Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 1. (Câu 1 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là

Quảng cáo

A. 5,7 cm.    B. 7,0 cm.    C. 8,0 cm.    D. 3,6 cm.

Đáp án: C

W = Wd2 + Wt2 = 0,064 + 0,064 = 0,128J => Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Mặt khác Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiếtBài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Ta có x1 đến x2: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

=> Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết => Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết => ω = 20rad

Biên độ dao động: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết = 0.08m = 8cm

Câu 2. (Câu 22 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

A. 0,2 s    B. 0,1 s    C. 0,3 s    D. 0,4 s

Đáp án: A

Ta có: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết => Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Lực đàn hồi ngược chiều với lực kéo về khi lò xo đang dãn và vật có li độ Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (tương ứng với vùng màu đỏ của chuyển động tròn đều).

Trong một chu kì khoảng thời gian đó: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 3. (Câu 35 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = −ωx lần thứ 5. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là

A. 85 N/m    B. 37 N/m    C. 20 N/m    D. 25 N/m

Đáp án: D

Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc của vật:

v = ±ω√(A2 + x2) = −ωx. Suy ra: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Trong một chu kì vật đi qua vị trí có v=−ωx hai lần. Lần thứ 5 vật đi qua vị trí thỏa mãn hệ thức đó là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Suy ra T = 0,4s.

Độ cứng của lò xo: k = 25 N/m.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết
Quảng cáo

Câu 4. (Câu 5 Đề thi THPT QG 2015 – Mã đề 138): Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là:

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Công thức xác định tần số gốc của con lắc lò xo là Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 5. (Câu 39 Đề thi THPT QG 2015 – Mã đề 138): Một lò xo đồng chất tiết diện đều được cắt thành 3 lò xo có chiều dài tự nhiên l (cm); (l - 10) (cm) và ( l – 20) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được 3 con lắc lò xo có chu kỳ dao động riêng tương ứng là 2 s; √3 s và T . Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là:

A. 1,00 s    B.1,28 s    C. 1,41 s    D.1,50 s

Đáp án: C

Ta có Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (s)

=> Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết => l = 40cm

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết => Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 6. (Câu 48 Đề thi THPT QG 2015 – Mã đề 138): Một lò xo có độ cứng 20N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 100g, vật A được nối với vật B khối lượng 100g bằng môt sợi dây mềm, mảnh, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 20cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Khi vật B bắt đầu đổi chiều chuyển động thì bất ngờ bị tuột khỏi dây nối. Bỏ qua các lực cản, lấy g = 10m/s2. Khoảng thời gian từ khi vậ B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là:

A. 0,30 s    B. 0,68 s    C. 0,26 s    D. 0,28 s

Đáp án: C

Sau khi kéo vật B xuống dưới 20 cm và thả nhẹ thì hệ dao động với biên độ 20cm.

Vật B đi lên được h1 = 30 cm thì không chịu tác dụng của lực đàn hồi của lò xo nữa. Khi đó vận tốc của B có độ lớn Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Vật B đi lên thêm được độ cao Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Vật B đổi chiều chuyển động khi lên được độ cao h = h1 + h2 = 45cm = 0,45m

Khoảng thời gian từ khi vậ B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 7. (Câu 22 Đề thi THPT QG 2016 – Mã đề 536): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc

A. tăng √2 lần.    B. giảm 2 lần.

C. không đổi.    D. tăng 2 lần.

Quảng cáo

Đáp án: C

Tần số dao động điều hòa của con lắc lò xo: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết không phụ thuộc biên độ A

Câu 8. (Câu 41 Đề thi THPT QG 2016 – Mã đề 536): Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phuơng thẳng đứng. Tại thời điểm lò xo dãn 2 cm, tốc độ của vật là 4√5 v (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn 4 cm, tốc độ của vật là 6√2 v (cm/s); tại thời điểm lò xo dãn 6 cm, tốc độ của vật là 3√6 v (cm/s). Lấy g = 9,8 m/s2. Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị dãn có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 1,26 m/s.    B. 1,43 m/s.    C. 1,21 m/s.    D. 1,52 m/s.

