Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 6 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 6: Places

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 6 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: The restaurant is______ to my school.

A. next     B. near     C. opposite     D. behind

Đáp án: A

Giải thích: Next to: đối diện

Dịch: Nhà hàng gần với trường của mình.

Question 2: ___________ the right of my house, there is a beautiful garden full of trees and flowers.

A. At     B. To     C. On     D. In

Đáp án: B

Giải thích: To the right of sth: Ở bên phải ……

Dịch: Ở bên phải nhà của mình có một khu vườn xinh đẹp ngập tràn cây và hoa.

Question 3: ________ hotels are there in your neighbor? Two hotels.

A. How much B. How many C. What     D. How often

Đáp án: B

Giải thích: How many+ N số nhiều đếm được

Dịch: Có bao nhiêu khách sạn ở khu của bạn? Hai khách sạn.

Question 4: My lovely cat is_____ the table.

A. in     B. under     C. at     D. B và C are correct

Đáp án: B

Giải thích: Under sth: bên dưới

Dịch: Con mèo dễ thương của mình đang ở dưới bàn.

Quảng cáo

Question 5: Which sentence is correct?

A. My house is between my school and a toy store.

B. There is my house between my school and a toy store.

C. Between my school and a toy store my house.

D. My house are between my school and a toy store.

Đáp án: A

Giải thích: between A và B: giữa A và B

Dịch: Câu nào sau đây là đúng?

Question 6: Which is the one odd one out?

A. restaurant     B. hotel     C. toy store     D. river

Đáp án: D

Giải thích: Các đáp án còn lại là cửa hàng.

Dịch: Từ nào sau đây khác với các từ còn lại?

Question 7: There are many interesting books in the_______.

A. stadium     B. toy store     C. bookstore     D. bakery

Đáp án: C

Giải thích: Dấu hiệu là từ “books”: sách.

Dịch: Có rất nhiều sách thú vị ở hiệu sách.

Question 8: My father is an engineer. He works in a big_______.

A. factory     B. hospital     C. city     D. hotel

Đáp án: A

Giải thích: Dấu hiệu là từ “engineer”: kĩ sư

Dịch: Bố tôi là một kĩ sư. Ông ấy làm việc ở một nhà máy lớn.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 9: The bookstore is_________ a river.

A. near to     B. next to     C. behind on     D. opposite to

Đáp án: B

Giải thích: Next to: Đối diện

Dịch: Hiệu sách ở đối diện một con sông.

Question 10: Look at _______ boys over here! They are playing football in the yard.

A. these     B. that     C. this     D. it

Đáp án: A

Giải thích: These + N số nhiều đếm được

Dịch: Hãy nhìn những chàng trai ở đằng kia. Họ đang chơi bóng đá ở sân.

Question 11: Linda and Jackson come __________ London.

A. for     B. from     C. up to     D. in

Đáp án: B

Giải thích: Come from: đến từ

Dịch: Linda và Jackson đến từ Luân Đôn.

Question 12: She likes playing_______ the rain

A. on     B. in     C. at     D. under

Đáp án: B

Giải thích: In the rain: dưới mưa

Dịch: Cô ấy thích chơi ở dưới mưa

Question 13: Hai is living in a beautiful house_____ his father, mother, and siblings.

A. for     B. near     C. with     D. about

Đáp án: C

Giải thích: Live with sb: sống với ai

Dịch: Hải đang sống ở một ngôi nhà xinh đẹp với bố, mẹ, và anh chị anh ấy.

Question 14: Which word has two syllables?

A. drugstore     B. bakery     C. history     D. Saturday

Đáp án: A

Giải thích: Từ “bakery” được phiên âm là /ˈdrʌɡstɔː(r)/

Dịch: Từ nào có 2 âm tiết?

Question 15: There is a cloth store in front_________ my school.

A. from     B. to     C. with     D. of

Đáp án: D

Giải thích: In front of: Ở đằng trước

Dịch: Có một cửa hàng ở trước trường của mình.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-6-places.jsp