Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 1: Friendship

Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 1 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the word that has main stress placed differently from the others.

Question 1:

A. generous

B. suspicious

C. constancy

D. sympathy

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2:

A. sorrow

B. mutual

C. pursuit

D. influence

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 3:

A. acquaintance

B. unselfish

C. attraction

D. humorous

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 4:

A. intelligent

B. interesting

C. hospitable

D. favourite

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 5:

A. loyalty

B. success

C. incapable

D. sincere

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Đề bài Choose the word which is pronounced differently from the others.

Question 6:

A. machine

B. change

C. teacher

D. choose

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /tʃ/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 7:

A. condition

B. option

C. suggestion

D. relation

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ʃ/. Đáp án C phát âm là /tʃ/

Question 8:

A. believe

B. readily

C. friend

D. pleasure

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /i:/

Question 9:

A. good

B. gossip

C. game

D. geometry

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /g/. Đáp án D phát âm là /j/

Question 10:

A. trust

B. mutual

C. number

D. uncertain

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /ju:/

Question 11:

A. volunteer

B. committee

C. guarantee

D. degree

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /i:/. Đáp án A phát âm là /ɪə/

Question 12:

A. layer

B. frame

C. artisan

D. place

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ə/

Question 13:

A. museum

B. cultural

C. drum

D. sculpture

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /u:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 14:

A. tablecloth

B. authenticity

C. through

D. although

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /θ/. Đáp án D phát âm là /ð/

Question 15:

A. attraction

B. surface

C. lacquerware

D. artisan

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, A, C phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-friendship.jsp

Khóa học 11