1 câu chuyện trong 1 bộ phim, câu chuyện truyền hình, vở kịch hay trò chơi mà không làm lạc hướng người xem.

Question 10: A. distract     B. distracted     C. distracts     D. distracting

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc “without + Ving”: mà không làm gì

Dịch: Công việc của một nhà soạn nhạc là kể 1 câu chuyện trong 1 bộ phim, câu chuyện truyền hình, vở kịch hay trò chơi mà không làm lạc hướng người xem.

Question 11: A. but     B. or     C. because     D. and

Đáp án: D

Giải thích: and nối 2 nội dung song hành

Dịch: Nền nhạc họ tạo ra phải phù hợp với dụ án cũng như truyền tải thái độ và giọng điệu phù hợp.

Question 12: A. effective     B. effect     C. effects     D. effectively

Đáp án: A

Giải thích: tính từ đứng trước danh từ

Dịch: Một nhạc sĩ thành công là người đa năng về kĩ năng hợp tác có hiệu quả…

Question 13: A. work     B. working     C. worked     D. to work

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc allow sb to V: cho phép ai làm gì

Dịch: Một nhạc sĩ thành công là người đa năng về kĩ năng hợp tác có hiệu quả, điều này cho phép họ làm việc với nhiều dự án cùng các nhà sản xuất và soạn nhạc với xuất phát điểm đa dạng.

Question 14: A. in     B. for     C. with     D. on

Đáp án: B

Giải thích: have talent for: có tài năng…

Dịch: Họ có hiểu biết sâu rộng, đam mê và tài năng cho việc tạo ra các bản phối.

Question 15: A. get     B. come     C. have     D. make

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ have a good ear for music: có gu âm nhạc…

Dịch: Hầu hết các nhà soạn nhạc đều điêu luyện trong sử dụng nhiều nhạc cụ và có khiếu âm nhạc.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 HỌC TRƯỚC LỚP 11

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-music.jsp

2005 - Toán Lý Hóa