Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 15 (có đáp án): Reading

Unit 15: Countries

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 15 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Hi. My name is Minh Anh. I'm from Viet Nam. I'm a student at a primary school of Hanoi city, the capital of Vietnam. My country is very beautiful. We have lots of mountains. We have great rivers such as the Red and Mekong River. We have lots of lakes, too. We have lots of rain, so the country is very green. We have many forests and we don't have any deserts. We have lots of beautiful beaches. I really love my great country.

Question 1: Minh Anh is Vietnamese.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I'm from Viet Nam”.

Dịch: Mình đến từ Việt Nam

Question 2: Her hometown, Hanoi is the capital of Vietnam.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I'm a student at a primary school of Hanoi city, the capital of Vietnam”.

Dịch: Mình là một học sinh của một trường cấp 1 ở thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.

Question 3: Her country has a lot of rivers.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “We have great rivers such as the Red and Mekong River”.

Dịch: Chúng mình có rất nhiều con sông lớn như sông Hồng và sông Mekong.

Quảng cáo

Question 4: Her country is also known for many forests and deserts.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “We have many forests and we don't have any deserts”.

Dịch: Chúng mình có nhiều rừng và chúng mình không có sa mạc.

Question 5: Minh Anh doesn’t like her hometown.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “I really love my great country”.

Dịch: Minh Anh không thích quê hương của cô ấy.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

There …..(6)….two long rivers in Viet Nam. The Red River is 1,200 kilometers long. It starts in China and flows to the Gulf of Tonkin. The Mekong River is longer …. (7)… the Red River. It starts in Tibet and flows to the Bien Dong. The Nile River is …..(8)…. longest river in the world. It is 6,437 kilometers long. It starts in North Africa and flows to the Mediterranean Sea. Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam. It is 3,143 meters …… (9)…... But it is …. (10)….the highest mountain in the world. The highest mountain in the world is Mount Everest. It is 8,848 meters high.

Question 6: A. is     B. are     C. was     D. were

Đáp án: B

Giải thích: There+ are+ N số nhiều đếm được

Dịch: Có hai dòng sông lớn ở Việt Nam.

Question 7: A. more     B. rather     C. much     D. than

Đáp án: D

Giải thích: Câu so sánh hơn: adj+ er+ than

Dịch: Sông Mekong dài hơn sông Hồng.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8: A. much     B. more     C. the     D. the most

Đáp án: C

Giải thích: Câu so sánh hơn nhất: the+ adj ngắn+ est

Dịch: Sông Nile là sông dài nhất trên thế giới.

Question 9: A. high     B. tall     C. wide     D. long

Đáp án: A

Giải thích: High: chỉ chiều cao dùng cho vật

Tall: chỉ chiều cao dùng cho người

Dịch: Nó cao 3,143 mét.

Question 10: A. much     B. not     C. only     D. just

Đáp án: B

Giải thích: Căn cứ vào nghĩa của câu trước thì đây là câu dạng phủ định.

Dịch: Nhưng nó không phải là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

My name is Ezaz Ulhaq. I am 7 years old. Now I’m studying at a primary school. I was born and raised in Sialkot; a city in the north of Pakistan. If you haven’t heard of Pakistan, it is a country located in subcontinent Asia. It is a neighbor to Afghanistan, China, India and Iran.

The country has an inspiring beauty. We have all kinds of weather and topography from beaches to snow peaked mountains, lush green fields and lakes. Our country is known for sparkling rivers and hot deserts. I really love my country.

Question 11: What does Ezaz do?

A. teacher     B. student     C. nurse     D. engineer

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Now I’m studying at a primary school”.

Dịch: Hiện nay mình đang học tại một trường tiểu học

Question 12: When was she born and raised?

A. China     B. India     C. Iran     D. Pakistan

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “I was born and raised in Sialkot; a city in the north of Pakistan”.

Dịch: Mình sinh ra và lớn lên tại Sialkot, một thành phố ở phía bắc của Pakistan.

Question 13: Where is her country located?

A. It is located far from China.

B. It is situated in the north of India.

C. It is located in subcontinent Asia.

D. It belongs to Africa.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “If you haven’t heard of Pakistan, it is a country located in subcontinent Asia”.

Dịch: Nếu bạn chưa từng nghe về Pakistan thì nó là một đất nước nằm ở tiểu lục địa châu Á.

Question 14: Which weather does the country have?

A. It has the hot weather.     B. It is snowy and cold.

C. It has all kinds of weather.     D. It is very hot.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “We have all kinds of weather and topography from beaches to snow peaked mountains, lush green fields and lakes”.

Dịch: Chúng mình có tất cả các loại thời tiết và địa hình từ những bãi biển đến những ngọn núi phủ tuyết, những cánh đồng và hồ nước trong xanh.

Question 15: How do you feel about her country?

A. She really loves her country.     B. She wants to live in another country.

C. She hates her country.     D. She hopes to be born in her country.

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “I really love my country”.

Dịch: Mình rất yêu đất nước của mình.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-15-countries.jsp