Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều

Quảng cáo

Xem thử

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều (cả năm) bản word trình bày đẹp mắt, chỉnh sửa dễ dàng:

Đề tự luyện số 1

A. Phần trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4)

Bài 1. Số 71 được đọc là:

A. Bảy một

B. Mười bảy

C. Bảy mươi mốt

Bài 2. Số 93 gồm:

A. 9 chục và 3 đơn vị

B. 3 chục và 9 đơn vị

C. 90 chục và 3 đơn vị

Quảng cáo

Bài 3. Các số 8, 26, 17, 61 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 8, 17, 26, 61

B. 61, 26, 17, 8

C. 61, 17, 26, 8

D. 8, 26, 17, 61

Bài 4. Trong hình dưới đây, con vật cao nhất là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Quảng cáo

a)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

b)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài 6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Quảng cáo

Đồng hồ bên chỉ:

6 giờ Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

12 giờ Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

B. Phần tự luận

Bài 7. Đặt tính rồi tính:

32 + 56      98 - 41

……………………   ……………………

……………………   ……………………

……………………   ……………………

Bài 8. An có 39 con tem. An cho My 15 con tem. Hỏi An còn lại bao nhiêu con tem?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Trả lời: An còn lại Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 con tem

Bài 9. Số?

a) Bút màu dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1cm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

b) Số của Bình đi công tác 1 tuần và 2 ngày. Hỏi bố của Bình đi công tác bao nhiêu ngày?

Trả lời: Bố của Bình đi công tác Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1ngày.

Bài 10. Nhà trường thuê hai chiếc xe chở các học sinh khối lớp 1 đi trải nghiệm ở một trang trại. Theo em, nên xếp những lớp nào đi cùng xe để đủ chỗ ngồi.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Trả lời:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Đề tự luyện số 2

Bài 1. Viết (theo mẫu):

Bốn mươi tư: 44 23: hai mươi ba

Năm mươi hai: ……. 85: ……………

Tám mươi chín: ……71: ……………

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số 36 gồm …..chục và …..đơn vị.

b) Số gồm 9 chục và 0 đơn vị được viết là: ………

Bài 3. Viết các số 41, 88, 7, 39:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………..

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………….

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

15 + 43       32 + 7      96 - 6      80 - 50

……………………   ……………………  ……………………  ……………………

……………………   ……………………  ……………………  ……………………

……………………   ……………………  ……………………  ……………………

Bài 5. Tính:

a) 59 – 4 – 5 = …..

b) 30 cm + 60 cm = …..

c) 40 – 20 + 20 = ………

d) 77 cm – 13 cm = …….

Bài 6. Hoàn thành các câu sau bằng cách điền vào chỗ chấm:

a) Một tuần có …………ngày.

b) Em đi học vào các ngày: thứ hai, …………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Bài 7. >, <, = ?

65 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 56   25 + 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 25 – 4

89 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 98   47 Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 49 – 2

Bài 8. Tuấn có 69 viên bi. Tuấn cho bạn 24 viên bi. Hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Trả lời: Tuần còn lại Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1viên bi

Bài 9. Số?

a)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Hình vuông

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Hình chữ nhật

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Hình tam giác

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Hình tròn

b)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Khối lập phương

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Khối hộp chữ nhật

Bài 10. Vẽ thêm kim dài, kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Tuần 35 Cánh diều | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1

Xem thử

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán + Tiếng Việt lớp 1 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Toán, Tiếng Việt lớp 1 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Đề thi, giáo án lớp 1 các môn học
Tài liệu giáo viên