Đáp án: B

Chọn chiều dương hướng xuống, gốc O tại VTCB. Gọi a là độ dãn của lò xo khi vật cân bằng, li độ của vật khi lò xo dãn Δl là Δl − a ; ω là tần số góc và A là biên độ của vật.

Ta có hệ:

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

(1)

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

(2)

Giải hệ (1) và (2) ta tìm được Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết. Từ đó tính được A = 8,022 cm.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết => Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Thời gian lò xo dãn trong một chu kì ứng với vật chuyển động giữa hai li độ -1,4 cm và 8,022cm. Ta chỉ cần tính tốc độ trung bình khi vật đi từ điểm có li độ -1,4 cm đến biên có li độ 8,022 cm với thời gian chuyển động Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết và quãng đường s = A + a = 9,422 (cm).

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 9. (Câu 48 Đề thi THPT QG 2016 – Mã đề 536): Hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng mặt phẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai dao động điều hòa cùng pha với biên độ lần lượt là 3A và A. Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 J thì động năng của con lắc thứ hai là

A. 0,31 J.    B. 0,01 J.    C. 0,08 J.    D. 0,32 J.

Đáp án: A

Hai con lắc lò xo giống hệt nhau nên chúng có cùng khối lượng m và độ cứng k.

Cơ năng của hai con lắc lần lượt là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1) Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1)

=> E1 = 9 E2 (1)

Thế năng của hai con lắc lần lượt là: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Do hai dao động cùng chu kì và cùng pha nên Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Khi Wđ1 = 0,72 J thì Wt2 = 0,24 J => Wt1 = 9 Wt2 = 9 . 0,24 = 2,16J => E1 = Wd1 + Wt1 = 2,88J

Từ (1) tính được Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Khi W't1 = 0,09J => W't2 = 0,01J => W'đ2 = E2 − W't2 = 0,32 − 0,01 = 0,31 (J)

Câu 10. (Câu 1 Đề thi Minh họa 2017): Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Tần số góc của con lắc lò xo Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 11. (Câu 26 Đề thi Minh họa 2017): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3 cm, con lắc có động năng bằng

A. 0,024 J.    B. 0,032 J.    C. 0,018 J.    D. 0,050 J.

Đáp án: B

Động năng tại x = 3cm bằng cơ năng trừ thế năng: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 12. (Câu 28 Đề thi Minh họa 2017): Khảo sát thực nghiệm một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216 g và lò xo có độ cứng k, dao động dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos2πft, với F0 không đổi và f thay đổi được. Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số f có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của k xấp xỉ bằng

A. 13,64 N/m.    B. 12,35 N/m.

C. 15,64 N/m.    D. 16,71 N/m.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Ta thấy con lắc cộng hưởng ở tần số xấp xỉ bằng 1,275Hz (dựa theo đồ thị). Lúc đó tần số góc cộng hưởng của dao động điều hòa Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 13. (Câu 15 Đề thi Thử nghiệm 2017): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Cơ năng của con lắc lò xo là Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 14. (Câu 40 Đề thi Thử nghiệm 2017): Trên mặt phẳng nằm ngang có hai con lắc lò xo. Các lò xo có cùng độ cứng k, cùng chiều dài tự nhiên là 32 cm. Các vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m và 4m. Ban đầu, A và B được giữ vị trí sao cho lò xo gắn với A bị dãn 8 cm còn lò xo gắn với B bị nén 8 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên cùng một đường thẳng đi qua giá I cố định (hình vẽ). Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai vật có giá trị lần lượt là

A. 64 cm và 48 cm.    B. 80 cm và 48 cm.

C. 64 cm và 55 cm.    D. 80 cm và 55 cm.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Chọn trục tọa độ Ox như hình vẽ, ta có phương trình dao động của hai vật là

xA = 64 + 8cosωAt = 64 + 8cos2ωBt

      = 64 + 8(2cos2ωBt - 1) = 56 + 16cos2ωBt;

xB = 8cosωBt. Khoảng cách giữa hai vật là L = y = xA – xB = 56 + 16cos2ωBt - 8cosωBt

Đặt cosωBt = x với Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết, ta có y = 56 + 16x2 – 8x

Hàm số y = 56 + 16x2 – 8x có y = ymin khi Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

=> Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết; ymax = 56 + 16.(- 1)2 – 8.(-1) = 80.

