Bài tập Vật Lí 7 Bài 10 (có đáp án): Nguồn âmBài tập Vật Lí 7 Bài 10 (có đáp án): Nguồn âm

Bài 1 : Chọn phát biểu đầy đủ nhất. Nguồn âm là:

A. Các vật phát ra âm

B. Đàn piano

C. Tiếng người nói

D. Tiếng sóng biển

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm

Đáp án cần chọn là: A

Bài 2 : Chọn phát biểu đầy đủ nhất:

A. Nguồn âm là các vật phát ra âm

B. Nguồn âm là đàn piano

C. Nguồn âm là tiếng người nói

D. Nguồn âm là tiếng sóng biển

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3 : Chọn câu đúng:

A. Những vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

B. Những vật thu nhận âm gọi là nguồn âm.

C. Những vật phát xạ âm gọi là nguồn âm.

D. Tất cả đều sai.

Các vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 4 : Khi phát ra âm:

A. Các vật đứng yên

B. Các vật dao động

C. Các vật đung đưa mạnh

D. Các vật không thay đổi so với bình thường

Khi phát ra âm, các vật đều dao động

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Vật phát ra âm khi nào?

A. Khi nén vật

B. Khi làm vật dao động

C. Khi uốn cong vật

D. Khi kéo căng vật

Khi phát ra âm, các vật đều dao động

Đáp án cần chọn là: B

Bài 6 : Âm thanh được tạo ra nhờ:

A. Nhiệt

B. Điện

C. Ánh sáng

D. Dao động

Âm thanh được tạo ra nhờ dao động

Đáp án cần chọn là: D

Bài 7 : Chọn câu đúng:

A. Âm thanh được tạo ra nhờ nhiệt

B. Âm thanh được tạo ra nhờ điện

C. Âm thanh được tạo ra nhờ ánh sáng

D. Âm thanh được tạo ra nhờ dao động

Âm thanh được tạo ra nhờ dao động

Đáp án cần chọn là: D

Bài 8 : Chuyển động như thế nào được gọi là dao động?

A. Chuyển động theo một đường tròn

B. Chuyển động lặp đi lặp lại quanh một điểm nào đó

C. Chuyển động của vật được ném lên cao

D. Chuyển động theo một đường cong

Chuyển động lặp đi lặp lại quanh một điểm là dao động

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9 : Chuyển động như thế nào gọi là dao động?

A. Chuyển động theo đường tròn.

B. Chuyển động của một vật được ném theo phương ngang.

C. Chuyển động lặp đi lặp lại nhiều lần theo hai chiều quanh một vị trí.

D. Cả ba dạng chuyển động trên.

Chuyển động lặp đi lặp lại quanh một điểm là dao động

Đáp án cần chọn là: C

Bài 10 : Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây cao su đó, ta nghe âm thanh. Nguồn âm đó là:

A. Sợi dây cao su

B. Bàn tay

C. Không khí

D. Tất cả các vật nêu trên

Ta có:

+ Nguồn âm là các vật phát ra âm

+ Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây cao su đó, ta nghe âm thanh.

Ở đây, sợi dây cao su dao động qua lại quanh vị trí cân bằng ⇒ nguồn âm là sợi dây cao su

Đáp án cần chọn là: A

Bài 11 : Khi thổi sáo ta nghe thấy âm thanh, nguồn âm đó là:

A. Cột khí xung quanh ống sáo

B. Ống sáo

C. Cột không khí trong ống sáo

D. Tất cả các đáp án trên

Ta có:

+ Nguồn âm là các vật phát ra âm

+ Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Khi thổi sáo, cột không khí trong ống sáo dao động qua lại quanh vị trí cân bằng, tạo ra âm thanh ⇒ nguồn âm là cột không khí trong ống sáo

Đáp án cần chọn là: C

Bài 12 : Dùng búa gõ xuống mặt bàn, ta nghe âm thanh của mặt bàn. Khi đó:

A. Mặt bàn không phải là vật dao động vì ta thấy mặt bàn đứng yên

B. Mặt bàn là nguồn dao động vì mặt bàn dao động rất nhanh và ta không thấy được

C. Búa là nguồn dao động vì nhờ có búa mới tạo ra âm thanh

D. Tay là nguồn âm vì ta dùng búa gõ xuống bàn làm phát ra âm thanh

Ta có:

+ Nguồn âm là các vật phát ra âm

+ Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Khi dùng búa gõ xuống mặt bàn, ta nghe âm thanh của mặt bàn thì mặt bàn là nguồn dao động vì mặt bàn dao động rất nhanh và ta không thấy được

Đáp án cần chọn là: B

Bài 13 : Dùng tay bóp vào con chút chít đồ chơi thấy có tiếng kêu.

