Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 - Học kì 2

Thời gian: 45 phút

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Quảng cáo

1. A. blanket      B. metal

    C. scatter      D. wrap

2. A. sunbathe      B. leather

    C. weather        D. thank

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. People _________ think that the earth was flat

   A. is used to

   B. used to

   C. are used to

   D. didn’t use to

2. He intends ________ her grandparents in Ho Chi Minh city next week.

   A. visit        B. to visit

   C. visiting      D. visited

3. She asked her children ________ playing that game.

   A. to stop      B. stop

   C. stopped      D. stopping

4. My father likes _________ in the morning.

   A. work        B. working

   C. worked      D. works

5. He hates waiting ________ someone else for long time.

Quảng cáo

   A. to       B. with

   C. for      D. of

6. He will travel to England ________ February this year.

   A. in      B. on

   C. at      D. between

III. Find the mistake in each sentence

1. Shopping (A) in the mall is more comfort (B)  than (C)  in (D) the market

2. My sister uses to play (A) tennis a lot but (B) she doesn’t (C) play very often (D) now.

3. Tom said (A) you could reach (B) him in (C) 8 645 082 after dinner (D).

4. We raise funds (A) by collect (B)  waste paper (C) and broken (D) glass.

IV. Read the passage and fill in the blank

   Ha Long Bay is a beautiful natural wonder in northern Vietnam near the Chinese border. The Bay is dotted (1) ____________ 1,600 limestone islands and islets and covers (2) ____________ area of over 1,500 sq km. This extraordinary area was declared a UNESCO World Heritage Site in 1994. For many tourists, this place is like something right out of a movie. The fact (3) ____________ that Ha Long Bay features a wide range of biodiversity, while the surrealistic scenery has indeed featured in endless movies. The best way (4) ____________ to Ha Long City is by car, minibus or bus from Hanoi which is only 170 km away. If budget is not a problem, an hour-long helicopter transfer is also available.

1. A. in      B. with      C. for      D. by

2. A. a      B. the      C. X      D. an

3. A. is      B. be      C. are      D. will

4. A. get      B. to get      C. getting      D. got

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. The nurse said to him, “You should give up smoking.”

→ The nurse told him_____________________________________

2. She is too old to have more children.

→ She’s not ______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. B (đáp án B phát âm là /ə/, các đáp án khác phát âm là /æ/)

2. D (đáp án D phát âm là /θ/ các đáp án khác phát âm là /ð/)

II.

Câu Đáp án Giải thích
1 B

Used to V: từng làm gì, thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Mọi người đã từng ngữ trái đất phẳng.

2 B

Intend to V: có ý định làm gì

Dịch: Anh ấy định đi thăm ông bà ở thành phố Hồ Chí Minh tuần tới.

3 A

Ask sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô ấy bảo lũ trẻ ngừng chơi trò đó.

4 B

Like + Ving: thích làm gì

Dịch: Bố tôi thích làm việc buổi sáng.

5 C

Wait for sb: đợi chờ ai

Dịch: Anh ấy ghét chờ đợi ai đó quá lâu.

6 B

In + tháng

Dịch: Anh ấy sẽ đến nước Anh vào tháng 2 năm nay.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. B ⇒ comfortable

2. A ⇒ used to play

3. C ⇒ at

4. B ⇒ collecting

IV. Read the passage and answer the questions

1. B 2. D 3. A 4. B

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The nurse told him to give up smoking.

2. She’s not young enough to have more children.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.