Công nghệ 12 Kết nối tri thức Bài 25: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản

Với giải bài tập Công nghệ 12 Bài 25: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản sách Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập & trả lời câu hỏi Lâm nghiệp Thủy sản 12 Bài 25.

Giải Công nghệ 12 Kết nối tri thức Bài 25: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản

Quảng cáo

I. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chuẩn đoán sớm bệnh thủy sản

III. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm vi sinh

Giải Công nghệ 12 trang 131

Quảng cáo

Giải Công nghệ 12 trang 132

Tài liệu giáo viên