Bài tập trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy)Chuyên đề: Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy)

Câu 1: Khi đốt cháy ankan thu được H2O và CO2 với tỷ lệ tương ứng biến đổi như sau:

A. tăng từ 2 đến +∞ .    B. giảm từ 2 đến 1.

C. tăng từ 1 đến 2.    D. giảm từ 1 đến 0.

Quảng cáo

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp gồm CH4, C2H6 và C4H10 thu được 3,3g CO2 và 4,5 g H2O. Giá trị của m là:

A. 1g    B. 1,4 g    C. 2 g    D. 1,8 g

Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc) và x gam H2O. Giá trị của x là

A. 6,3.    B. 13,5.    C. 18,0.    D. 19,8.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8 (đkc) rồi cho sản phẩm cháy đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dd nước vôi trong có dư thì thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 tăng 2,2 gam. Tính m.

A. 3,5    B. 4,5    C. 5,4    D. 7,2

Câu 5: Đốt cháy hết 2,24 lít ankan X (đktc), dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd nước vôi trong dư thấy có 40g kết tủa. CTPT X

A. C2H6    B. C4H10    C. C3H6    D. C3H8

Câu 6: Đốt cháy hiđrocacbon X, rồi hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dd Ba(OH)2 dư, thấy có 49,25 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dd sau phản ứng giảm đi 32,85 gam. CTPT của X là:

A. C5H12    B. C2H6    C. C3H8    D. C4H10

Quảng cáo

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hiđrocacbon X rồi hấp thụ hết sản phẩm vào 1,2 lit dd Ca(OH)2 a(mol/lit), thấy có 30 gam kết tủa và khối lượng dd thu được tăng lên 12,6 gam.

Giá trị của a là:

A. 0,5M    B. 0,375M    C. 0,75M    D. 0,625M

Câu 8: Đốt cháy hh A gồm 2 hiđrocacbon X và Y là đồng đẳng liên tiếp (MX < MY) thu được 5,376 lit CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. CTPT của Y và % thể tích của X trong A là:

A. C3H8 ; 40%    B. C2H6 ; 40%

C. C3H8 ; 60%    D. C2H6 ; 60%

Câu 9: Đốt 3,36 lit (đktc) hh khí A gồm 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp thu được m1 gam CO2 và m2 gam H2O. Biết m1-m2= 6,66g. CTPT ankan là:

A. CH4 và C2H6.    B. C2H6 và C3H8.    C. C3H8 và C4H10.    D. C4H10 và C5H12.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,56 lit butan ( đktc) và cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dd Ba(OH)2 0,2M. Số gam kết tủa tạo thành:

A. 9,85g    B. 9,98g    C. 10,4g    D.11,82g

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. B3. D4. B5. B
6. A7. B8. C9. B10. D

Câu 1:

ta có: T = nH2O/nCO2 = (n+1)/n = 1 + 1/n ;

n tăng từ 1đến +∞ => T giảm từ 2 đến 1.

Câu 3:

nH2O = nCO2 + nhh = 16,8/22,4 + 7,84/22,4 = 1,1 mol

=> x = 1,1.18 = 19,8 gam

Câu 5:

CTPT của X là CnH2n+2 ; n = nCO2 /nX = 4

Câu 6:

nCO2 = nBaCO3 = 49,25/197 = 0,25 mol

mCO2 + mH2O = 49,25 – 32,85 = 16,4

mH2O = 16,4 – 0,25.44 = 5,4 ;

nH2O = 5,4/18 = 0,3 mol ; nH2O > nCO2 => X là ankan ;

CTPT của X là : CnH2n+2 ; n = 0,25/0,05 = 5=> X : C5H12

Câu 7:

ta có nCO2 = x ; nH2O = y

=> 12x + 2y = 9(1) ; 44x + 18y = 30 + 12,6 = 42,6 (2)

=> x = 0,6 và y = 0,9 ; nCaCO3 = 0,3 mol => nCa(HCO3)2 = (0,6-0,3)/2 = 0,15 mol

=> nCa(OH)2 = 0,45 mol => a = 0,45/1,2 = 0,375M

Câu 8:

nH2O = 6,12/18 = 0,34 mol ; nCO2 = 0,24 mol

=> A gồm các ankan => n = 0,24/(0,34-0,24) = 2,4 ;

CTPT của Y là C3H8 ; nX/nY = 3/2 = 0,06/0,04 => %V(x) = 60%

Câu 10:

nC4H10 = 0,56/22,4 = 0,025 mol => nCO2 = 4.0,025 = 0,1 mol;

nH2O = 5.0,025 = 0,125 mol; T = nOH-/nCO2 = 0,16/0,1 = 1,6

=> tạo ra 2 muối; nCO32- = 0,06 => mCaCO3 = 0,06.197 = 11,82 gam

Tham khảo các bài Chuyên đề 5 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-no.jsp


Khóa học 12