Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 9: The Post Office

Bài tập Tiếng Anh 11 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Đề bài Choose the word which is pronounced differently from the others.

Question 1:

A. find

B. kind

C. blind

D. first

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /ɜː/

Question 2:

A. supper

B. hungry

C. pull

D. sun

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án D, B, A phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /uː/

Question 3:

A. television

B. pressure

C. pleasure

D. leisure

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án D, C, A phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /ʃ/

Question 4:

A. check

B. Christmas

C. chemistry

D. anchor

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, C, B phát âm là /k/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Question 5:

A. honor

B. hour

C. honest

D. hope

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A là âm câm. Đáp án D phát âm là /h/

Đề bài Choose the word whose stress is on the first syllable.

Question 6:

A. technology

B. competitive

C. facsimile

D. document

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 7:

A. courteous

B. subscribe

C. service

D. customer

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 8:

A. transit

B. transmit

C. transact

D. translate

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 9:

A. capable

B. communal

C. secure

D. imagine

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 10:

A. installation

B. disadvantage

C. dissatisfied

D. disappointed

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 2.

Question 11:

A. temperature

B. elevator

C. luxuriant

D. alternative

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 12:

A. bloody

B. behind

C. almost

D. cattle

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 13:

A. transform

B. prospect

C. country

D. beauty

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 14:

A. lucky

B. monkey

C. kitchen

D. about

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 15:

A. ensure

B. middle

C. number

D. sister

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-the-post-office.jsp

Khóa học 11