Câu 15. (Câu 9 Đề thi Tham khảo 2017): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây của con lắc được bảo toàn?

A. Cơ năng và thế năng.    B. Động năng và thế năng.

C. Cơ năng.    D. Động năng.

Đáp án: C

Trong dao động điều hòa cơ năng được bảo toàn

Câu 16. (Câu 21 Đề thi Tham khảo 2017): Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng:

A. 33 Hz.    B. 25 Hz.

C. 42 Hz.    D. 50 Hz.

Đáp án: B

Từ đồ thị ta thấy chu kỳ dao động của thế năng đàn hồi là 10 . 2ms = 20 ms. Suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo là T = 2 . 20s = 40ms = 0,04 s

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 17. (Câu 37 Đề thi Tham khảo 2017): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ 5 cm và chu kì 0,5 s trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc có tốc độ v thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,25 cm và chu kì 0,25 s. Giá trị của v gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 50 cm/s.    B. 60 cm/s.    C. 70 cm/s.    D. 40 cm/s.

Đáp án: A

Ta có Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết. Giả sử khi có tốc độ v, thì vật có tọa độ x (so với VTCB), nếu giữ chặt một điểm trên lò xo như trên thì vật có tọa độ là Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (so với VTCB) vì lò xo dãn đều. Ta có biên độ dao động mới Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Ta có Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 18. (Câu 12 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Lực kéo về F = − kx

Câu 19. (Câu 25 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha cùa dao động là π/2 thì vận tốc của vật là − 20 √3 cm/s. Lấy π2 = 10. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3π (cm) thì động năng của con lắc là

A. 0,36 J.    B. 0,72 J.    C. 0,03 J.    D.0,18J.

Đáp án: C

PT dao động có dạng: x = Acos(ωt + φ)

Khi pha của dao động là π/2 -> Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết -> vật qua VTCB -> tốc độ cực đại của vật là vmax = 20 cm/s . Mặt khác: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Khi li độ x = 3π cm thì động năng của vật

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 20. (Câu 38 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201): Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m/s2). Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t. Khối lượng của con lắc gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

A. 0,65 kg.    B. 0,35 kg.    C.0,55kg.    B.0,45kg,

Đáp án: C

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng.

Từ đồ thị => gốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo có độ dài tự nhiên và thuộc trường hợp A > Δl

Từ đồ thị ta có mỗi dòng ngang có mức thế năng: 0,25 /4 = 0,0625J.

Ta có, thế năng đàn hồi của lò xo: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (x là độ biến dạng của lò xo so với vị trí lò xo có độ dài tự nhiên). Từ đồ thị ta thấy:

+ Tại vị trí lò xo không biến dạng: Wt = 0

+ Tại vị trí vật lên cao nhất: x= A − Δl -> thế năng đàn hồi: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (1)

+ Tại vị trí vật xuống thấp nhất:x= A + Δl -> thế năng đàn hồi cực đại : Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (2)

Từ (1) và (2) : Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (3)

+ Chu kì dao động của con lắc:T = 0,3s

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Suy ra A =2Δl0 = 4,5cm. Từ Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 21. (Câu 2 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 202): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật nhỏ của con lắc có độ lớn tỉ lệ thuận với

A. độ lớn vận tốc của vật.    B. độ lớn li độ của vật.

C. biên độ dao động của con lắc.    D. chiều dài lò xo của con lắc.

Đáp án: B

F = − kx. Độ lớn lực kéo về tỉ lệ với độ lớn li độ

Câu 22. (Câu 5 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 203): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức xác định lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x là F = − kx. Nếu F tính bằng niutơn (N), x tính bằng mét (m) thì k tính bằng