Bài tập Vật Lí 7 Bài 10 (có đáp án): Nguồn âm (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Khi đó:

A. Lưỡi gà của con chút chít không phải là vật dao động vì ta thấy nó đứng yên

B. Lưỡi gà của con chút chít vì nó dao động rất nhanh và ta không thấy được

C. Không khí ở bên trong con chút chít là nguồn dao động vì nhờ có nó mới tạo ra âm thanh

D. Tay là nguồn âm vì ta dùng tay bóp con chút chít làm phát ra âm thanh

Ta có:

+ Nguồn âm là các vật phát ra âm

+ Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Dùng tay bóp vào con chút chít đồ chơi thấy có tiếng kêu, bộ phận tạo ra dao động âm là lưỡi gà của con chút chít đồ chơi.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 14 : Những nhạc cụ nào sau đây phát ra âm thanh nhờ các cột không khí dao động trong nhạc cụ đó:

A. Sáo

B. Kèn hơi

C. Khèn

D. Các nhạc cụ trên

Ta nhận thấy sáo, kèn hơi và khèn đều là nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ các cột không khí dao dộng trong nhạc cụ đó.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 15 : Khi thổi sáo, …………phát ra âm

A. Cột khí dao động

B. Ống sáo dao động

C. Cột khí trong ống sáo dao động

D. Cả A, B đều đúng

Khi thổi sáo, cột khí trong ống sáo dao động phát ra âm.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 16 : Trường hợp nào sau đây có thể phát ra âm thanh?

A. Một vật đang chuyển động thẳng đều

B. Một vật đang đứng yên

C. Một vật đang dao động

D. Một vật đang chuyển động trên đường tròn

Ta có:

+ Nguồn âm là các vật phát ra âm

+ Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Trường hợp có thể phát ra âm thanh là một vật đang dao động

Đáp án cần chọn là: C

Bài 17 : Trường hợp nào sau đây là nguồn âm:

A. Mặt trống khi gõ

B. Dây đàn ghi ta khi được gảy

C. Âm thoa khi gõ mõ

D. Tất cả trường hợp trên là nguồn âm

Ta có:

+ Nguồn âm là các vật phát ra âm

+ Khi phát ra âm, các vật đều dao động

⇒ Trường hợp mặt trống khi gõ, âm thoa khi gõ mõ, dây đàn ghi ta khi được gảy đều là nguồn âm.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 18 : Khi nghe đài, âm thanh phát ra từ đâu?

A. Từ chiếc loa có màng đang dao động

B. Từ phát thanh viên đọc ở đài phát thanh

C. Từ nút chỉnh âm thanh

D. Từ vỏ kim loại của chiếc đài

Khi nghe đài, âm thanh phát ra từ chiếc loa có màng đang dao động

Đáp án cần chọn là: A

Bài 19 : Khi gõ vào các ống trúc trên đàn Tơ-rưng, ta nghe thấy âm thanh phát ra, âm phát ra từ:

A. Thanh mõ

B. Các ống trúc

C. Lớp không khí xung quanh thanh mõ

D. Các thanh đỡ của đàn

Khi gõ vào các ông trúc trên đàn Tơ-rưng, ta nghe thấy âm thanh phát ra, âm phát ra từ các ống trúc do cột không khí trong các ống trúc dao động quanh vị trí cân bằng.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 20 : Khi ta nghe đài thì:

A. Màng loa của đài bị nén

B. Màng loa của đài dao động

C. Màng loa của đài căng ra

D. Màng loa của đài bị bẹp

Khi ta nghe đài thì màng loa của đài dao động

Đáp án cần chọn là: B

Bài 21 : Khi đánh trống, tại sao người ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát?

A. Để mặt trống có thể dao động ngay và tạo ra âm thanh

B. Để mặt trống không bị hỏng

C. Để mặt trống ít bị rung

D. Để mặt trống rung mạnh hơn

Khi đánh trống, người ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát để mặt trống có thể dao động ngay và tạo ra âm thanh

Đáp án cần chọn là: A

Bài 22 : Chọn đáp án đúng:

A. Khi đánh trống, gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát để mặt trống có thể dao động ngay và tạo ra âm thanh

B. Khi đánh trống, ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát để mặt trống không bị hỏng

C. Khi đánh trống, ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát để mặt trống ít bị rung

D. Khi đánh trống, ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát để mặt trống ít rung mạnh hơn

Khi đánh trống, người ta thường gõ dùi trống vào mặt trống một cách dứt khoát để mặt trống có thể dao động ngay và tạo ra âm thanh.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 23 : Khi bay một số côn trùng như ong, ruồi, muỗi, … tạo ra những tiếng vo ve là vì:

A. Chúng vừa bay vừa kêu

B. Chúng có bộ phận phát ra âm thanh đặc biệt

C. Hơi thở của chúng mạnh đến mức phát ra âm thanh

D. Những đôi cánh của chúng vẫy rất nhanh tạo ra dao động và phát ra âm thanh

Khi bay một số côn trùng như ong, ruồi, muỗi, … tạo ra những tiếng vo ve là vì những đôi cánh của chúng vẫy rất nhanh tạo ra dao động và phát ra âm thanh

Đáp án cần chọn là: D

Bài 24 : Khi đứng ở mặt hồ lăn tăn gợn sóng ta lại không nghe thấy âm thanh phát ra vì:

A. Mặt nước không dao động

B. Không khí bên trên mặt nước không dao động

C. Âm thanh phát ra nhỏ nên tai ta khó cảm nhận được

D. Mặt nước dao động nhưng không phát ra âm thanh nào

Khi đứng ở mặt hồ lăn tăn gợn sóng ta lại không nghe thấy âm thanh phát ra vì mặt nước dao động tạo ra âm thanh nhưng lại rất nhỏ tai người không nghe được.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 25 : Sáo phát ra âm thanh khi thổi vào nó là vì:

A. Cột không khí trong sáo dao động và phát ra âm thanh

B. Thân sáo dao động và phát ra âm thanh

C. Cột không khí trong ống sao đứng yên tạo ra âm thanh

D. Thân sáo chuyển động và phát ra âm thanh

Sáo phát ra âm thanh khi thổi vào nó là vì cột không khí trong sáo dao động và phát ra âm thanh

Đáp án cần chọn là: A

Bài 26 : Để ý thấy, khi ta áp tai vào một vỏ ốc ta thường nghe thấy tiếng rì rào như sóng biển. Nguyên nhân nào khiến ta nghe được âm thanh đó?

A. Do dao động của vành tai

B. Do dao động của không khí bên trong vỏ ốc

C. Do dao động của lớp vỏ bên ngoài của con ốc

D. Cả ba nguyên nhân trên

Ta nghe được âm thanh rì rào như sóng biển khi áp tai vào một vỏ ốc là do dao động củ không khí bên trong vỏ ốc.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 27 : Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì:

A. Làm cho âm thoa đẹp hơn

B. Làm cho âm thao cứng hơn

C. Làm cho âm thoa có thể dao động lâu hơn

D. Làm cho âm thoa ít dao động hơn

Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì làm như vậy làm cho âm thoa có thể dao động lâu hơn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 28 : Chọn đáp án đúng:

A. Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì làm cho âm thoa đẹp hơn

B. Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì làm cho âm thao cứng hơn

C. Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì làm cho âm thoa có thể dao động lâu hơn

D. Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì làm cho âm thoa ít dao động hơn

Người ta chọn kim loại có tính đàn hồi tốt để làm âm thoa vì làm như vậy làm cho âm thoa có thể dao động lâu hơn

Đáp án cần chọn là: C

Bài 29 : Khi gõ vào chiếc âm thoa, âm thanh phát được ra khi nào?

A. Ngay khi gõ vào âm thoa

B. Khi âm thoa dao động

C. Khi âm thoa thôi không dao động

D. Không có âm thanh

Khi gõ vào chiếc âm thoa, âm thanh phát ra được khi âm thoa dao động

Đáp án cần chọn là: B

Bài 30 : Chọn đáp án chính xác nhất: Khi gõ vào chiếc trống ở sân trường, âm thanh phát được ra khi nào?

