Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

Với mục đích giúp học sinh có kế hoạch ôn tập hiệu quả từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Vật Lí lớp 10, VietJack biên soạn loạt bài đề cương ôn tập Vật Lí lớp 10 Học kì 2 .... Đề cương sẽ tóm tắt các nội dung chính, quan trọng cần ôn tập cũng như đưa ra các bài tập chọn lọc, điển hình giúp bạn ôn tập môn Vật Lí lớp 10 hiệu quả.

Tải xuống

PHẦN I: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

A. Lý thuyết:

I. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

1. Khái niệm động lượng:

Động lượng là một đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của vật.

Động lượng là một đại lượng vectơ cùng hướng với vận tốc của vật và đo bằng tích khối lượng và vectơ vận tốc của vật.

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

Trong đó:

v là vận tốc của vật (m/s)

m là khối lượng của vật (kg)

p là động lượng của vật (kgm/s)

2. Xung lượng của lực

Khi một lực Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021 (không đổi) tác dụng lên một vật trong khảng thời gian Δt thì tích Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021.Δt được định nghĩa là xụng lượng của lực trong khoảng thời gian ấy

3. Hệ kín (hệ cô lập)

Một hệ vật được xem là hệ kín khi các vật bên trong hệ chỉ tương tác lẫn nhau và không tương tác với các vật bên ngoài hệ. Điều đó có nghĩa là chỉ có nội lực từng đôi một trực đối và không có ngoại lực tác dụng lên hệ.

4. Các trường hợp được xem là hệ kín:

- Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng 0.

- Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ theo một phương nào đó bằng 0.

- Nội lực rất lớn so với ngoại lực.

5. Định luật bảo toàn động lượng:

Tổng động lượng của một hệ kín luôn được bảo toàn: Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021 là động lượng ban đầu, Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021 là động lượng lúc sau.

• Đối với hệ hai vật: Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

trong đó, Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021 tương ứng là động lượng của hai vật lúc trước tương tác,

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021 tương ứng là động lượng của hai vật lúc sau tương tác.

6. Chuyển động bằng phản lực:

Chuyển động theo nguyên tắc: chuyển động của một vật tự tạo ra phản lực bằng cách phóng về một hướng một phần của chính nó, phần còn lại tiến về hướng ngược lại

7. Dạng khác của định luật II Newtơn:

Phát biểu: Độ biến thiên động lượng của vật bằng xung của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian ấy.

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021 = Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021: Độ biến thiên động lượng của vật.

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021: Xung của lực tác dụng lên vật.

II. Công và công suất

1. Định nghĩa công cơ học:

Công là đại lượng vô hướng được đo bằng tích số giữa lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển với cosin của góc tạo bởi hướng của lực và hướng dịch chuyển

* Biểu thức: A = Fs cosα = Fs cos Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

F: lực tác dụng lên vật (N)

S: quãng đường vật dịch chuyển (m)

A: công của lực tác dụng lên vật (J)

α: góc tạo bởi hướng của lực và hướng dịch chuyển

* Đơn vị: Jun(J)

1J = 1Nm, 1KJ = 1000J

2. Tính chất của công cơ học:

- Công cơ học là một đại lượng vô hướng , có thể mang giá trị âm hoặc dương.

- Giá trị của công cơ học phụ thuộc vào hệ quy chiếu

* Chú ý: Công là công của lực tác dụng lên vật

3. Các trường hợp riêng của công:

- α = 0: cosα = 1 : AFmax = F.s Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

- 0o < α < 90o: cosα > 0; AF > 0: Công phát động

- α = 90o : cosα = 0; AF = 0 Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

- 90o < α < 180o: cosα < 0; AF < 0: Công cản.

4. Công suất:

- Công suất là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công và được đo bằng thương số giữa công A và thời gian t dùng để thực hiện công ấy

* Biểu thức: P = A/t

Lưu ý: Nếu vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v thì công suất: P = Fv

* Đơn vị: J/s (W)

1kW = 1000W = 103W

1MW = 106 W

1HP = 736 W mã lực)

* Chú ý: kWh là đơn vị của công: 1kWh = 3.600.000 J

III. Động năng và thế năng

1. Động năng:

a. Định nghĩa: Động năng là năng lượng mà vật có được do chuyển động.

b. Biểu thức: Wđ = Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

⇒ động năng của một vật bằng một nửa tích của khối lượng m với bình phương vận tốc v của vật.

c. Tính chất và đơn vị:

a. Động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật.

b. Động năng có tính tương đối.

c. Wđ > 0

d. Đơn vị động năng : J, kJ.

d. Định lý động năng: Độ biến thiên động năng bằng tổng công của ngoại lực tác dụng lên vật.

- Nếu công dương thì động năng tăng.

- Nếu công âm thì động năng giảm.

Biểu thức: Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

2. Thế năng:

a. Trường hợp vật chịu tác dụng của trọng lực:

Thế năng của một vật dưới tác dụng của trọng lực là năng lượng mà vật có được khi nó ở độ cao h nào đó so với vật chọn làm mốc.

Biểu thức: Wt = mgh

b. Trường hợp vật chịu tác dụng của lực đàn hồi:

Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

c. Định nghĩa thế năng: Thế năng là năng lượng mà hệ vật (một vật) có do tương tác giữa các vật của hệ (các phần của hệ) và phụ thuộc vào vị trí tương đối của các vật (các phần) ấy.

Hai loại thế năng : thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi.

IV. Định luật bảo toàn cơ năng

* Cơ năng: là năng lượng cơ học của chuyển động của vật. Ở mỗi trạng thái cơ học, cơ năng của vật chỉ có một giá trị bằng tổng động năng và thế năng tương tác của vật.

W = Wđ + Wt

1. Trường hợp trọng lực:

Trong quá trình chuyển động dưới tác động của trọng lực có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng nhưng tổng của chúng tức cơ năng được bảo toàn.

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

2. Trường hợp lực đàn hồi.

Trong quá trình chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi có sự biến đổi qua lại giữa động năng của vật và thế năng đàn hồi của lò xo nhưng tổng của chúng tức cơ năng của hệ vật_ lò xo là không đổi.

W = Wđ + Wt = hằng số

hay:

Đề cương ôn tập Học kì 2 Vật Lí 10 năm 2020 - 2021

3. Định luật bảo toàn cơ năng tổng quát:

Trong hệ kín không có lực ma sát , thì có sự biến đổi qua lại giữa động năng và thế năng, nhưng tổng của chúng tức cơ năng được bảo toàn.

W = Wđ + Wt = hằng số

Chú ý: Nếu có lực ma sát, cơ năng của hệ sẽ thay đổi: Độ biến thiên cơ năng của hệ bằng công của lực ma sát

AFms = Δ W = W2 - W1

Trong đó:

AFms là công của lực ma sát (J)

W1, W2 là cơ năng ở trạng thái đầu và cuối của hệ

...................................................................................................................................................................................................................

Tải xuống

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.