Bài tập trắc nghiệm Một số bài tập về xiclankanChuyên đề: Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm Một số bài tập về xiclankan

Câu 1: Số đồng phân xicloankan ứng với CTPT C5H10:

A. 4    B. 5    C. 6    D. 7

Quảng cáo

Câu 2: Khi cho Metylxiclopentan tác dụng với clo ( askt) có thể thu được mấy dẫn xuất monoclo

A. 4    B. 5    C. 6    D. 7

Câu 3: Oxi hóa hoàn toàn 0,224 lit ( đktc) xicloankan X thu được 1,760g khí CO2. Biết X làm mất màu dd brom. X là:

A. Metylxiclobutan    B. xiclopropan

C. xiclobutan    D. Metylxiclopropan.

Câu 4: Có những chất sau : xiclopropan, xiclobutan, metylxiclopropan, xiclopentan . Những chất nào có khả năng làm mất màu nước brom ở điều kiện thường .

A. xiclopropan và metylxiclopropan    B. xiclopropan và xiclobutan

C. xiclopropan    D.xiclopropan, xiclobutan và Metylxiclopropan.

Câu 5: (A) là chất nào trong phản ứng sau đây ?

A + Br2 → Br-CH2 -CH2 -CH2 -Br

A. propan.    B. 1-brompropan.    C. xiclopropan.    D. A và B đều đúng.

Quảng cáo

Câu 6: Đun hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây :

A. Màu của dung dịch nhạt dần, không có khí thoát ra.

B. Màu của dung dịch nhạt dần và có khí thoát ra.

C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí thoát ra.

D. Màu của dung dịch không đổi.

Câu 7: Xicloankan (chỉ có một vòng) A có tỉ khối so với nitơ bằng 3. A tác dụng với clo có chiếu sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất, xác định công thức cấu tạo cuả A?

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Câu 8: Xicloankan A phản ứng với Cl2 ánh sáng thu được dẫn xuất monoclo B (trong đó clo chiếm 34% về khối lượng). Biết B có 4 đồng phân. Tên gọi của hợp chất A là:

A. metylxiclopropan    B. 1,2-đimetylxiclopropan

C. Metylxiclobutan    D. Xiclobutan.

Câu 9:u 9. Đốt cháy hoàn toàn một xicloankan A thu được hỗn hợp khí và hơi. Dẫn toàn bộ hỗn hợp đó qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy tạo ra 9,85 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?

A. giảm 6,75g.     B. tăng 6,75g.    C. giảm 3,10g.     D. tăng 3,10g.

Câu 10: Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một monoxicloankan. Tỉ khối của A đối với hiđro là 25,8. Đốt cháy hoàn toàn 2,58 g A rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 g kết tủa. Công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A là

A. C4H8 và C3H6    B. C4H10 và C3H8

C. C4H8 và C3H8    D. C4H10 và C3H6

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. A3. D4. A5. C
6. B7. A8. B9. B10. C

Câu 3:

CTPT X là CnH2n ; n = 0,04/0,01 = 4

=> CTCT của X là : Chuyên đề Hóa học lớp 11

Đáp án D

Câu 7:

MA = 3.28 = 84 = 14n => n = 6 => CTCT của A

Câu 9:

nH2O = nCO2 = nBaCO3 = 9,85/197 = 0,05 mol

=> mH2O = 0,05.18 = 0,9 gam; mCO2 = 0,05.44 = 2,2 gam;

mgiảm 9,85 – (0,9 + 2,2) = 6,75.

Câu 10:

nCO2 = nBaCO3 = 35,46/197 = 0,18 mol;

nA = 2,58/51,6 = 0,05 mol; mH = 2,58 – 0,18.12 = 0,42 gam

=> nH2O = 0,21 mol; nankan = 0,21 – 0,18 = 0,03 mol

=> nxicloankan = 0,02 mol;

CTPT của ankan và xicloankan lần lượt là: CnH2n+2 và CmH2m

ta có: 0,02n + 0,03m = 0,18 ⇔ 2n + 3m = 18 => n = 3 và m = 4;

Tham khảo các bài Chuyên đề 5 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-no.jsp


Khóa học 12