Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 - Học kì 2

Thời gian: 45 phút

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. A. slope      B. overturn

    C. oceanic      D. compost

Quảng cáo

2. A. wooden      B. book

    C. cool        D. foot

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. – What are you doing? – I’m looking __________ a bucket.

   A. to      B. for

   C. of      D. with

2. This antique lamp was __________ in China.

   A. make          B. makes

   C. to make      D. made

3. He had his father __________ his watch.

   A. fixed      B. fixing

   C. to fix      D. fix

4. The policeman asked me __________ a driving license

   A. if I have

   B. whether I have

   C. if I had

   D. whether I have had

5. Cool the burns immediately so as to __________ tissue damage.

Quảng cáo

   A. ease          B. relieve

   C. minimize      D. maximize

6. Milk bottles can be __________ after being cleaned.

   A. reused            B. recycled

   C. thrown away      D. broken

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. I (go) ________________ to school at 7 a.m. yesterday.

2. They (build) __________________ a new house in this area soon.

3. Ming (always make) ________________ noise in the evening.

4. Do you mind if I (turn) ________________ off the air conditioner?

IV. Read the passage and decide if these statements are true or false

   London is Britain' s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.

1. _________ None of the cities in Britain is bigger than London.

2. _________ London is founded by the Romans.

3. _________ London has historic buildings and churches.

4. _________ Most of the best museum in the world are situated in London.

5. _________ London is not busy in summer.

6. _________ It's not easy for tourists to travel around London.

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The man said, “Don’t swim out too far, boys.”

→ The man asked the boys_______________________________________

2. Could you please open this box for me?

→ Would you mind ____________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. D (đáp án D phát âm là /ɒ/, các đáp án khác phát âm là /əʊ/)

2. C (đáp án C phát âm là /u:/ các đáp án khác phát âm là /u/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu Đáp án Giải thích
1 B

look for sth: tìm kiếm cái gì

Dịch: - Bạn đang làm gì thế? – Tôi đang tìm cái xô.

2 D

be made in: được sản xuất tại

Dịch: Chiếc đèn cổ này được sản xuất tại Trung Quốc.

3 D

have sb do sth: nhờ ai làm gì

Dịch: Anh ấy nhờ bố sửa đồng hồ.

4 C

câu gián tiếp thể nghi vấn

Dịch: Ngài cảnh sát hỏi tôi liệu tôi có bằng lái xe không.

5 C

minimize: giảm thiểu

Dịch: Làm dịu vết bỏng ngay để giảm thiểu tổn thương tế bào.

6 A

reuse: tái sử dụng

Dịch: Lọ sữa có thể được tái sử dụng sau khi rửa sạch.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. was going (câu chia thời quá khứ tiếp diến vì có mốc thời gian “at 7 a.m. yesterday”)

2. are going to build (câu chia thời tương lai gần vì có “soon”)

3. is always making (câu thời hiện tại tiếp diễn với “always”)

4. turned (cấu trúc do you mind if I + Ved)

IV. Read the passage and decide if these statements are true or false

1 – T 2 – F 3 – T 4 – F 5 – F 6 - F

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The main asked the boys not to swim out too far.

2. Would you mind opening this box for me?

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.