Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27, 28, 29 Bài 8: Làm quen với thư mục - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27, 28, 29 Bài 8: Làm quen với thư mục sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tin học lớp 3.

Giải vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27, 28, 29 Bài 8: Làm quen với thư mục - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27 Bài tập 1: Chọn cụm từ trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ chấm ở Hình 2 cho phù hợp.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27, 28, 29 Bài 8: Làm quen với thư mục | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

a) Các thư mục

b) Thư mục đang được mở

c) Các tệp

d) Các ổ đĩa

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 28 Bài tập 2: Quan sát Hình 2 và cho biết:

a) Tên các tệp trong thư mục Lớp 3A:……………………………………………

b) Thư mục mẹ của thư mục Lớp 3A:……………………………………………

c) Thư mục mẹ của thư mục Khối lớp 3:…………………………………………

Lời giải:

Quảng cáo

a) Tên các tệp trong thư mục Lớp 3A: Danhsachlop, Diemthihocki, Gioithieulop

b) Thư mục mẹ của thư mục Lớp 3A: Khối lớp 3

c) Thư mục mẹ của thư mục Khối lớp 3: Trường tiểu học Ngôi sao.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 28 Bài tập 3: Em hãy điền tên thư mục, tên tệp vào chỗ chấm trong sơ đồ hình cây ở Hình 3 để mô tả cây thư mục ở Hình 2.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 27, 28, 29 Bài 8: Làm quen với thư mục | Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Lần lượt từ trên xuống dưới là:

- Trường tiểu học Ngôi sao.

- Khối lớp 1

- Khối lớp 2

- Khối lớp 3

- Lớp 3A

- Lớp 3B

- Lớp 3C

- Khối lớp 4

- Khối lớp 5

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 29 Bài tập 4: Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự đúng để mở đến thư mục Lớp 3A trong cây thư mục ở Hình 2.

A. Mở thư mục Trường tiểu học Ngôi sao.

B. Mở ổ đĩa (D:)

C. Mở thư mục Lớp 3A.

D. Mở thư mục Khối lớp 3.

Lời giải:

Quảng cáo

Thứ tự đúng là:

B. Mở ổ đĩa (D:)

A. Mở thư mục Trường tiểu học Ngôi sao

D. Mở thư mục Khối lớp 3

C. Mở thư mục Lớp 3A.

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 29 Bài tập 5: Lựa chọn một số thao tác trong các thao tác dưới đây và sắp xếp theo thứ tự đúng để thực hiện tạo, đổi tên và xóa thư mục. Lưu ý, một thao tác có thể được chọn nhiều lần.

A. Mở thư mục chứa thư mục sẽ tạo

B. Chọn thẻ Home

C. Chọn nút lệnh New folder.

D. Gõ phím Enter.

E. Chọn nút lệnh Rename.

G. Gõ tên mới

H. Gõ tên thư mục

I. Chọn nút lệnh Delete

K. Chọn thư mục

Tạo thư mục:……………………………………………………………………

Đổi tên thư mục:……………………………………………………………….

Xóa thư mục:…………………………………………………………………..

Lời giải:

- Tạo thư mục: theo trình từ sau:

A. Mở thư mục chứa thư mục sẽ tạo

B. Chọn thẻ Home

C. Chọn nút lệnh New folder.

H. Gõ tên thư mục

D. Gõ phím Enter.

- Đổi tên thư mục: theo trình tự sau:

K. Chọn thư mục

B. Chọn thẻ Home

E. Chọn nút lệnh Rename.

G. Gõ tên mới

D. Gõ phím Enter.

- Xóa thư mục: theo thứ tự sau:

K. Chọn thư mục

B. Chọn thẻ Home

I. Chọn nút lệnh Delete

Vở bài tập Tin học lớp 3 trang 29 Bài tập 6: Thực hành trên máy tính theo các yêu cầu sau:

a) Tạo cây thư mục ở Hình 2 (không cần tạo các tệp và em có thể gõ chữ Việt không dấu)

b) Đổi tên thư mục Trường tiểu học Ngôi sao thành tên của trường em.

c) Đổi các tên thư mục Khối lớp 1 thành Khoi 1, Khối lớp 2 thành Khoi 2, …; Lớp 3A thành 3A, Lớp 3B thành 3B, …

d) Thực hiện tạo mới, xóa và đổi tên thư mục để cây thư mục phù hợp với các khối lớp, lớp của trường em.

Lời giải:

Học sinh thực hiện được việc tạo cây thư mục như Hình 2 (trừ các tệp); thực hiện được các đổi tên thư mục theo yêu cầu, thực hiện đổi tên, xóa thư mục và tạo thư mục mới để được cây thư mục phù hợp với thực tế của nhà trường học sinh đang học.

Tham khảo lời giải SGK Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tin học lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tin học lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác