Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhấtCông thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Việc nhớ chính xác một công thức Vật Lí lớp 10 trong hàng trăm công thức không phải là việc dễ dàng, với mục đích giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay công thức giúp bạn học tốt môn Vật Lí lớp 10 hơn.

Tải xuống

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

* Tốc độ trung bình:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Vận tốc trong chuyển động thẳng đều:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất = hằng số; vận tốc là đại lượng vectơ: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất không đổi.

* Quy ước về dấu của vận tốc:

v > 0 nếu vật đi theo chiều (+), v < 0 nếu đi theo chiều (-)

* Phương trình chuyển động thẳng đều: x = x0 + v.t

x0: Tọa độ ban đầu của vật ở thời điểm t = 0 (gốc thời gian).

x : Tọa độ của vật ở thời điểm t.

* Phương trình quãng đường đi của vật đi đều:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

* Vận tốc tức thời:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Δs: độ dời của chất điểm trong khoảng thời gian Δt (m).

Δt: khoảng thời gian rất nhỏ, gần tiến đến 0 (s).

* Gia tốc:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

v0: vận tốc đầu (m/s) vào thời điểm t0.

v: vận tốc ở thời điểm t (m/s).

* Đặc điểm chuyển động thẳng biến đổi đều:

- Chuyển động thẳng biến đổi đều: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất không đổi (phương, chiều và độ lớn không đổi).

- Chuyển động nhanh dần đều: a.v > 0; Chuyển động chậm dần đều: a.v < 0.

* Công thức vận tốc: v = v0 + a.t (với gốc thời gian t0 = 0)

Chú ý: vật xuất phát từ trạng thái nghỉ thì v0 = 0.

* Công thức tính quãng đường:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Công thức liên hệ a, v, s:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Phương trình chuyển động:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất Nếu lấy t0 = 0 thì Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

III. SỰ RƠI TỰ DO

* Định nghĩa: Là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

* Đặc điểm: Là chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = g = 9,8 m/s2 (≈ 10 m/s2); v0 = 0.

* Vận tốc rơi: v = g.t

* Quãng đường rơi: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Thời gian rơi trong cả quá trình: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất (h là độ cao của vật vào thời điểm ban đầu)

* Tốc độ ngay trước khi chạm đất: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Quãng đường trong n giây và giây thứ n:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Trong n giây cuối: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

IV. CÔNG THỨC TRONG CÁC CHUYỂN ĐỘNG NÉM

* Chuyển động ném đứng lên vận tốc ban đầu v0:

1. Vận tốc: v = v0 – gt ; Chạm đất Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

2. Quãng đường:Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất (chỉ áp dụng khi vật chưa lên đỉnh, t < v0/g); Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = -2gs

4. Phương trình chuyển động: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất (chiều dương Oy hướng lên)

* Chuyển động ném đứng từ trên xuống với vận tốc ban đầu v0, cách đất h:

1. Vận tốc: v = v0 + gt ; Chạm đất: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

2. Quãng đường: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất ;

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = 2gs .

4. Phương trình chuyển động: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Chuyển động ném ngang với vận tốc ban đầu v0:

1. Phương trình: Ox: x = v0t; Oy: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

4. Tầm bay xa: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Chuyển động của vật ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0 (góc ném α)

1. Phương trình: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

4. Tầm bay cao: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

5. Tầm bay xa: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

V. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

* Tốc độ dài:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Tốc độ góc:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Đổi góc từ độ sang rad:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Chu kỳ: Là thời gian để vật đi được một vòng: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất (s)

* Tần số: Số vòng vật đi được trong 1 giây: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất (vòng/s hoặc Hz)

* Công thức liên hệ: v = ωr (m/s) với r là bán kính quỹ đạo (m).

* Mối liên hệ giữa tốc độ quay n (vòng/phút) và tốc độ góc ω (rad/s):

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Gia tốc hướng tâm: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

* Chú ý:

+ Trong chuyển động tròn đều thì tốc độ góc, tốc độ dài và độ lớn gia tốc là một hằng số (không thay đổi theo thời gian) nhưng vectơ vận tốc dài, vectơ gia tốc luôn đổi hướng.

+ Ta luôn có: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

VI. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

* Quy tắc đặt tên:

1: Vật chuyển động; 2: Hệ quy chiếu chuyển động; 3: Hệ quy chiếu đứng yên

* Công thức cộng vận tốc: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất : Vận tốc tuyệt đối (vận tốc của vật so với hệ quy chiếu đứng yên).

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất : Vận tốc tương đối (vận tốc vật đối với hệ quy chiếu chuyển động).

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất : Vận tốc kéo theo (vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động so với hệ quy chiếu đứng yên).

* Các trường hợp đặc biệt:

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất cùng phương, cùng chiều Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

⇒ v13 = v12 + v23

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất cùng phương, cùng chiều Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất vuông góc Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

VII. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ

Giá trị trung bình: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Các xác định sai số của phép đo: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất , trong đó :

Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất được gọi là s ai số ngẫu nhiên Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

ΔA' = một hoặc nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ được gọi là sai số dụng cụ:

Cách viết kết quả đo: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Sai số tỉ đối: Công thức Vật Lí lớp 10 Chương 1 chi tiết nhất

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp:

Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng

Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số

Tải xuống

Xem thêm tổng hợp công thức môn Vật Lí lớp 10 đầy đủ và chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.