Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 13 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 13: Activities and the seasons

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 13 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: How__________ students are there in your classroom?

A. much     B. many     C. often     D. time

Đáp án: B

Giải thích: How many+ N đếm được số nhiều

Dịch: Có bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn?

Question 2: We often go swimming when the weather is_____________.

A. cold     B. freezing     C. cool     D. hot

Đáp án: D

Giải thích: Hot: nóng

Dịch: Chúng mình thường đi bơi khi trời nóng.

Question 3: What______ do you like best? I like the cold weather.

A. sport     B. cloth     C. weather     D. color

Đáp án: C

Giải thích: What weather: Thời tiết thế nào

Dịch:Thời tiết nào bạn thích nhất? Mình thích thời tiết lạnh.

Question 4: There are four_____________ in a year.

A. seasons     B. months     C. weathers     D. days

Đáp án: A

Giải thích: Season: mùa

Dịch: Có bốn mùa trong một năm.

Quảng cáo

Question 5: What’s your favorite_______? I like spring most.

A. month     B. season     C. quarter     D. day

Đáp án: B

Giải thích:

Dịch: Câu trả lời về mùa nên câu hỏi về mùa.

Question 6: Miss. Mai often travels to work _____ car.

A. on     B. in     C. by     D. at

Đáp án: C

Giải thích: By+ phương tiện

Dịch: Cô Mai thường đi làm bằng ô tô.

Question 7: I like watching football matches at the _____________.

A. exhibition     B. stadium     C. hospital     D. home

Đáp án: B

Giải thích: At the stadium: Ở sân vận động

Dịch: Mình thích xem các trận bóng đá ở sân vận động.

Question 8: She___________ to work every day.

A. drives usually     B. is usually driving     C. usually drives     D. usually drive

Đáp án: C

Giải thích: Trạng từ tần suất + V

Dịch: Cô ấy thường đi làm mỗi ngày

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 9: _______________ do you go to the theater? Sometimes.

A. How many days

B. How much

C. How many times

D. How often

Đáp án: D

Giải thích: How often: Hỏi về tần suất

Dịch: Bao lâu bạn đi xem phim? Đôi khi.

Question 10: In the spring, the weather is ………….

A. hot     B. cold     C. cool     D. warm

Đáp án: D

Giải thích: Warm: ấm

Dịch: Vào mùa xuân, thời tiết ấm.

Question 11: Which word is the odd one out?

A. spring     B. carrot     C. fall     D. autumn

Đáp án: B

Giải thích: Carrot là rau quả, các đáp án còn lại là mùa

Dịch:Từ nào khác với những từ còn lại?

Question 12: In the spring, there are___________ flowers in the school yard.

A. any     B. a lot     C. plenty     D. some

Đáp án: D

Giải thích: Some dùng trong câu khẳng định

Dịch: Vào mùa xuân, có rất nhiều bông hoa ở sân trường.

Question 13: When____________ cool, we often walk along the streets.

A. that is

B. there are

C. those are

D. it is

Đáp án: B

Giải thích: When it is+ adj: Dùng cho thời tiết

Dịch: Khi thời tiết mát lạnh, chúng tôi thường đi dạo quanh các con phố.

Question 14: My sister doesn’t iced water. She likes________ drink.

A. cold     B. cool     C. warm     D. hot

Đáp án: C

Giải thích: Iced water: nước đá >< Warm drink: nước ấm

Dịch: Chị của mình không thích nước đá. Cô ấy thích nước ấm.

Question 15: Would you like____________ apples and oranges?

A. any     B. some     C. an     D. a

Đáp án: A

Giải thích: Any dùng trong câu phủ định và nghi vấn

Dịch: Bạn có muốn táo và cam không?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-13-activities-and-the-seasons.jsp