Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20 Bài tập 1: Để tìm một cuốn sách hoặc một cuốn vở, theo em ở Hình 5 hay Hình 6 sẽ nhanh hơn? Tại sao?

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Tìm ở Hình 6 nhanh hơn. Bởi vì sách, vở, đồ dùng học tập ở Hình 6 đã được sắp xếp.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 20 Bài tập 2: Cặp sách của em có ba ngăn. Em dùng một ngăn để sách, một ngăn để vở và một ngăn bé nhất để đồ dùng học tập.

a) Điền tên các đồ vật vào sơ đồ hình cây biểu diễn cách em sắp xếp sách, vở, đồ dùng học tập trong cặp sách (sử dụng các từ, cụm từ gợi ý dưới đây).

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm | Chân trời sáng tạo

b) Cách nào sau đây là hợp lý nhất để tìm cuốn vở Toán trong cặp sách?

A. Mở ngăn cặp đựng vở, tìm cuốn vở Toán.

B. Lần lượt thực hiện, mở cặp sách, mở bất kì một ngăn để tìm cuốn vở Toán, nếu không thấy thì lại tìm sang ngăn khác.

C. Lần lượt thực hiện: mở cặp sách, mở ngăn đựng cặp sách, tìm cuốn vở Toán.

D. Lần lượt thực hiện: mở cặp sách, mở ngăn cặp đựng vở, tìm cuốn vở Toán.

Ghi chú: Cách tìm ở mục D có thể ghi ngăn gọn là:

Cặp sách\ngăn đựng vở\ vở Toán

Lời giải:

Quảng cáo

a) Điền tên các đồ vật vào sơ đồ hình cây biểu diễn cách em sắp xếp sách, vở, đồ dùng học tập trong cặp sách như sau:

0 - cặp sách

1 – sách

2 – vở

3 – đồ dùng học tập

Lưu ý: 1, 2, 3 có thể đổi chỗ cho nhau.

b) Cách sau đây là hợp lý nhất để tìm cuốn vở Toán trong cặp sách: D. Lần lượt thực hiện: mở cặp sách, mở ngăn cặp đựng vở, tìm cuốn vở Toán.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 21 Bài tập 3: An có em là Bình, hai anh em sử dụng một giá sách. Ngoài sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập của riêng mỗi người, hai bạn còn có sách tham khảo và truyện dùng chung. Sơ đồ hình cây sau biểu diễn cách hai bạn sắp xếp sách, vở, đồ dùng học tập và sách tham khảo, truyện và giá sách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm | Chân trời sáng tạo

a) Hãy sắp xếp sách, vở, đồ dùng học tập và sách tham khảo, truyện của An và Bình vào giá sách bằng cách điền các thẻ vào chỗ chấm cho phù hợp với biểu diễn của sơ đồ hình cây trên.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 19, 20, 21 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm | Chân trời sáng tạo

b) Em hãy nêu cách tìm cuốn sách giáo khoa Toán của bạn An trên giá sách ở Hình 7.

c) Để ghi ngắn gọn cách tìm cuốn sách giáo khoa Toán của bạn An trên giá sách em chọn cách nào sau đây? Khoanh vào chữ đặt trước phương án đúng.

A. A\sách giáo khoa\Toán

B. Giá sách\Bình\Sách giáo khoa\Toán

C. Giá sách\An\Sách giáo khoa\Toán

D. Giá sách\An\Sách tham khảo\Toán

Lời giải:

Quảng cáo

a) Sắp xếp sách, vở, đồ dùng học tập và sách tham khảo, truyện của An và Bình vào giá sách như sau:

(1) – An (7) – Sách tham khảo

(2) – Dùng chung (8) – Truyện

(3) – Bình (9) – Sách giáo khoa

(4) – Sách giáo khoa (10) – Vở

(5) – Vở (11) – Đồ dùng học tập

(6) – Đồ dùng học tập

b) Cách tìm cuốn sách giáo khoa Toán của bạn An trên giá sách em chọn cách sau: Tìm giá (1) – An, tìm ô (4). Sách giáo khoa, tìm sách giáo khoa Toán.

c) Đáp án đúng là: D. Giá sách\An\Sách tham khảo\Toán

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác