Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 5)Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 5)

Câu 41: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)=x4 có hệ số góc của tiếp tuyến là -4 có phương trình là:

A. y= -4x+5    B. y= =4x-3

C. y= -4x-4    D. y= -4x-5

Quảng cáo

Câu 42: Đạo hàm của hàm số s=t2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tốc độ chuyển động của chất điểm tại thời điểm to=3s là bao nhiêu?

A. 3    B. 6

C. 9    D. 18

Câu 43: Đạo hàm của hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

dương khi và chỉ khi:

A. x < -2    B. x < 2

C. x > -2    D. x > -4

Câu 44: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Số nghiệm của phương trình f’(x)=16 là:

A. 0    B. 1

C. 2    D. Nhiều hơn 2

Quảng cáo

Câu 45: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Khi đó f’(x) < g’(x) khi và chỉ khi:

A. x < 2    B. x > 2

C. x < 6    D. x < -2

Câu 46: Cho hàm số

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Tập hợp những giá trị cuả x để f’(x)=0 là:

A. {-4√2}    B. {-2√2}

C. {2;√2}    D. {2√2}

Câu 47: Cho hàm số f(x)=2mx-mx3. Số x=1 là nghiệm của bất phương trình f'(x)≤1 khi và chỉ khi:

A. m≤-1    B. m≥-1

C. -1≤m≤1    D. m≥-1

Câu 48: Đạo hàm của hàm số y=√(2x2-6x) bằng:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Câu 49:Hàm số nào sau đây có đạo hàm luôn âm với mọi giá trị thuộc tập xác định của hàm số đó?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11
Quảng cáo

Câu 50: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x)=(x+1)/(2x-3) tại điểm có hoành độ xo= 1 có hệ số góc bằng:

A. 13    B. -1    C. -5    D. -13

Hướng dẫn giải và Đáp án

4142434445 4647484950
B B C C A D B D C C

Tham khảo thêm các Bài tập trắc nghiệm Đại số và giải tích 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Khóa học 11