Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 15 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 15: Countries

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 15 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: What is her_______________________? She is Canadian.

A. nation     B. nationality     C. country     D. language

Đáp án: B

Giải thích: Nationality: quốc tịch

Dịch: Quốc tịch của cô ấy là gì? Cô ấy là người Canada

Question 2: Tokyo is the_________ of Japan.

A. capital     B. city     C. hometown     D. country

Đáp án: A

Giải thích: Capital: thủ đô

Dịch: Tokyo là thủ đô của Nhật Bản.

Question 3: Nam is ___________ vacation in Thailand.

A. at     B. on     C. during     D. in

Đáp án: B

Giải thích: On vacation: đang trong kì nghỉ

Dịch: Nam đang trong kì nghỉ ở Thái Lan.

Question 4: How__________ is she? She is 1.75 meters.

A. high     B. old     C. long     D. tall

Đáp án: D

Giải thích: How+ tall: Hỏi về chiều cao

Dịch: Cô ấy cao bao nhiêu? Cô ấy 1.75 m.

Quảng cáo

Question 5: Which language do you _________?

A. say     B. speak     C. tell     D. talk

Đáp án: B

Giải thích: Speak + language: Nói tiếng nào

Dịch: Bạn nào ngôn ngữ nào?

Question 6: This blue shirt is_____________ than that black one

A. more cheaper     B. cheapest     C. cheaper     D. less cheap

Đáp án: C

Giải thích: Câu so sánh hơn với adj ngắn: adj+er

Dịch: Chiếc áo màu xanh này rẻ hơn chiếc áo màu đen kia.

Question 7: China has ______________ population in the world.

A. larger     B. the larger     C. the most large     D. the largest

Đáp án: D

Giải thích: Câu so sánh hơn nhất với adj ngắn: the+ adj+ est

Dịch: Trung Quốc có dân số lớn nhất trên thế giới.

Question 8: He comes from Vietnam. He speaks______________.

A. Vietnamese     B. English     C. Australian     D. Chinese

Đáp án: A

Giải thích: Vietnamese: tiếng Việt

Dịch: Anh ấy đến tới Việt Nam. Anh ấy nói tiếng Việt.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 9: This country has ____________ of more than eighty billion.

A. tower     B. population     C. a population     D. an population

Đáp án: C

Giải thích: a population of: dân số

Dịch: Quốc gia này có dân số hơn 80 tỷ người dân.

Question 10: China is_____________ than the USA.

A. more larger     B. larger     C. the large     D. the most largest

Đáp án: B

Giải thích: So sánh hơn với adj ngắn: adj ngắn+ er

Dịch: Trung Quốc rộng lớn hơn Mỹ.

Question 11: Which word is the odd one out?

A. Vietnam     B. Thailand     C. English     D. Cambodia

Đáp án: C

Giải thích: English là nước, còn các đáp án còn lại là quốc gia

Dịch: Từ nào khác với các từ còn lại?

Question 12: This house is_________________ my school

A. near to     B. opposite to     C. next to     D. behind into

Đáp án: C

Giải thích: Next to: đối diện

Dịch: Ngôi nhà này đối diện trường của mình.

Question 13: How_______ is this well? It has the width of 3.5 meters.

A. tall     B. wide     C. high     D. long

Đáp án: B

Giải thích: How+ wide: sâu bao nhiêu

Dịch: Giếng này sâu bao nhiêu vậy? Nó có độ sâu 3.5m.

Question 14: Vietnam doesn’t have_______ deserts.

A. some     B. much     C. little     D. any

Đáp án: D

Giải thích: Any dùng cho câu hỏi và câu phủ định

Dịch: Việt Nam không có nhiều sa mạc.

Question 15: China is famous __________ the Great Wall

A. as     B. for     C. at     D. in

Đáp án: B

Giải thích: To be famous for sth: nổi tiếng vì cái gì

Dịch: Trung Quốc nổi tiếng với Vạn Lý Trường Thành.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-15-countries.jsp