Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 9 Writing có đáp án

Unit 9: The Post Office

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 9 Writing có đáp án

Đề bài Choose the best answer to complete these following sentences.

Quảng cáo

Question 1: Astronauts ............... in their spaceship, but they frequently work outside now.

A. were used to stay

B. used to stay

C. were staying

D. had used to stay

Đáp án: B

Giải thích: Used to + V (đã từng làm gì như thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không thế nữa)

Dịch: Các phi hành gia đã thường ở trong tàu vũ trụ của họ, nhưng họ thường xuyên làm việc bên ngoài bây giờ.

Question 2: People ............... that the earth is round before.

A. were not used to believe

B. used to believing

C. would not use to believe

D. did not use to believe

Đáp án: D

Giải thích: Used to + V (đã từng làm gì như thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không thế nữa)

Dịch: Mọi người đã không tin rằng trái đất tròn trước đây.

Question 3: Tuberculosis ............... incurable before.

A. use to be thought

B. used to be thought

C. used to think

D. use to think

Đáp án: B

Giải thích: Used to + V (đã từng làm gì như thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không thế nữa)

Dịch: Bệnh lao từng được cho là không thể chữa được trước đây.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: Formerly babies ............... of whooping cough.

A. have died

B. used to die

C. would die

D. both B and C

Đáp án: B

Giải thích: Die of …. (chết vì bệnh gì)

Dịch: Trẻ em trước đây chết vì ho gà.

Question 5: These city girls are used ............... in the field.

A. to work

B. used to lie

C. would like

D. to working

Đáp án: D

Giải thích: Tobe use to Ving (làm quen việc làm gì)

Dịch: Những cô gái thành thị này đang làm quen làm việc ngoài đồng.

Đề bài Choose the best sentence -a, b, c, or d - made from the given cues.

Đề bài Choose the best sentence -a, b, c, or d - made from the given cues.

Question 6: yesterday/ I/ go/ Thanh Ba Post Office/ send some money/ brother

A. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office where to send some money to my brother

B. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office to send some money to my brother

C. Yesterday when I went to Thanh Ba Post Office sending some money to my brother

D. Yesterday I went to Thanh Ba Post Office and sending some money to my brother

Đáp án: B

Giải thích: Hôm qua tôi đến bưu điện Thanh Ba để gửi tiền cho anh tôi.

Quảng cáo

Question 7: When/ I/ arrive/ 7 am/ the post office/ open

A. When I arrived at 7 am, the post office which had just been opened

B. When I arrived at 7 am, the post office had just been opened

C. I arrived at 7 am when the post office had just been opened

D. I arrived at 7 am at that time the post office had just opened

Đáp án: B

Giải thích: Khi tôi đến lúc 7 giờ sáng, bưu điện vừa được mở

Question 8: The staff/ help/ me/ send the money/ very helpful and courteous

A. The staff helped me to send the money were very helpful and courteous

B. The staff that helped me to send the money which were very helpful and courteous

C. The staff whom helped me to send the money they were very helpful and courteous

D. The staff that helped me to send the money were very helpful and courteous

Đáp án: A

Giải thích: Các nhân viên đã giúp tôi gửi tiền rất hữu ích và lịch sự.

Question 9: I/ satisfied/ the service/ Thanh Ba Post Office

A. I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office

B. So that, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office

C. Nevertheless, I was satisfied with the service of Thanh Ba Post Office

D. I was satisfied with the service of which Thanh Ba Post Office

Đáp án: A

Giải thích: Tôi hài lòng với dịch vụ của Bưu điện Thanh Ba.

Question 10: The prices of the services/ reasonable/ every pocket

A. The prices of the services which are reasonable for every pocket

B. As the prices of the services are reasonable for every pockets

C. The prices of the services are reasonable for every pocket

D. The prices of the services that are reasonable for every pocket

Đáp án: C

Giải thích: Giá của các dịch vụ là hợp lý cho mọi túi tiền.

Đề bài Read the text then choose the best answer to fill in the blank.

China said today that there was heavy loss of life in the earthquake which struck Tangshan City yesterday. Survivors said that Tangshan, an industrial city of one million people 160 kilometers east of Peking, was completely (1) ……..

Observers living in Beijing said it appeared that only a mall part of the one million inhabitants escaped (2) …… or injury.

Many of the men of Tangshan were working in the (3) …….. deep under the earth’s surface when the (4) ……… occurred. Unfortunately, few of these miners have (5) ……….

Question 11:

A. broken

B. destroyed

C. killed

D. collapsed

Đáp án: B

Giải thích: Những người sống sót nói rằng Đường Sơn, một thành phố công nghiệp của một triệu dân cách Bắc Kinh 160 km về phía đông, đã bị phá hủy hoàn toàn.

Question 12:

A. death

B. destruction

C. disaster

D. accident

Đáp án: A

Giải thích: Các nhà quan sát sống ở Bắc Kinh cho biết có vẻ như chỉ một phần trung tâm của một triệu cư dân thoát khỏi cái chết hoặc thương tích.

Question 13:

A. roads

B. ways

C. fields

D. mines

Đáp án: D

Giải thích: Nhiều người đàn ông của Đường Sơn đang làm việc trong các hầm mỏ sâu dưới bề mặt Trái đất khi thảm họa xảy ra.

Question 14:

A. fall

B. disaster

C. loss

D. collapse

Đáp án: B

Giải thích: Nhiều người đàn ông của Đường Sơn đang làm việc trong các hầm mỏ sâu dưới bề mặt Trái đất khi thảm họa xảy ra.

Question 15:

A. existed

B. rescued

C. survived

D. died

Đáp án: B

Giải thích: Thật không may, một vài trong số những người thợ mỏ đã qua đời.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-the-post-office.jsp

2004 - Toán Lý Hóa