Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 1)Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 1)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 1). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Địa Lí lớp 8.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Phần hải đảo khu vực Đông Nam Á thường xảy ra hiện tượng

A. sóng thần             B. động đất            C. động đất và núi lửa            D. núi lửa

Câu 2. Ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong khu vực Đông Nam Á là

A. tiếng Việt, Hoa, Mã Lai

B. tiếng Mã Lai, Anh, Thái

C. tiếng Anh, Hoa, Việt

D. tiếng Anh, Hoa, Mã Lai

Câu 3. Dự án phát triển hành lang Đông – Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm:

A. Việt Nam, Lào, Phi- lip- pin và Đông Bắc Thái Lan.

B. Việt Nam, Lào, Mi-an-ma và Đông Bắc Thái Lan.

Quảng cáo

C. Việt Nam, Lào, Cam- pu- chia và Đông Bắc Thái Lan.

D. Việt Nam, Cam- pu- chia, Ma- lai- xi- a và Đông Bắc Thái Lan.

Câu 4. Nước ta có đường bờ biển kéo dài 3620km, từ:

A. Móng Cái đến Hà Tiên.

B. Móng Cái đến Vũng Tàu.

C. Móng Cái đến Cà Mau.

D. Móng Cái đến Phú Quốc.

Câu 5. Ở nước ta, miền có mùa đông lạnh nhất là miền nào dưới đây?

A. Miền Nam.            B. Cả nước.            C. Miền Bắc.            D. Miền Trung.

Câu 6. Hệ thống sông nào có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc nước ta?

A. Sông Hồng.            B. Sông Thái Bình.            C. Sông Cả.            D. Sông Mã

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm). Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Phần hải đảo khu vực Đông Nam Á thường xảy ra hiện tượng động đất và núi lửa.

Chọn: C.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 2. Ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong khu vực Đông Nam Á là tiếng Anh, Hoa và Mã Lai.

Chọn: D.

Câu 3. Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng lần thứ tám tổ chức tại Manila (Philippines) nhằm thúc đẩy phát triển và hội nhập kinh tế giữa bốn nước Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam. Hành lang này chính thức thông tuyến vào ngày 20 tháng 12 năm 2006.

Chọn: B.

Câu 4. Nước ta có đường bờ biển kéo dài 3 620km, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang), chia thành bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn.

Chọn: A.

Câu 5. Miền Bắc là miền chịu ảnh hưởng chịu tiếp và nhiều đợt gió mùa Đông Bắc nhất nước ta nên có mùa đông lạnh nhất trong các miền. Miền Trung ít chịu ảnh của gió mùa Đông Bắc và miền Nam là miền hầu như không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Chọn: C.

Câu 6. Hệ thống lưu vực sông Hồng thống sông có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc nước ta, tiếp đến là sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả,...

Chọn: B.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

- Thuận lợi:

    + Mở rộng quan hệ mậu dịch, buôn bán với các nước.  (1 điểm)

    + Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, y tế và đào tạo nguồn nhân lực.  (1 điểm)

    + Phát triển các hoạt động du lịch, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước.  (0,5 điểm)

    + Xây dựng phát triển các hành lang kinh tế, thu hút đầu tư, xóa đói giảm nghèo,...  (0,5 điểm)

- Khó khăn:

    + Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các quốc gia.  (0,5 điểm)

    + Sự khác biệt về thể chế chính trị và sự bất đồng về ngôn ngữ,...  (0,5 điểm)

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đông Nam Á là cầu nối giữa

A. Châu Á – Châu Phi

B. Châu Á – Châu Âu

C. Châu Á – Châu Đại Dương

D. Châu Á – Châu Mỹ

Câu 2. Quốc gia nào ở Đông Nam Á vừa có lãnh thổ ở bán đảo và ở đảo?

A. In-đô-nê-xia-a            B. Phi-lip-pin            C. Thái Lan            D. Ma-lai-xi-a

Câu 3. Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế thì một số quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành:

A. giảm tỉ trọng ngành dịch vụ, tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp

B. giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp và dịch vụ, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp.

C. giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ

D. giảm tỉ trọng ngành công nghiệp, tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp và dịch vụ

Câu 4. Tam giác tăng trưởng kinh tế Xi- giô-ri gồm 3 nước:

A. Ma-lai-si-a, Xin-ga-po, In-do-nê-xi-a

B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin

C. Ma-lai-si-a, Xin-ga-po, Bru-nây

D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Đông Ti- mo

Câu 5. Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam:

A. Sông Lô.            B. Sông Kỳ Cùng            C. Sông Gâm            D. Sông Cả.

Câu 6. Số giờ nắng nước ta nhận được mỗi năm là:

A. 1300 – 4000 giờ trong năm.

B. 1400 – 3500 giờ trong năm.

C. 1400 – 3000 giờ trong năm.

D. 1300 – 3500 giờ trong năm.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

a) Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?

b) Kể tên một số đảo ra quần đảo quan trọng ở nước ta?

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Mỗi câu trắc nghiệm tương ứng với 1 điểm

Câu 1. Đông Nam Á là cầu nối giữa Châu Á và Châu Đại Dương, giữa lục địa Á-Âu và lục địa Ô-xtray-li-a.

Chọn: C.

Câu 2. Ma-lai-xi-a là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á vừa có lãnh thổ ở bán đảo và vừa có lãnh thổ ở đảo.

Chọn: D.

Câu 3. Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế thì một số quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.

Chọn: C.

Câu 4. Tam giác tăng trưởng kinh tế Xi- giô-ri gồm 3 nước là Ma-lai-si-a, Xin-ga-po, In-do-nê-xi-a được thành lập năm 1989.

Chọn: A.

Câu 5. Các con sông chạy theo hướng vòng cung là sông Kỳ Cùng, sông Lô, sông Gâm,… Còn sông Cả chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Chọn: D.

Câu 6. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên nhận được một lượng nhiệt và bức xạ từ Mặt Trời là rất lớn. Số giờ nắng trong một năm của nước ta dao động từ 1400 – 3000 giờ.

Chọn: C.

Phần tự luận

Câu 7 (4 điểm).

a) Một số thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi   (1,5 điểm)

    + Vị trí địa lí đã tạo điều kiện cho nước ta phát triển kinh tế toàn diện.

    + Dễ dàng mở rộng giao lưu và hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và thế giới.

    + Tạo điều kiện cho nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới, tạo điều kiện phát triển rừng.

- Khó khăn: Vị trí này cũng làm cho nước ta rất lắm thiên tai và phải chú ý tới việc bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm, chống sự xâm nhập về chủ quyền vùng đất, vùng biển, vùng trời.  (1 điểm)

b) Một số đảo, quần đảo quan trọng của nước ta  (1,5 điểm)

- Đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

- Đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

- Đảo Lí Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

- Đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

- Đảo Cát Hải (Hải Phòng).

- Quần đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng).

- Quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà).

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Địa lí lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 8 khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tuyển tập Đề kiểm tra Địa Lí 8 có đáp án | Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết Địa Lí lớp 8 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Địa Lí lớp 8 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.