A. N.m2.     B. N/m2.     C. N.m.    D. N/m.

Đáp án: D

Độ cứng k có đơn vị N/m

Câu 23. (Câu 16 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 203): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi

A. lò xo không biến dạng.    B. vật có vận tốc cực đại.

C. vật đi qua vị trí cân bằng.    D. lò xo có chiều dài cực đại.

Đáp án: D

Động năng cực tiểu bằng 0 khi v = 0 tại vị trí biên (lò xo có độ dài cực đại hoặc cực tiểu)

Câu 24. (Câu 34 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 203): Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%. Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7%.    B. 4%.    C. 10%.    D. 8%.

Đáp án: D

A1 = 0,98A; A2 = 0,98 A1 = 0,982A; lập tỷ số Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

=> mất đi gần 8%

Câu 25. (Câu 4 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biểu thức thế năng của con lắc ở li độ x là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Thế năng Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 26. (Câu 26 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m là

A. 100 g.    B. 1 kg.    C. 250 g.    D. 0,4 kg.

Đáp án: A

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 27. (Câu 28 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204): Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng Wđ của con lắc theo thời gian t. Hiệu t2 – t1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,27 s.    B. 0,24 s.    C. 0,22 s.    D. 0,20 s.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Ta có

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

=> t2 - t1 = 0,25

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 28. (Câu 39 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204): Một lò xo nhẹ có độ cứng 75 N/m, đầu trên của lò xo treo vào một điểm cố định. Vật A có khối lượng 0,1 kg được treo vào đầu dưới của lò xo. Vật B có khối lượng 0,2 kg treo vào vật A nhờ một sợi dây mềm, nhẹ, không dãn và đủ dài để khi chuyển động vật A và vật B không va chạm nhau (hình bên). Ban đầu giữ vật B để lò xo có trục thẳng đứng và dãn 9,66 cm (coi 9,66 ~ 4 + 4√2 ) rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là

A. 0,19 s.    B. 0,21 s.    C. 0,17 s.    D. 0,23 s.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Ban đầu hệ hai vật dao động với biên độ A = 9,66 – 4 = 4√2 cm;

Xét các lực tác dụng vào vật B: mBg – T = mBa => T = mB(g – a) = mB (g + ω2 x)

Dây còn căng khi Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Vậy cả 2 vật cùng chuyển động từ biên dương đến vị trí có loi độ x = − 4 hết thời gian

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Tại x = − 4 cm 2 vật có cùng vận tốc

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ x = − 4 cm thì vật mA đi lên chậm hơn mB nên dây sẽ trùng.

Khi đó mA nhận OA làm VTCB mới, cách vị trí đoạn Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết nên mA dao động với biên độ

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Thời gian mA đi từ x1 đến biên âm của nó là Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Thời gian cần tìm là t = t1 + t2 = 0,1885 s

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 29. (Câu 13 Đề thi Minh họa 2018): Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của k là

A. 80 N/m.    B. 20 N/m.    C. 40 N/m.    D. 10 N/m.

Đáp án: C

Giá trị độ cứng k của lò xo được xác định bởi biểu thức k = ω2m = 202 . 0,1 = 40N/m

Câu 30. (Câu 29 Đề thi Minh họa 2018): Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3cm. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt x1 = 3cosωt và x2 = 6cos(ωt + ω/3) (cm) Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của các con lắc bằng

A. 9 cm    B. 6 cm    C. 5,2 cm    D. 8,5 cm

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Ta có: Khoảng cách giữa hai vật nhỏ của con lắc bằng: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Ta có:

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Biên độ tổng hợp: của x1 - x2Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 31. (Câu 30 Đề thi Minh họa 2018): Một con lắc lò xo có m = 100g và k = 12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t = 0) lò xo không biến dạng, thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn có phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm t1 = 0,11s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2 Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tốc độ của vật tại thời điểm t2 = 0,21s là

