Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 11 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 11: What do you eat ?

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 11 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 1: A. store     B. more     C. oil     D. core

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɔ các đáp án còn lại phát âm là /ɔː/

Question 2: A. can     B. children     C. cook     D. carrot

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /tʃ/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 3: A. shopkeeper     B. need     C. engineer     D. feet

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /ɪə/ các đáp án còn lại phát âm là /iː/

Question 4: A. cake     B. start     C. park     D. cartoon

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /ɑː/

Question 5: A. list     B. hit     C. biscuit     D. wine

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Quảng cáo

Question 6: A. half     B. can     C. bank     D. canteen

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɑ:/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 7: A. lemon     B. egg     C. dozen     D. there

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C là âm câm các đáp án còn lại phát âm là /e/

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. cooking     B. arrive     C. toothpaste     D. carrot

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 9: A. chocolate     B. lettuce     C. eraser     D. evening

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10: A. shopping     B shopkeeper     C. lemonade     D. happy

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Quảng cáo

Question 11: A. dozen     B. packet     C. classroom     D. engineer

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12: A. delicious     B. breakfast     C. morning     D. ruler

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 13: A. salesgirl     B. biscuit     C. afternoon     D. thirsty

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14: A. bottle     B. maintain     C. offer     D. cooking

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15: A. understand     B. afternoon     C. lemonade     D. cookie

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 3

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-11-what-do-you-eat.jsp