Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 4 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 4: Our Past

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 4 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1: When we were on holiday, we used ________ to the beach every day.

A. go        B. to go        C. going        D. gone

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc used to V: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Khi chúng tôi đi nghỉ mát, chúng tôi thường ra ngoài biển mỗi ngày.

Question 2: Gold _______in California in the 19th century.

A. was discovered

B. has been discovered

C. was discover

D. they discovered

Đáp án: A

Giải thích: câu bị động thời quá khứ

Dịch: Vàng được tìm ra ở California vào thế kỉ 19.

Question 3: In the USA students ________ school uniform.

A. wear

B. wearing

C. don't wear

D. not wear

Đáp án: C

Giải thích: câu thiếu động từ chính nên ta cần điền động từ vào chỗ trống.

Dịch: Ở Mỹ, học sinh không mặc đồng phục.

Quảng cáo

Question 4: Alice wasn’t ___________ to be in my class.

A. too old

B. old enough

C. so old

D. such old

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc be + adj + enough + to V: đủ…để làm gì

Dịch: Alice không đủ tuổi vào lớp tôi.

Question 5: Ba often _______ stamp. Maybe he is a stamp collector.

A. collects

B. sells

C. buys

D.draws

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ collect stamp; sưu tập tem.

Dịch: Ba thường sưu tập tem. Có thể anh ấy là người sưu tập tem.

Question 6: Your sister used to visit you quite often, ________?

A. didn't she

B. doesn't she

C. wouldn't she

D. hadn't she

Đáp án: A

Giải thích: câu hỏi đuôi thời quá khứ.

Dịch: Chị của bạn thường đến thăm bạn khá thường xuyên phải không?

Question 7: My great grandma used to read ________ to me before bed.

A. folk tale

B. comic

C. comedy

D. thriller

Đáp án: A

Giải thích: folk tale: truyện cổ tích

Dịch: Bà cố thường đọc truyện cổ tích cho tôi nghe trước khi đi ngủ.

Quảng cáo

Question 8: We decided ________ at home this afternoon.

A. staying

B. stayed

C. stay

D. to stay

Đáp án: D

Giải thích: decide to V: quyết định làm gì

Dịch: Chúng tôi quyết định ở nhà chiều nay.

Question 9: If I __________a lot of money now, I ______________a new car.

A. have /will buy

B. have / would buy

C. had/ will buy

D. had/ would buy.

Đáp án: D

Giải thích: câu điều kiện loại 2

Dịch: nếu tôi có nhiều tiền lúc này, tôi sẽ mua xe mới.

Question 10: My mother told me __________ hard.

A. study

B. studying

C. to study

D. studied

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc tell sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Mẹ tôi bảo tôi học hành chăm chỉ.

Question 11: At the end of the story, the prince and princess fall _________ love with each other.

A. in        B. on        C. for        D. at

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc fall in love with sb: yêu ai say đắm Dịch: Ở đoạn kết, hoàng tử và công chúa yêu nhau say đắm.

Question 12: What should you consider before _________ for an exercise class?

A. sign up

B. to sign up

C. signing up

D. will sign up

Đáp án: C

Giải thích: before + Ving: trước khi làm gì

Dịch: Bạn nên cân nhắc gì trước khi đăng kí lớp thể dục?

Question 13: He came up with the solution __________ every problem.

A. in        B. at        C. for        D. to

Đáp án: D

Giải thích: solution to st: giải pháp cho cái gì

Come up with: này ra ý tưởng

Dịch: Anh ấy nảy ra giải pháp cho mọi vấn đề.

Question 14: Be careful! Don’t ______________your drink on the table.

A. spill       B. spread

C. flood       D. flow

Đáp án: A

Giải thích: Spill: làm đổ

Dịch: Cẩn thận! Đừng làm đổi nước uống lên bàn.

Question 15: After dinner, Mom ______ the lamp and Dad used to tell us stories.

A. light        B. lighted

C. lit        D. litted

Đáp án: C

Giải thích: động từ light chia tời quá khứ là lit: thắp sáng

Dịch: Sau bữa tối, mẹ đốt đèn và bố kể chuyện cho chúng tôi nghe.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-our-past.jsp