A. Ngay khi gõ vào trống

B. Khi mặt trống dao động

C. Khi mặt trống thôi không dao động

D. Không có âm thanh

Khi gõ vào trống, âm thanh phát ra được khi mặt trống dao động

Đáp án cần chọn là: B

Bài 31 : Âm thanh được phát ra trong trường hợp nào sau đây:

A. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu

B. Chiếc âm thoa đặt trên bàn

C. Cái trống để trong sân trường

D. Cái còi trọng tài bóng đá đang đeo ở cổ

Trong các trường hợp trên, âm thanh được phát ra trong trường hợp chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu

Đáp án cần chọn là: A

Bài 32 : Trường hợp nào sau đây được gọi là nguồn âm?

A. Nước suối chảy

B. Mặt trống khi được gõ

C. Chiếc sáo mà người nghệ sĩ đang thổi trên sân khấu

D. Tất cả các đáp án trên

Âm thanh được phát ra trong tất cả các trường hợp trên

Đáp án cần chọn là: D

Bài 33 : Khi trời mưa dông, ta thường nghe thấy tiếng sấm. Vậy vật nào đã dao động phát ra tiếng sấm?

A. Các đám mây va chạm vào nhau nên đã dao động phát ra tiếng sấm

B. Không khí xung quanh tia lửa điện đã bị dãn nở đột ngột khiến chúng dao động gây ra tiếng sấm

C. Các tia lửa điện khổng lồ dao động gây ra tiếng sấm

D. Cả ba lí do trên

Khi trời mưa dông, ta thường nghe thấy tiếng sấm vì: Không khí xung quanh tia lửa điện đã bị dãn nở đột ngột khiến chúng dao động gây ra tiếng sấm

Đáp án cần chọn là: B

Bài 34 : Hộp đàn trong các đàn ghita, violong, … có tác dụng gì là chủ yếu?

A. Để tạo kiểu dáng cho đàn

B. Để khuếch đại âm do dây đàn phát ra

C. Để người nhạc sĩ có chỗ tì khi đánh đàn

D. Để người nhạc sĩ có thể vỗ vào hộp khi cần thiết

Hộp đàn trong các đàn ghita, violong, … có tác dụng để khuếch đại âm do dây đàn phát ra

Đáp án cần chọn là: B

Bài 35 : Khi bật quạt ta thường nghe thấy âm thanh vù vù phát ra. Nguồn âm là bộ phận nào của quạt phát ra?

A. Cánh quạt

B. Lớp không khí xung quanh cánh quạt

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai

Khi bật quạt ta thường nghe thấy âm thanh vù vù phát ra. Nguồn âm chính là cánh quạt

Đáp án cần chọn là: A

Bài 36 : Các dàn loa thường có các loa thùng và ta thường nghe thấy âm thanh phát ra từ cái loa đó. Bộ phận nào của loa phát ra âm thanh?

A. Màng loa

B. Thùng loa

C. Dây loa

D. Các bộ phận trên

Các dàn loa thường có các loa thùng và ta thường nghe thấy âm thanh phát ra từ cái loa đó, bộ phận màng loa dao động và phát ra âm thanh.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 37 : Một nghệ sĩ ngồi đánh đàn dương cầm, ta nghe được âm thanh. Nguồn âm là vật nào?

A. Các ngón tay

B. Các phím đàn

C. Các dây bên trong đàn

D. Các vật trên

Một người nghệ sĩ đánh đàn dương cầm, các dây bên trong đàn dao động tạo ra âm thanh, nguồn âm là các dây bên trong đàn.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 38 : Những điều nào sau đây là sai khi nói về nguồn gốc âm thanh?

A. Âm thanh được phát ra từ các vật dao động.

B. Khi vật dao động, ta luôn có thể nghe được âm thanh phát ra từ vật đó.

C. Âm thanh có thể phát ra từ các vật cố định (không dao động).

D. Tất cả các vật được xem là nguồn âm thì đều có thể phát ra âm thanh.

C sai vì: Âm thanh được phát ra từ các vật dao động.

Đáp án cần chọn là: C

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.