Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 2 có đáp án (Đề 3)Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 1 : Dẫn 36 gam hỗn hợp khí gồm ( CO , H2 ) đi từ từ qua 139,2 gam bột Fe3O4 đun nóng ở nhiệt độ cao, thu được m gam sắt và 74,4 gam hỗn hợp ( CO2 , H2O ). Tính khối lượng sắt thu được.

Câu 2 : Để đốt cháy hết 5,72 gam hợp chất X cần 10,24 gam oxi, thu được CO2 và H2O. Dẫn hết tất cả sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm a gam (biết bình đựng nước vôi trong hấp thụ cả CO2 và H2O ). Tính khối lượng bình đựng nước vôi tăng sau phản ứng.

Quảng cáo

Câu 3 : Cho 22,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Al, Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 38,325 gam HCl, thu được m gam hỗn hợp muối AlCl3, FeCl2, ZnCl2 và 1,05 gam khí hidro. Tính khối lượng muối thu được.

Câu 4 : Hãy vẽ cấu tạo của nguyen tử Z có 15 hạt proton ở hạt nhân.

Câu 5 : Cho hỗn hợp hai muối X2SO4 và YSO4 có khối lượng 22,1 gam tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 31,2 gam BaCl2, thu được 34,95 gam kết tủa BaSO4 và a gam hai muối tan. Hãy xác định giá trị của a.

Câu 6 : Nung hỗn hợp X gồm CaCO3 và MgCO3 theo phản ứng :

Đề kiểm tra Hóa học 8

Nếu đem nung 31,8 gam hỗn hợp X thì thu được 7,84 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng của hỗn hợp của oxit thu được.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1: PTHH:

Đề kiểm tra Hóa học 8

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

Quảng cáo
Đề kiểm tra Hóa học 8

m_Fe=m=139,2+36-74,4=100,8 gam

Câu 2: Sơ đồ: (X) + O2 −to→ CO2 + H2O

Vì bình đựng Ca(OH)2 hấp thụ cả CO2 và nước nên khối lượng bình tăng chính là khối lượng của CO2 và H2O.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

Đề kiểm tra Hóa học 8

= 22,2 + 38,325 – 1,05 = 59,475 (gam).

Câu 4:

Lớp 1: có 2 electron

Lớp 2: có 8 electron

Đề kiểm tra Hóa học 8

Lớp 3: có 5 electron

Đề kiểm tra Hóa học 8
Quảng cáo

Tham khảo các đề kiểm tra hóa học 8 khác

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 8 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-phan-ung-hoa-hoc.jsp