Một số bài tập về xiclankanChuyên đề: Hidrocacbon no

Một số bài tập về xiclankan

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc kiến thức về:

Quảng cáo

+ Cấu tạo: Xicloankan là hiđro cacbonno mạch vòng : CnH2n (n ≥ 3)

+ Đồng phân

Bước 1. Khai triển vòng lớn nhất

Bước 2. Khai triển vòng nhỏ hơn 1C , 2C ... , dời nhánh trên vòng sao cho không trùng lặp

+ Danh pháp

Bước 1. Chọn mạch chính là mạch vòng

Bước 2. Đánh số thứ tự sao cho tổng số chỉ vị trí mạch nhánh là nhỏ nhất

+ Tính chất hóa học:

1. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan.

2. Phản ứng thế (tương tự ankan).

Quảng cáo

II. Ví dụ

Bài 1: Chất khí A là 1 xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A(đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

a. Xác định công thức phân tử.

b. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

c. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

Trả lời

Số mol khí A là: nA = 0,672/22,4 = 0,03 mol; đốt cháy xicloankan: nCO2 = nH2O = x

Khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 3,12 gam: mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 26x = 3,12 => x = 0,12 mol.

a.Phương trình đốt cháy:

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

n = 0,12/0,03 = 4

Vậy CTPT của xicloankan là: C4H8

Quảng cáo

b. Các đồng phân cấu tạo xicloankan của C4H8 là:

Chuyên đề Sinh học lớp 9

c. Chất A làm mất màu dung dịch nước brom. Vậy CTCT của A là

Chuyên đề Sinh học lớp 9

Bài 2: Hỗn hợp B gồm một ankan và 1 xicloankan. Dẫn m g B qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 4,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam B thu được 11,2 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Thành phần % khối lượng ankan trong B là?.

Trả lời

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của xicloankan: mxicloankan = 4,2 gam

Số mol H2O và CO2 thu được là: nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol; nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol

Khối lượng của hỗn hợp B: mB = mC + mH = 0,5.12 + 0,6.2 = 7,2 gam

Khối lượng của ankan trong B là: mankan = 7,2 – 4,2 = 3 gam

Thành phần % khối lượng của ankan trong B là:

%(m) ankan = 3.110%/7,2 = 41,67%

Tham khảo các bài Chuyên đề 5 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-no.jsp


Khóa học 12