Bài tập trắc nghiệm Phản ứng halogen hóaChuyên đề: Hidrocacbon no

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng halogen hóa

Câu 1: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là

A. 1-clo-2-metylbutan.    B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.    D. 1-clo-3-metylbutan.

Quảng cáo

Câu 2: Ankan nào sau đây chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1: 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3 (e)

A. (a), (e), (d)    B. (b), (c), (d)

C. (c), (d), (e)    D. (a), (b), (c), (e), (d)

Câu 3: Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2) B. (2); (3) C. (2) D. (1)

Câu 4: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1: 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2    B. 3.    C. 5.     D. 4.

Câu 5: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối đa bao nhiêu dẫn xuất monoclo?

A. 3     B. 4    C. 5    D. 6

Quảng cáo

Câu 6: Cho m metan tác dụng vừa đủ với Br2 vừa đủ chỉ thu được 2 sản phẩm gồm 37,95 gam dẫn xuất X và 36,45 gam chất vô cơ Y. Giá trị của m là:

A. 2,4 gam B. 3,2 gam C. 3,6 gam    D. 2,5 gam

Câu 7: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan X với khí clo theo tỷ lệ mol 1:1 thu được hh sản phẩm Y chỉ chứa hai chất. Tỉ khối hơi của Y so với hiđro là 46,25. Tên của X là

A. 2,2-đimetylpropan.     B. butan.     C. pentan.    D. etan.

Câu 8: Ankan X trong đó C chiếm 83,72% về khối lượng. Cho X tác dụng với Clo chiếu sáng thu được 2 dẫn xuất monoclo. Hãy cho biết X là chất nào sau đây?

A. neo-hexan     B. butan

C. propan     D. 2,3-đimetylbutan

Câu 9: Ankan A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1: 1 thu được 12,05g một dẫn xuất clo. Trung hòa lượng HCl sinh ra cần 100ml dd NaOH 1M. CTPT của A là:

A. C4H10    B. C5H12    C. C3H8    D. C6H14.

Câu 10: Ankan A phản ứng vừa đủ với V lit Cl2 (đktc) thu được hh sản phẩm chỉ gồm 2 dẫn xuất monoclo và 1 chất vô cơ X. Mỗi dẫn xuất monoclo đều chứa 38,38% khối lượng là clo. Biết tổng khối lượng 2 dẫn xuất clo lớn hơn khối lượng của X là 8,4 gam. A và giá trị của V là:

A. butan ; 6,72 lít    B. propan ; 6,72 lít

C. propan ; 3,36 lít    D. butan ; 3,36 lít

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. B3. D4. D5. C
6. A7. B8. D9. D10. D

Câu 6:

nHBr = 36,45/81 = 0,45 mol

=> nBr2 = 0,45 mol; m + 0,45.160 = 37,95 + 36,45=> m = 2,4 gam.

Câu 7:

MY = 46,25.2 = 92,5 => 14n + 36,5 = 92,5 => n = 4

=> X là C4H10

Câu 9:

Dẫn xuất clo của A: CnH2n+1Cl; nCnH2n+1Cl = nHCl = 0,1 mol

=> MCnH2n+1Cl = 12,05/0,1 = 120,5

=> 14n + 36,5 =120,5 => n = 6; Vậy CTPT của A là C6H14

Câu 10:

CTPT dẫn xuất monoclo là CnH2n+1Cl; 38,38% = 35,5/(14n+36,5).100%

=> n = 4 => CTCT của A là CH3-CH2-CH2-CH3

Ta có nCl2 = ndx = nHCl = x

=> mdx - mHCl = 8,4 => 92,5x – 36,5x = 8,4 => x = 0,15 mol => V = 3,36 lít.

Tham khảo các bài Chuyên đề 5 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-hidrocacbon-no.jsp


Khóa học 12