Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankanChuyên đề: Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no?

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.

Quảng cáo

B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.

C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8    B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12    D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12

Câu 3: Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân nhóm chức    B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân vị trí nhóm chức.    D. Có cả 3 loại đồng phân trên.

Quảng cáo

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân    B. 4 đồng phân    C. 5 đồng phân    D. 6 đồng phân.

Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân    B. 4 đồng phân     C. 5 đồng phân     D. 6 đồng phân

Câu 6: CTCT sau có tên gọi là :

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. 2,2,4-trimetyl l pentan.    B. 2,4-trimetyl petan.

C. 2,4,4-trimetyl pentan.    D. 2-đimetyl-4-metyl pentan.

Câu 7: CTCT sau có tên gọi là :

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. 2-metyl-3-butyl pentan    B.3-Etyl-2-metyl heptan

C. 3-isopropyl heptan     D. 2-Metyl-3-etyl heptan

Quảng cáo

Câu 8: Tên của ankan nào sau đây không đúng ?

A. 2-metyl butan    B. 3-metyl butan

C. 2,2-đimetyl butan    D. 2,3-đimetyl butan

Câu 9: CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3    B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3     D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Câu 10: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2    B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl    D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. B4. A5. C
6. A7. B8. B9. D10. B

Tham khảo các bài Chuyên đề 5 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-no.jsp


Khóa học 12