A. 40π cm/s    B. 20√3 cm/s

C. 20π cm/s    D. 20π√3 cm/s

Đáp án: B

Giữ ở giữa chiều dài giảm một nửa nên độ cứng tăng gấp đôi

k = k0 = 25 N/m; m = 0,1 kg => Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Khi giữ vật VTCB của vật cách vị trí lò xo không biến dạng đoạn: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Vậy ngay sau khi giữ lò xo thì vật đang cách VTCB đoạn x1 = x0 = 4cm

Ta có t2 – t1 = 0,1 s = T/4 => so với t1 pha của vận tốc tăng thêm một góc Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Do đó vận tốc v2 sẽ ngược pha với li độ x1 nên

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 32. (Câu 25 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 201): Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

A. 400 rad/s.    B. 0,1π rad/s.

C. 20 rad/s.    D. 0,2π rad/s.

Đáp án: C

Giữ ở giữa chiều dài giảm một nửa nên độ cứng tăng gấp đôi

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 33. (Câu 40 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 201): Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát µ = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là

A. 16,7 cm/s.    B. 23,9 cm/s.

C. 29,1 cm/s.    D. 8,36 cm/s.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Lực ma sát giữa M và m làm cho lò xo có độ dãn Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết.

Vật m đi từ vị trí lò xo giãn 4,5cm qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ nhất đến vị trí biên đối diện rồi đổi chiều qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ 2; tiếp tục chạy đến vị trí biên rồi đồi chiều về vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ 3

Giai đoạn 1: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết. ( dây căng, vật M không dao động )

Giai đoạn 2: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết. (dây trùng, vật M dao động cùng với m)

Giai đoạn 3: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết (dây trùng, vật M dao động cùng với m)

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 34. (Câu 31 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 203): Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát µ = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2 . Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là

A. 15,3 cm/s.    B. 28,7 cm/s.

C. 25,5 cm/s.    D. 11,1 cm/s.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Vật m đi từ vị trí lò xo giãn 4,5cm đến vị trí biên đối diện rồi đổi chiều, chạy quay lại đến vị trí biên đổi chiều lần thứ hai, tiếp tục chạy quay lại đến vị trí biên đổi chiều lần thứ 3.

Giai đoạn 1: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết. ( dây căng, vật M không dao động )

Giai đoạn 2: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết. (dây trùng, vật M dao động cùng với m)

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 35. (Câu 19 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 206): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m dao động điều hòa với chu kì riêng 1s. Lấy π2 = 10. Khối lượng của vật là:

A. 100 g.    B. 250 g.

C. 200 g.    D. 150 g.

Đáp án: B

Vận dụng công thức tính chu kỳ : Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 36. (Câu 39 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 206): Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 gam có thể trượt trên m với hệ số ma sát µ = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D(mềm,nhẹ, không dãn) song song với trục lỏ xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 2 thì tốc độ trung bình của m là:

A. 22,3 cm/s.    B. 19,1 cm/s.

C. 28,7 cm/s.    D. 33,4 cm/s.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Lực ma sát của M và m là : Fms = µ . M . g = 0,6N.

Tần số góc và chu kỳ m và (m+M) là : Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Khoảng lệch giữa hai vị trí cân bằng O1O2là : Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

(Với O1 là vị trí cân bằng khi lò xo có chiều dài tự nhiên và O2 là vị trí cân bằng khi hệ (m+M) chịu tác dụng lực ma sát)

Do đó biên độ của m và hệ (m+M) là : A1 = 3cm và A2 = 1,5cm.

Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 2 thì:

+ Thời gian m đi được: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

+ Quãng đường m đi được: S = 2 A1 + 2 A2 = 9 (cm)

+ Tốc độ trung bình: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 37. (Câu 17 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 210): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 3cm. Trong quá trình dao động chiều dài lớn nhất của lò xo là 25 cm Khi vật nhỏ của con lắc đi qua vị trí cân bằng thì chiều dài của lò xo là

A. 19 cm    B. 18 cm

C. 31 cm    D. 22 cm

Đáp án: D

lcb = lmax − A

Câu 38. (Câu 37 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 210): Cho hệ cơ học như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m và với hệ số ma sát µ = 0,2. Ban đầu giữ m đứng yên ở vị trí lò xo giãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 2 thì tốc độ trung bình của m là:

A. 19,1 cm/s    B. 23,9 cm/s

C. 16,7 cm/s    D. 15,3 cm/s

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Lực ma sát giữa M và m làm cho lò xo có độ dãn Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết .

