Top 10 Đề thi Sinh học lớp 6 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt môn Sinh học lớp 6, dưới đây là Top 10 Đề thi Sinh học lớp 6 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Sinh học lớp 6.

Mục lục Đề thi Sinh học lớp 6 Giữa kì 1

Quảng cáo

Bộ 5 đề thi giữa kì mới nhất

Bộ 5 đề thi giữa kì sưu tầm

Đề thi Giữa kì 1 Sinh học lớp 6

Câu 1 : Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có gân lá hình cung ?

A.rẻ quạt, bưởi        B.địa liền, ổi

C.mã đề, địa liền        D.gai, bèo tây

Câu 2 : Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có lá kép

A. Me, phượng vĩ, hoa hồng, xấu hổ

B. Me, mồng tơi, hoa hồng, khế

C. Me, rau má, hoa hồng, rau cải

D. Bằng lăng, húng chanh, xấu hổ, ổi

Câu 3: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có lá mọc đối?

A. rau lang, dâu tằm, ổi, cúc tần

B. tía tô, nhọ nồi, ổi, dây huỳnh

C. mồng tơi, nhọ nồi, ổi, bằng lăng

D. dừa cạn, cỏ nhọ nồi, ổi, roi

Quảng cáo

Câu 4: Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây có lá mọc vòng?

A. Dây huỳnh, hoa sữa, hoàng tinh hoa đỏ

B. Dây huỳnh, trúc đào, rau muống

C. Kinh giới, hoa sữa, nhọ nồi

D. Dừa cạn, kinh giới, mồng tơi

Câu 5: Đây là hình ảnh “các kiểu xếp lá trên thân và cành”

Đề kiểm tra Sinh học 6 có đáp án

   Dựa vào hình ảnh này em hãy hoàn thành những câu hỏi dưới đây.

      1. A: lá xếp trên cây theo kiểu…………

      2. B: lá xếp trên cây theo kiểu…………

      3. C: lá xếp trên cây theo kiểu…………

Phần tự luận

Câu 1: Vì sao củ khoai lang là rễ, củ khoai tây là thân

Câu 2 : Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 3 : Em hãy lấy ví dụ về 3 kiểu gân lá chính, mỗi kiểu 5 cây đại diện ?

Câu 4 : Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?

Đáp án

Phần trắc nghiệm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: D Câu 4: A

Câu 5:

1. A:lá xếp trên cây theo kiểu mọc cách

2. B: lá xếp trên cây theo kiểu mọc đối

3. C: Lá xếp trên cây theo kiểu mọc vòng

Phần tự luận

Câu 1:

Đề kiểm tra Sinh học 6 có đáp án

   - Củ khoai lang do những rễ bên của dây khoai lang đâm xuống đất, lúc đầu nhỏ sau to dần do tích lũy tinh bột mà thành

   - Còn khoai tây còn có những cành ở gần gốc bị vùi xuống đất , cành sẽ phát triển thành củ. Nếu củ khoai tây bị lộ ra trên mặt đất chúng sẽ có màu xanh do có chất diệp lục như cành và thân cây

Câu 2:

   - Phiến lá có nhiều hình dạng và kịch thước rất khác nhau

   - Có nhiều kiểu gân lá ( 3 kiểu chính: hình mạng, hình song song và hình cung)

   - Có 2 loại lá chính là : lá đơn và lá kép

   - Lá xếp trên cây the ba kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng

Câu 3:

   - Cây kiểu gân lá hình mạng: gai, ổi, mít, đa,cải

   - Cây kiểu gân lá hình song song: rẻ quạt, lúa, mía, tre, cỏ tranh

   - Cây kiểu gân lá hình cung: bèo Nhật Bản, địa liền, thài lài tía, rau muống, mã đề

Câu 4:

Quan sát một lá loại cây, ta thấy lá gồm có phiến và cuống , trên phiến lá có nhiều gân lá

   - Phiến lá có màu luc, dạng bản dẹt, hình dạng và kích thước phiến lá của cây khác nhau là khác nhau; diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn so với cuống lá. Nhờ những đặc điểm đó giúp phiến lá hứng được nhiều ảnh sáng , thực hiện chức năng chế tạo chất hữu cơ nuôi cây

   - Lá xếp trên thân cây theo ba kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá nhận được nhiều ánh sáng

Đề thi Giữa kì 1 Sinh học lớp 6

Câu 1 : Ở thực vật, miền hút của rễ có chức năng chính là gì ?

