Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 1 (có đáp án): Reading

Unit 1: Greetings

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 1 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Hi everyone, I’m Phong. I’m from Vietnam. There are four seasons in the North of Vietnam. I like the spring and winter most. In the spring, it is warm and there are many kinds of fruits. I live in the countryside so the air is very cool and fresh in the spring. The view looks like a stunning picture. In the summer, it is very hot so I and my friends usually go swimming and fly our kites. Sometimes we go fishing. I don't like the winter because the weather is very cold and there is a lot of cold wind. I love living in the rural areas.

Question 1: Vietnam has four seasons.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “There are four seasons in North of Vietnam.”.

Dịch: Việt Nam có 4 mùa.

Question 2: The season Phong like best is summer

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “I like the spring and winter most.”.

Dịch: Tôi thích mùa xuân và đông nhất.

Question 3: It’s warm in the spring in Vietnam.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “In the spring, it is warm and there are many kinds of fruits.”.

Dịch: Vào mùa xuân, tiết trời ấm áp và có nhiều loại hoa quả.

Quảng cáo

Question 4: Phong usually goes swimming and fly kites in the autumn.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “In the summer, it is very hot so I and my friends usually go swimming and fly our kites.”.

Dịch: Vào mùa hè, trời rất nóng vì thế tôi và bạn bè thường đi bơi và thả diều

Question 5: Phong doesn't like the winter because the weather is very cold and there is a lot of cold wind.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I don't like the winter because the weather is very cold and there is a lot of cold wind.”.

Dịch: Tôi không thích mùa đông vì thời tiêt rất lạnh và có nhiều gió lạnh.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

I am......(6)..... teacher, I……..(7)…….at a primary school in the USA. In the morning I......(8)..... up at seven o'clock. I have breakfast with bread and a cup of coffee. Then I go to work. I teach his students French. I have lunch at school. I go home.....(9)...... one o'clock in the afternoon. I don’t work on Saturdays and Sundays. I go to the cinema, or …….(10)……… a book. I like the books very much. I have a sister in Oxford and a brother in London.

Question 6: A. a B. an C. the D. None of them

Đáp án: A

Giải thích: “Teacher” là N số ít và bắt đầu bằng phụ âm nên dùng mạo từ “a”

Dịch: Tôi là một giáo viên.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 7: A. study     B. learn     C. draw     D. teach

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu trước có thể suy ra động từ tương ứng là “teach”

Dịch: Tôi dạy ở một trường tiểu học ở Mỹ

Question 8: A. set     B. take     C. get     D. put

Đáp án: C

Giải thích: “get up”: thức dậy

dịch Tôi thức dậy lúc 7 giờ.

Question 9: A. at     B. on     C. in     D. for

Đáp án: A

Giải thích: “At + time”: Vào lúc mấy giờ

Dịch: Tôi về nhà vào lúc 1 giờ chiều.

Question 10: A. listen     B. watch     C. see     D. read

Đáp án: D

Giải thích: “read a book”: đoc sách

Dịch": Tôi đi xem phim hoặc đọc sách.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Ba is a student. He’s 12 years old. He studies at Yen Hoa primary school. He usually leave home for school at 6.30 a.m. He lives quite near the school, so he usually walks to school with some of his friends. But today his father is driving him to school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry and English. At school, he often plays volleyball with his best friends.

Question 11: What does Ba do?

A. a pupil     B. teacher     C. farmer     D. doctor

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Ba is a student”.

Dịch: Ba là một học sinh.

Question 12: What time does he usually go to school?

A. At a quarter to six

B. At a quarter past six

C. At haft past six

D. At six twenty

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “He usually leave home for school at 6.30 a.m”.

Dịch: Anh ấy thường rời nhà tới trường vào lúc 6 rưỡi sáng.

Question 13: Why does he walk go to school on foot?

A. Because he likes walking.

B. Because he doesn’t have a bike.

C. Because his house is quite near his school.

D. Because his mother want it.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “He lives quite near the school, so he usually walks to school with some of his friends”.

Dịch":Anh ấy sống tương đối gần trường, vì vậy nên anh ấy thường đi bộ tới trường cùng một vài người bạn.

Question 14: Which subjects does he like?

A. Maths     B. Literature     C. English D. Both B and C are correct

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “He loves Literature and English”.

Dịch: Anh ấy thích Ngữ văn và Tiếng anh.

Question 15: What does he often do at school?

A. He often plays guitar with his friends.

B. He often does the judo.

C. He often volleyball with his friends.

D. He reads books

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “At school, he often plays volleyball with his best friends”.

dịch Ở trường, anh ấy thường chơi bóng chuyền với những người bạn thân.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-1-greetings.jsp