Vật m đi từ vị trí lò xo giãn 4,5cm qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ nhất đến vị trí biên đối diện rồi đổi chiều qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ 2:

Giai đoạn 1: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết .( dây căng, vật M không dao động )

Giai đoạn 2: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết .(dây trùng, vật M dao động cùng với m)

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 39. (Câu 2 Đề thi Minh họa 2019): Con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí có li độ x thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa ở li độ x có giá trị Fkv = −kx

Câu 40. (Câu 33 Đề thi Minh họa 2019): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc 10√3 cm/s hướng về vị trí cân bằng. Con lắc dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Trong một chu kì dao động, khoảng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ngược hướng nhau là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: A

+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

→ Biên độ dao động của con lắc Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

+ Trong một chu kì dao động, lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng, lực đàn hồi lại luôn hướng về vị trí lò xo không biến dạng (có li độ x = Δl0 như hình vẽ).

→ Thời gian hai lực này ngược chiều nhau là Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 41. (Câu 12 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 206): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Cơ năng Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 42. (Câu 33 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 206): Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại t = 0,3 s, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

A.3,5N    B.4,5N

C.1,5N    D.2,5N

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Từ đồ thị ta có Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

(trên đồ thị dịch chuyển trục Ot lên 1 ô dễ thấy đối xứng)

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ đồ thị ta có 3 ô (từ ô thứ 1 đến ô thứ 4 có 5T/4 =0,3s):

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Lúc t = 0,1 s thì vật qua vị trí biên trên lò xo bị nén cực đại (Ox hướng lên, ngược chiều F) nên ta có pha dao động của li độ lúc này là Φx(t - 0,1) = 0

Khi t = 0,15 s thì góc quét sau thời gian 0,3 - 0,1 = 0,2 s là :

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

=> pha dao động tại thời điểm t = 0,3 s là:

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Vậy Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 43. (Câu 4 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 213): Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại t=0,3 s, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Khi con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về cũng chính là lực đàn hồi: Fđh = Fk = −kx

Câu 44. (Câu 35 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 213): Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại t = 0,15 s, lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

A. 0,59 N.    B. 0,29 N.

C. 1,29 N.    D. 0,99 N.

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: C

Từ đồ thị ta có Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

(trên đồ thị dịch chuyển trục Ot lên 1 ô dễ thấy đối xứng)

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Từ đồ thị ta có 3 ô (từ ô thứ 1 đến ô thứ 4 có 5T/4 =0,3s):

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Lúc t = 0,1 s thì vật qua vị trí biên trên lò xo bị nén cực đại (Ox hướng lên, ngược chiều F) nên ta có pha dao động của li độ lúc này là Φx(t − 0,1) = 0

Khi t = 0,15 s thì góc quét sau thời gian 0,15 - 0,1= 0,05 s là :

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

pha dao động tại thời điểm t = 0,15 s là:

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Vậy Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 45. (Câu 11 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 223): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Con lắc dao động điều hòa với chu kì là: Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Câu 46. (Câu 37 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 223): Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t. Tại t = 0,15s lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

A. 4,43N    B. 4,83N

C. 5,83N    D. 3,43N

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: B

Vẽ vòng tròn lượng giác ta có Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

tại t= 0,2s ta có F=1N → Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết → φ = − 0,5236 rad

Lực hồi phục Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết ; thay t = 0,3 s vào ta tìm được kết quả

Fhp = − 4,82963(N)

Câu 47. (Câu 12 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 202): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là

Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Đáp án: D

Tần số góc là Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học có giải chi tiết

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

dao-dong-co.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác