Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 16 (có đáp án): Reading

Unit 16: Man and the environment

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 16 (có đáp án): Reading

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

Paper can be recycled by reducing it to pulp and combine it with pulp from newly harvested wood. As the recycling process causes the paper fibers to breakdown, each time paper is recycled its quality decreases. This means that either a higher percentage of new fibers must be added, or the paper down cycled into lower quality products. Any writing or coloration of the paper must first be removed by deinking, which also removes fillers, clays, and fiber fragments. Almost all paper can be recycled today, but some types are harder to recycle than others. Papers coated with plastic or alumium foil, and papers that are waxed, pasted, or gummed are usually not recycled because the process is too expensive. Gift wrap paper also cannot be recycled due to its low quality.

Question 1: People can reduce paper to pulp and mix with pulp from newly harvested wood

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Paper can be recycled by reducing it to pulp and combine it with pulp from newly harvested wood”.

Dịch: Giấy có thể được tái chế bằng cách giảm nó thành bột giấy và kết hợp nó với bột giấy từ gỗ mới khai thác.

Question 2: Giấy có thể được tái chế bằng cách giảm nó thành bột giấy và kết hợp nó với bột giấy từ gỗ mới khai thác.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “As the recycling process causes the paper fibers to breakdown, each time paper is recycled its quality decreases”.

Dịch: Vì quá trình tái chế làm cho các sợi giấy bị hỏng, mỗi lần giấy được tái chế, chất lượng của nó sẽ giảm.

Quảng cáo

Question 3: To recycle paper, the first thing we need to do is to remove fillers, clays, and fiber fragments by deinking.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Any writing or coloration of the paper must first be removed by deinking, which also removes fillers, clays, and fiber fragments”.

Dịch: Bất kỳ chữ viết hoặc màu nào của giấy trước tiên phải được loại bỏ bằng cách khử màu, nó cũng loại bỏ chất độn, đất sét và các mảnh sợi

Question 4: The recycling processes of most paper are similar.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “. Almost all paper can be recycled today, but some types are harder to recycle than others”.

Dịch: Hầu như tất cả các loại giấy có thể được tái chế ngày nay, nhưng một số loại khó tái chế hơn các loại khác.

Question 5: We can recycle gift wrap paper.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Gift wrap paper also cannot be recycled due to its low quality”.

Dịch: Giấy gói quà cũng không thể tái chế do chất lượng thấp.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

How Singaporeans go green? First, Singaporeans drink NEWater – recycled water. NEWater is suitable ….(6)…. drinking. Second, they go green in shopping. They can now …..(7)……more organic goods. Stores have more friendly options for buyers. Third, buildings in Singapore can be “green” too. They use ceramic tiles to ……(8)…. pollution in the air. Now, 25% of their buildings gets Green Mark. By 2030, 80% of their buildings will get this. Singapore can ….(9)…produce “eco-friendly” cars. They also encourage people to walk or travel …..(10)…. public transport. Finally, they now have more green-collar workers. These are people who manage buildings, work in green industry, or plan green events.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 6: A. at     B. for     C. to     D. with

Đáp án: B

Giải thích: Suitable for: phù hợp với

Dịch: NEWater có thể uống được.

Question 7: A. make     B. have     C. produce     D. do

Đáp án: C

Giải thích: Produce+ goods: sản xuất thực phẩm

Dịch: Họ giờ đây có thể sản xuất ra nhiều hơn các thực phẩm hữu cơ.

Question 8: A. rise     B. fall     C. reduce     D. help

Đáp án: C

Giải thích: Reduce: giảm

Dịch: Họ sử dụng gạch men để giảm ô nhiễm không khí.

Question 9: A. also     B. too     C. just     D. only

Đáp án: A

Giải thích: Also: cũng

Dịch: Singapore cũng sản xuất ra nhiều ô tô thân thiện với hệ sinh thái.

Question 10: A. in     B. on     C. through     D. by

Đáp án: D

Giải thích: By+ phương tiện: đi bằng loại phương tiện gì

Dịch: Họ cũng khuyến khích người dân đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

People need to breathe. If they don’t breathe, they will die. But how clean is the air people breathe? If they breathe dirty air, they will have breathing problems. Plants and animals need fresh air too. A lot of the things in our lives create harmful gases and make the air dirty, like cars, motorbikes, and factories. Dirty air is called polluted air. Air pollution can also make our Earth warmer.

Question 11: What will happen if people don’t breathe?

A. They will have troubles in breathing.

B. They can’t speak.

C. They will die.

D. They aren’t able to move.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vào câu: “If they don’t breathe, they will die”.

Dịch: Nếu họ không thở, họ sẽ chết

Question 12: What is the harm of people when they breathe dirty air?

A. They will suffer diseases related to breathing.

B. They have no problem.

C. The environment is polluted.

D. Many animals and plants will die.

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “If they breathe dirty air, they will have breathing problems”.

Dịch: Nếu họ hít không khí bẩn, họ sẽ mắc các vấn đề liên quan đến hô hấp.

Question 13: Which factors create harmful gases?

A. Many things like water and air     B. Vehicles and factories

C. Plants and animals     D. The sun and the moon

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “A lot of the things in our lives create harmful gases and make the air dirty, like cars, motorbikes, and factories”.

Dịch: Rất nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta tạo ra khí độc hại và làm cho không khí bẩn, như ô tô, xe máy và nhà máy

Question 14: What is the other name of dirty air?

A. Polluting air

B. Pure air

C. Breathless air

D. Polluted air

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Dirty air is called polluted air”.

Dịch: Không khí bẩn được gọi là không khí ô nhiễm

Question 15: What is the impact of air pollution to the Earth?

A. The Earth will be exploded.     B. The Earth will get warmer.

B. People can’t live on the Earth.     D. The Earth has no impact.

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Air pollution can also make our Earth warmer”.

Dịch: Ô nhiễm không khí cũng có thể làm cho Trái đất của chúng ta nóng lên.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-16-man-and-the-environment.jsp