Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 2 có đáp án (Đề 5)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 1: Cho 20 gam sắt(III) sunfat [Fe2(SO4)3] tác dụng với natri hiđroxit (NaOH) thu được 10,7 gam sắt(III) hiđroxit Fe2(SO4)3 và 21,3 gam natri sunfat Na2SO4. Tính khối lượng natri hiđroxit tham gia phản ứng.

Câu 2: Để thu được khí CO2 người ta cho axit HCl phản ứng với chất nào sau đây?

Quảng cáo

a) NaCl

b) CaCO3

c) CO

d) CaO

Câu 3: Lập các phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ sau:

a) Hiđro hóa hợp với oxi ở nhiệt độ cao sinh ra nước.

b) Cho sắt(III) oxit (Fe2O3) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo thành nước và sắt (III) sunfat (Fe2(SO4)3).

c) Canxi cacbonat (CaCO3) tác dụng với axit clohiđric (HCl) tạo thành canxi clorua (CaCl2), khí cacbonic (CO2) và nước (H2O).

Câu 4: Cho 2,4 gam Mg phản ứng hoàn toàn với 7,3 gam axit clohiđric (HCl) tạo ra 9,5 gam muối magie clorua (MgCl2) và khí hiđro.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

Quảng cáo

b) Tính tỉ lệ số nguyên tử magie và số phân tử hiđro.

c) Tính khối lượng khí hiđro tạo thành.

Đáp án và hướng dẫn giải

Đề kiểm tra Hóa học 8

Câu 4:

Lập phương trình hóa học: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Tỉ lệ số nguyên tử Mg và số phân tử H2 là 1 : 1

Theo ĐLBTKL, ta có:

mMg+mHCl= mMgCl2 +mH2

mH2 =mMg+mHCl-mMgCl2 =2,4+7,3-9,5=0,2(gam)

Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-phan-ung-hoa-hoc.jsp