Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán lớp 4 (Đề 4)Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

Đề kiểm tra Cuối kì 1 Toán lớp 4 (Đề 4)

Bài 1. Viết vào chỗ chấm :

a) Số gồm ba trăm nghìn, mười nghìn và mười đơn vị viết là : ….

b) Số 390939 đọc là : ……………………………………………………………………

Quảng cáo

c) Số “Hai triệu không trăm bảy mươi tư nghìn một trăm linh sáu viết là” : ….

d) Số 901111 đọc là ; ………………………………………………………………………….

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 7 trong số 17095 có giá trị là :

A. 7    B. 70     C. 700    D. 7000

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để :

A. 176     B. 17060     C. 1706    D. 1604

c) Giá trị của biểu thức 250 : 25 + 25 X 10 là :

A. 350     B. 50     C. 260    D. 20

Quảng cáo

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 21 m2 2 dm2 = ……. Cm2

A. 212     B. 210200   C. 21020     D. 212000

Bài 3. Tìm y :

a) 67845 – y = 29361

b) y : 208 = 317

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 364915 + 253678

b) 946318 – 183409

c) 3496 x 206

d) 20735 : 35

Bài 5. Viết vào chỗ chấm :

Cho các số : 1234; 2345; 3456; 37890 :

a) Các số chia hết cho 2 là : …………

b) Các số chia hết cho 3 là : ……………

Quảng cáo

c) Các số chia hết cho 5 là : ………………..

d) Các số chia hết cho 2, 3, 5, 9 là : ………………………

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 42m, chiều dài hơn chiều rộng 11 m. Hỏi mảnh đất đó rộng bao nhiêu m2 ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) 310010

b) Ba trăm chín mươi nghìn chín trăm ba mươi chín

c) 2074106

d) Chín trăm linh một nghìn một trăm mười một

Bài 2.

a) D     b) B    c) C     d) B

Bài 3.

a) 67845 – y = 29361

y = 67845 – 29361

y = 38484

b) y : 208 = 317

y = 317 x 208

y = 65936

Bài 4.

a) 364915        b) 946318

+                       -

253678         183409

________           _________

618593          762909

c) 3496

 x

     206

     ______

     20976

Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4

6992

________

720176

Bài 5.

a) 1234; 3456; 37890

b) 3456; 37890

c) 2345; 37890

d) 37890

Bài 6.

Nửa chu vi hay tổng chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó là :

42 : 2 = 21 (m)

Chiều dài mảnh đất là : (21 = 11) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng mảnh đất là : 16 – 11 = 5 9m)

Diện tích mảnh đất là : 16 x 5 = 80 (m2)

Đáp số : 80 m2

Các Đề kiểm tra Toán 4 | Đề thi Toán 4 khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-4-cuoi-ki-1.jsp