Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 12: The ASIAN Games

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the words that has a different stress pattern from the others.

Quảng cáo

Question 1:

A. festival

B. decorate

C. special

D. important

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2:

A. celebrate

B. freedom

C. apart

D. slavery

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 3:

A. chocolate

B. receive

C. colorful

D. contest

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4:

A. parade

B. charity

C. active

D. generous

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 5:

A. instead

B. conserve

C. innovation

D. ultimately

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Question 6:

A. receive

B. complain

C. impress

D. monthly

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1

Quảng cáo

Question 7:

A. typical

B. apartment

C. newspaper

D. statement

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 8:

A. conceal

B. immense

C. before

D. fearsome

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 9:

A. cancel

B. surprise

C. propose

D. although

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 3.

Question 10:

A. holiday

B. publisher

C. example

D. difficult

Đáp án:

Giải thích:

Đề bài Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 11:

A.certificate

B.education

C.cultivation

D.patient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là ei/. Đáp án A phát âm là /ə/

Question 12:

A.bundle

B.customer

C.burn

D.understand

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 13:

A.architect

B.chef

C.mechanic

D.chemistry

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, A, D phát âm là /k/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 14:

A. nervous

B. scout

C. household

D. mouse

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /aʊ/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 15:

A. safety

B. tasty

C. pancake

D. nature

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /æ/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-the-asian-games.jsp

2004 - Toán Lý Hóa