Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45 Bài tập 1: Nhà trường tổ chức quyên góp sách, vở để giúp đỡ các bạn học sinh của trường tiểu học ở vùng khó khăn. Tùng và Chi được cô giáo giao nhiệm vụ trình bày trước lớp về việc tổ chức quyên góp này. Hai bạn trao đổi với nhau như sau:

- Tùng: Tớ sẽ xem thông báo của nhà trường và làm bài trình chiếu về loại, sách vở cần quyên góp và thời hạn quyên góp.

- Chi: Nhất trí. Bạn chuyển bài trình chiếu cho tớ để tớ trình bày trước lớp nhé.

a) Em hãy điền vào chỗ chấm trong bảng dưới đây để hoàn thành việc mô tả nhiệm vụ của mỗi bạn.

(Gợi ý: Thông báo quyên góp của nhà trường: bài trình chiếu, trình bày trước lớp)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính | Chân trời sáng tạo

b) Em hãy trình bày chia nhỏ việc tạo bài trình chiếu của bạn Tùng và điện các việc nhỏ vào chỗ chấm trong hình dưới đây.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính | Chân trời sáng tạo

Trong các việc trên, việc nào cần dùng máy tính?

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Nhiệm vụ

Những gì có đã có trước

Sản phẩm cần tạo ra hoặc việc cần làm

Nhiệm vụ của bạn Tùng

Thông báo quyên góp của nhà trường

Bài trình chiếu

Nhiệm vụ của bạn Chi

Bài trình chiếu

Trình bày trước lớp

b) Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính | Chân trời sáng tạo

Việc nhỏ cần sử dụng máy tính: Tạo bài trình chiếu.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 46 Bài tập 2: Thầy giáo giao nhiệm vụ cho Ngọc tìm hiểu Hệ Mặt Trời bằng phần mềm SolarSytem và kể cho các bạn trong lớp nghe những điều thú vị mà Ngọc biết sau quan sát:

a) Em hãy điền vào chỗ chấm ở dưới đây để mô tả nhiệm vụ của Ngọc.

Những gì đã có trước: ………….

Việc cần làm: …………………..

Em hãy chia nhỏ việc tạo bài trình chiếu của bạn Ngọc và điền các việc nhỏ vào chỗ chấm trong hình dưới đây.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

a) Những gì đã có trước: Máy tính có phần mềm SolarSytems.

Việc cần làm: Tìm hiểu Hệ Mặt Trời và kể cho các bạn về những điều thú vị.

b)

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 46 Bài tập 3: Cô giáo yêu cầu mỗi tổ trong lớp em cần làm một bài trình chiếu để giới thiệu các thành viên của tổ trước cả lớp. Tổ trưởng trao đổi với các bạn về nhiệm vụ cần làm như sau:

- Nhiệm vụ của mỗi bạn: Làm một bài trình chiếu (có một trang trình chiếu) giới thiệu bản thân (họ và tên, môn học yêu thích, sở thích thể thao…)

- Nhiệm vụ của Tổ trưởng: Nhận bài trình chiếu của các bạn và ghép thành bài trình chiếu của tổ và trình bày trước lớp.

Em hãy điền vào chỗ chấm trong bảng dưới đây để mô tả nhiệm vụ của mỗi bạn trong tổ và nhiệm vụ của tổ trưởng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 45, 46 Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Nhiệm vụ

Những gì có đã có trước

Sản phẩm cần tạo ra hoặc việc cần làm

Nhiệm vụ của mỗi bạn

Thông tin về bản thân (họ và tên, môn học yêu thích, sở thích thể thao, …)

Bài trình chiếu (cá nhân)

Nhiệm vụ của Tổ trưởng

Nhận bài trình chiếu của các bạn

- Bài trình chiếu của tổ.

- Trình bày trước lớp.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác