Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều

Quảng cáo

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều (cả năm) bản word trình bày đẹp mắt, chỉnh sửa dễ dàng:

Bài 1. Tính:

15 + 2 = ….   16 + 3 = ….   12 – 2 = ….   14 – 3 = ….

17 – 4 = ….   19 – 5 = ….   13 + 5 = ….   11 + 7 = ….

Bài 2. Nối kết quả đúng với mỗi phép tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Quảng cáo

Bài 3. >, <, = ?

16 – 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 13 + 2  14 + 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 18 – 4   16 – 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 115 + 4

12 + 7 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 11 + 5  13 + 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 16 – 2   17 – 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 119 – 7

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài 5. Tính:

50 + 40 = ….   90 – 60 = ….   40 + 30 = ….   80 – 20 = …

60 + 30 = ….   80 – 50 = ….   70 – 40 = ….   40 + 40 = …

Quảng cáo

Bài 6. Số?

20 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 = 50  30 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 = 70 10 + Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1= 80 90 - Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1= 50

60 - Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1= 20  50 - Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 = 10 80 - Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 = 30 70 - Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 = 20

Bài 7. Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài 8. Trong buổi tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại trang trại, lớp 1A có 18 bạn tham gia trồng rau và bắt cá. Số bạn tham gia bắt cá là 6 bạn. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia trồng rau?

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Trả lời: Có tất cả Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 bạn tham gia trồng rau.

Bài 9. Nhà Lâm có 3 chục trừng gà. Mẹ bảo Lâm mang biếu bà 1 chục trứng. Hỏi nhà Lâm còn lại bao nhiêu quả trứng?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Trả lời: Nhà Lâm còn lại Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 27 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 quả trứng.

Xem thử

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Toán, Tiếng Việt lớp 1 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 1 các môn học
Tài liệu giáo viên