Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án): Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án): Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 3)

Câu 28. Các nước Đông Âu bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào ?

Quảng cáo

A. Những năm 1948-1949.

B. Những năm 1949-1950.

C. Từ năm 1950.

D. Từ năm 1970.

Đáp án: A

Câu 29. Từ những năm 70 trở đi, tình hình kinh tế Liên xô như thế nào?

A. Khủng hoảng trầm trọng.

B. Lâm vào tình trạng "trì trệ”.

Quảng cáo

C. Đang đạt mức tăng trưởng.

D. Vẫn giữ mức phát triển bình thường.

Đáp án: C

Câu 30. Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng trong thời gian

A. Đầu năm 1980 đến 1990.

B Cuối năm 1980 đến 1991.

C. Cuối năm 1988 đến 1991.

D. Cuối những năm 70 đến đầu những năm 80.

Đáp án: D

Câu 31. Nguyên nhân chung có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu:

A. Xây dựng một mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn.

Quảng cáo

B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.

C. Sự tha hoá, biến chất của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

D. Do hoạt động chống phá của các thế lực phản cách mạng.

Đáp án: A

Câu 32. Năm 1949 gắn liền với sự kiện nào dưới đây?

A. Khối NATO được thành lập.

B. Khối Vác-sa-va ra đời.

C. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

D. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

Đáp án: A

Câu 33. Tháng 2-1950 gắn liền với sự kiện nổi bật nào ở Trung Quốc?

Quảng cáo

A. Hiệp ước liên minh và tương trợ Trung - Xô được kí kết.

B. Trung Quốc thực hiện đường lối "ba ngọn cờ hồng".

C. Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo hướng "đại nhảy vọt”.

D. Trung Quốc lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Đáp án: A

Câu 34. Công cuộc cải cách ở Trung Quốc bắt đầu vào năm nào?

A.Năm 1968.       B. Năm 1978.

C. Năm 1987.       D. Năm 1988.

Đáp án: B

Câu 35. Sau khi giành được độc lập, nước Lào xây dựng đất nước theo con đường nào?

A. Tư bản chủ nghĩa.

B. Xã hội chủ nghĩa.

C. Theo đường lối trung lập.

D. Theo chế độ phong kiến.

Đáp án: B

Câu 36. Liên minh chính trị - quân sự do Mĩ cầm đầu ở Đông Nam Á viết tắt là gì?

A. Khối NATO.        B. Khối SEATO.

C. Tổ chức ASEAN.        D. Tổ chức EU.

Đáp án: B

Câu 37. Khu vực nào trên thế giới thường diễn ra tranh chấp về sắc tộc và chiến tranh?

A. Khu vực Đông Nam Á.

B. Khu vực Bắc Đại Tây Dương.

C. Khu vực Trung Đông.

D. Khu vực Mĩ La-tinh.

Đáp án: C

Câu 38. Nước nào ở châu Á tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hòa vào ngày 26-1-1950?

A.Lào.       B. Campuchia.

C. In-đô-nê-xi-a.       D. Ấn Độ.

Đáp án: D

Câu 39. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, châu lục nào được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”?

A. Châu Á.       B. Châu Mĩ La-tinh.

C. Châu Âu.       D. Châu Phi.

Đáp án: D

Câu 40. Nước cộng hòa nào ở châu Phi được thành lập vào ngày 18-6-1953?

A. Ai Cập.       B. Tuy-ni-di.

C. An-giê-ri.       D. Ma-rôc.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12