Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Bài tập 1: Tình huống: Ở một ngã tư đường phố không có tín hiệu đèn giao thông, một chú cảnh sát giao thông đứng điều khiển giao thông vào giờ cao điểm. Người tham gia giao thông lắng nghe, quan sát và chấp hành tín hiệu điều khiển bằng tiếng còi và động tác của chú cảnh sát giao thông giúp cho giao thông qua ngã tư luôn được an toàn, thông suốt.

a) Trong tình huống trên, người tham gia giao thông nhận được thông tin gì và có quyết định như thế nào? Chú cảnh sách giao thông điều khiển giao thông bằng những dạng thông tin nào?

b) Quan sát hình trên và cho biết: Người tham gia giao thông khi quan ngã tư này có thể nhận được những thông tin gì? Đó là những thông tin dạng nào? Em hãy nêu ba thông tin và dạng thông tin tương ứng mà người tham gia giao thông có thể nhận được khi qua ngã tư này.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

a)

Thông tin nhận được: tín hiệu điều khiển (động tác và tiếng còi) của chú cảnh sát giao thông.

Dạng thông tin: hình ảnh và âm thanh.

Quyết định: chấp hành theo tín hiệu điều khiển của chú cảnh sát giao thông.

b)

Thông tin người tham gia giao thông có thể nhận được

Dạng thông tin

1. Tín hiệu điều khiển giao thông của chú cảnh sát giao thông.

Hình ảnh, âm thanh

2. Nhắc nhở chấp hành luật lệ giao thông (tranh cổ động).

Hình ảnh, chữ

3. Hướng dẫn chỉ đường (biển chỉ đường).

Chữ

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Bài tập 2: Em và bạn cùng chơi cờ vua.

a) Tại sao sau khi bạn đi một nước cờ em cần có thời gian rồi mới đi nước cờ của mình?

b) Trong khi chơi cờ, thông tin em thu nhận và xử lý, kết quả xử lý là gi? Bộ phận nào của cơ thể thực hiện chức năng xử lý thông tin đó?

Lời giải:

Quảng cáo

a) Sau khi bạn đi một nước cờ em cần có thời gian rồi mới đi nước cờ của mình vì: em cần có thời gian suy nghĩ/ em cần thời gian xử lý thông tin nhận được/em cần thời gian để suy nghĩ, xử lý thông tin nhận được sau nước cờ của bạn…

b) Thông tin thu nhận và được xử lý: nước cờ bạn vừa đi.

Kết quả xử lý: nước cờ tiếp theo của em.

Bộ phận xử lý: bộ não.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Bài tập 3: Ghép mỗi bộ phận của máy tính ở cột bên trái với loại thiết bị tương ứng ở cột bên phải.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Thiết bị vào: B, C, D, E, H.

Thiết bị ra: A, B, C, G, H.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 23 Bài tập 4: Sau khi khởi động máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo, cửa sổ phần mềm Paint xuất hiện như bên.

Trong trường hợp này, thông tin nào được máy tính thu nhận và xử lý? Kết quả xử lý là gì?

Lời giải:

Quảng cáo

Thông tin được máy tính thu nhận và xử lý: nháy đúp chuột vào Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo (lệnh khởi động phần mềm Paint).

Kết quả xử lý: Khởi động phần mềm Paint (phần mềm paint được khởi động).

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 24 Bài tập 5: Khi tắt máy tính em thực hiện theo cách nào sau đây? Khoanh vào chữ cái đặt trước cách tắt máy tính đúng.

A. Ngắt nguồn điền của máy tính

B. Nhấn và giữ nút nguồn trên thân máy.

C. Nhấn nút nguồn trên máy tính.

D. Thực hiện nháy chuột lần lượt và các lệnh: Start, Power, Shut down.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Tắt máy tính: Thực hiện nháy chuột lần lượt và các lệnh: Start, Power, Shut down.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 24 Bài tập 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Một lưu ý khi sử dụng máy tính:

a) Khởi động và tắt máy tính đúng cách.

b) Thực hiện các quy tắc an toàn về điện.

c) Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính.

d) Thời gian làm việc với máy tính không hạn chế.

e) Chủ động, tùy ý sử dụng máy tính.

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 24 Bài tập 7: Đánh dấu X vào ô trống đặt trước phương án đúng:

a) Ngón trỏ trái và ngón trỏ phải đặt trên phím:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

b) Các phím xuất phát gồm:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

a) Ngón trỏ trái và ngón trỏ phải đặt trên các phím: F, J

b) Các phím xuất phát gồm:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 24 Bài tập 8: Điền vào chỗ chấm tên ngón tay tương ứng với dãy phím cho đúng với phân công gõ phím.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 25 Bài tập 9: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Internet là kho thông tin khổng lồ.

b) Khi truy cập Internet em có thể xem thông tin dự báo thời tiết, nghe ca nhạc, tìm hiểu các hướng dẫn bổ ích…

c) Có những thông tin không có sẵn trong máy tính nhưng có thể tìm thấy trên Internet.

d) Mọi thông tin trên Internet đều phù hợp với em.

e) Khi truy cập Internet em cần có sự đồng hành, hướng dẫn của thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

e) Đúng

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 25 Bài tập 10: Để truy cập Internet em sử dụng phần mềm nào sau đây? Khoanh vào chữ cái đặt trước phương án đúng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Để truy cập Internet em có thể sử dụng phần mềm Google chrome.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 25 Bài tập 11: Hướng dẫn sau đây là để thực hiện việc gì?

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Truy cập internet để xem dự báo thời tiết.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 25 Bài tập 12: Bạn Minh học lớp 3, bạn được học các môn học và hoạt động giáo dục: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự Nhiên và Xã Hội, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Họa động trải nghiệm. Mỗi môn học có sách giáo khoa, vở ghi bài và vở bài tập.

Bạn Minh có giá sách như hình bên. Em hãy giúp bạn Minh sắp xếp sách vở vào giá sách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

a) Cách sắp xếp:

Ngăn trên: …………………………………………………………………………

Ngăn giữa: ………………………………………………………………………..

Ngăn dưới: ………………………………………………………………………..

b) Trong ngăn, sách, vở được sắp xếp như thế nào? Tại sao?

c) Vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn cách em giúp bạn Minh sắp xếp sách, vở trong giá sách.

Lời giải:

a) Cách sắp xếp: Ví dụ:

Ngăn trên: sách giáo khoa.

Ngăn giữa: vở ghi bài.

Ngăn dưới: vở bài tập.

b) Trong ngăn, sách, vở được sắp theo thứ tự tên sách theo vần a, b, c hoặc sắp xếp theo độ dày của sách vở. Tại vì sắp xếp như vậy sẽ dễ tìm kiếm.

c) Vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn cách em giúp bạn Minh sắp xếp sách, vở trong giá sách.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 22, 23, 24, 24, 25 ,26 Ôn tập học kì I | Chân trời sáng tạo

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác