Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 8: New Ways To Learn có đáp án

Unit 8: New Ways To Learn

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới Unit 8: New Ways To Learn có đáp án

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. educate     B. concentrate     C. access     D. identify

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 2: A. device     B. improve     C. native     D. digital

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 3: A. identify     B. device     C. instruction     D. diverse

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /i/ các đáp án còn lại phát âm là /ai/

Question 4: A. improve     B. honey     C. comfort     D. come

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 5: A. ancestor     B. access     C. application     D. native

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Quảng cáo

Question 6: A. portable     B. syllable     C. enable     D. suitable

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

Question 7: A. digital     B. gender     C. ecology     D. garter

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /d/ các đáp án còn lại phát âm là /dʒ/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. access     B. finger     C. improve     D. apply

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9: A. digital     B. educate     C. syllable     D. develop

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. portable     B. recognize     C. identify     D. fingertip

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11: A. software     B. improve     C. access     D. effect

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 12: A. native     B. software     C. device     D. hardware

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. recognition     B. technology     C. education     D. disadvantage

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Question 14: A. concentrate     B. digital     C. educate     D. instruction

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. identify     B. concentration     C. technology     D. biology

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2004 HỌC TRƯỚC LỚP 11

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-8-new-ways-to-learn.jsp

2005 - Toán Lý Hóa