A. Hấp thụ nước và muối khoáng

B. Làm cho rễ dài ra

C. Che chở cho đầu rễ

D. Dẫn truyền chất hữu cơ

Câu 2 : ở thực vật, mạch rây gồm những tế bào có vách mỏng, có vai trò chính là gì ?

A. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

B. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

D. Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

Câu 3 : ở miền hút của rễ, mạch gỗ có vai trò chính là gì ?

A. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

B. Hút nước và muối khoáng hòa tan để cung cấp cho cây

C. Vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

D. Vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

Câu 4 : Đối với đời sống của thực vật, những muối khoáng là quan trọng nhất

A.muối đồng, muối nhôm và muối sắt

B. muối đạm, muối lân và muối natri

C. muối đam, muối lân và muối kali

D. muối natri, muối kali và muối magie

Câu 5 : Dựa vào hình ảnh « các miền của rễ » dưới đây, em hãy viết chú thích phù hợp vào các ô trống tương ứng với các số thứ tự 1,2,3,4

Đề kiểm tra Sinh học 6 có đáp án

Phần tự luận

Câu 1 : Một tế bào thực vật phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi trong quá trình này có tất cả bao nhiêu tế bào đã xảy ra sự phân chia ?

Câu 2 : Vì sao nói lông hút là một tế bào ? Nó có tồn tại mãi không ?

Câu 3 : Các cây mà rễ ngập trong nước như nước cây bèo tây, bèo cái, bèo tổ ông…rễ có miền hút không ? Tại sao ?

Câu 4 : Em hãy trình cấu tạo miền hút của rễ.

Câu 5 : Cho hình ảnh 2 nhóm lá chính : lá đơn và lá kép dưới đây :

Đề kiểm tra Sinh học 6 có đáp án

Dựa vào hình ảnh trên hãy tích dấu « X » vào 2 cột « lá đơn » và « lá kép » sao cho phù hợp

Đặc điểm Lá đơn Lá kép
Có cuống nằm dưới chồi nách
Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến (gọi là lá chét )
Mỗi cuống chỉ mang một phiến lá
Chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính, không có ở cuống con
Cả cuống và phiến rụng cùng một lúc
Thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau
Lá khế
Lá phượng vĩ
Lá ổi
Lá mít
mồng tơi
Hoa hồng

Đáp án

Phần trắc nghiệm

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C

Câu 5:

1-miền trưởng thành

2- miền hút

3- miền sinh trưởng

4- miền chóp rễ

Phần tự luận

Câu 1:

   Một tế bào tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Trong quá trình này, tổng số tế bào đã xảy ra phân chia = 24- 1 = 15 lần

Câu 2:

   - Mỗi lông hút là một tế bào vì nó có đủ các thành phần của tế bào như vách, chất tế bào, nhân. Tế bào lông hút là tế bào biểu bì kéo dài

   - Lông hút không tồn tại mãi mãi, khi già nó sẽ rụng đi

Câu 3:

   - Những cây mà rễ ngập trong nước như cây bèo tây, bèo cái, bèo tổ ong, …không có miến hút

   - Vì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ

Câu 4: Cấu tạo miền hút gồm hai phần chính:

   - Vỏ gồm biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

   - Trụ giữa gồm có mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ

Câu 5:

Đặc điểm Lá đơn Lá kép
Có cuống nằm ngay dưới chồi nách X
Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến ( gọi là lá chét) X
Mỗi cuống chỉ mang một phiến lá X
Chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính, không có ở cuống con X
Cả cuống và phiến rụng cùng một lúc X
Thường thì là chét rụng trước, cuống chính rụng sau X
Lá khế X
Lá phượng vĩ
Lá ổi X
Là mít X
Mồng tơi X
Hoa hồng X

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Sinh học lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Sinh học 6:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Loạt bài Đề kiểm tra Sinh học 6 | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Sinh học 6 học kì 1 và học kì 2 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Sinh học lớp 6 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
s