Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án): Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 11 (có đáp án): Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 1)

Câu 1. Trật tự thế giới hai cực được hình thành khi nào ?

Quảng cáo

A. Năm 1945.

B. Năm 1947.

C. Những năm 1945- 1947.

D. Những năm 1945 - 1949.

Đáp án: C

Câu 2. Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khi nào ?

A. Năm 1945.       B. Năm 1947.

C. Năm 1949.       D. Năm 1950.

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 3. Đánh giá như thế nào về hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở thế kỉ XX là :

A. Chủ nghĩa xã hội là một lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chính trị.

B. Là lực lượng hùng hậu về kinh tế - quân sự, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật.

C. Trong nhiều thập niên hệ thống Xã hội chủ nghĩa đã trở thành một lực lượng hùng hậu về chính trị - quân sự, kinh tế.

D. Trong thập niên 70, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một lực lượng kinh tế - chính trị hùng hậu, có ảnh hưởng tích cực đến đời sống chính trị quốc tế.

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 4. Tình hình thế giới trong nửa sau của thế kỉ XX là :

A. Các quan hệ quốc tế được mờ rộng và đa dạng hơn bao giờ hết.

B. Phong trào giải phóng dân tộc đã đưa đến sự ra đời của hàng trăm quốc gia độc lập trẻ tuổi, tích cực tham gia vào đời sống chính trị quốc tế.

C. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, có tác động to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của toàn cầu.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 5. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai đã bị xóa bỏ khi nào :

A. 2/1990.       B. 2/1991.       C. 4/1994.       D. 4/1993.

Quảng cáo

Đáp án: A

Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ về cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi ?

A. Năm 1952 - thắng lợi của cách mạng Libi.

B. Năm 1962 - thắng lợi của cách mạng Angiêri.

C. Năm 1975 - thắng lợi của cách mạng Ănggôla và Môdămbích.

D. Năm 1990 - thắng lợi của cách mạng NamMibia.

Đáp án: C

Câu 7. Đâu là trung tâm kinh tế của thế giới trong những năm 1945 - 1950 ?

A. Mĩ.       B. Tây Âu.

C. Nhật Bản.        D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 8. Tình hình các nước Tư bản chủ nghĩa trong nửa cuối của thế kỉ XX ?

A. Các nước tư bản chủ nghĩa đã tự điều chỉnh kịp thời, coi trọng sự phát triển của khoa học kĩ thuật nên đã có sự tảng trưởng liên tục trong một thời gian khá dài.

B. Các nước tư bản ngày càng có xu hướng liên kết kinh tế khu vực.

C. Dù các nước tư bản đã đạt đến một trình độ phát triển mới nhưng vẫn không khắc phục được những mâu thuẫn vốn có của nó.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 9. Đặc điểm của Nhật Bản trong nửa sau thế kỷ XX là ?

A. Đế quốc phong kiến quân phiệt.

B. Đế quốc kinh tế.

C. Cường quốc hạt nhân.

D. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

Đáp án: B

Câu 10. "Chiến tranh lạnh" kết thúc vào.

A. Năm 1985.       B. Năm 1986.

C.Năm 1989.       D. Năm 1991.

Đáp án: C

Câu 11. Trung Quốc bắt đầu thực hiện đường lối cải cách kinh tế-xã hội khi nào ?

A. Tháng 12/1978.       B. Tháng 10/1987.

C. Tháng 12/1979.       D. Tháng 9/1982.

Đáp án: A

Câu 12. Nước Cộng hoà Cuba thành lập vào :

A. 1/11/1958.       B. 1/1/1959.

C. 26/7/1953.       D. 17/8/1945.

Đáp án: B

Câu 13. Tổ chức Cộng đồng châu Âu chính thức đổi tên thành Liên minh Châu Âu vào:

A. 7/12/1991.       B. 1/1/1993.

C. 1/1/1999.       D. 1/7/1967.

Đáp án: B

Câu 14. Đảng nào liên tục cầm quyền ở Nhật Bản trong thời gian từ 1955 đến 1993 ?

A. Đảng Liên minh dân chủ.

B. Đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo.

C. Đảng Tự do.

D. Đảng Dân chủ tự do.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12