Top 20 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 4, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1

Quảng cáo

5 đề thi giữa kì 1 Toán 4 cơ bản

5 đề thi giữa kì 1 Toán 4 nâng cao

Quảng cáo

10 đề thi giữa kì 1 Toán 4 sưu tầm

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 (cơ bản)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

D. Bốn mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi bảy

Câu 2: Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười được viết là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 230 910 000

D. 230 910 010

Câu 3: Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:

A.34     B.54     C.27    D.36

Câu 4: 6 tạ + 2 tạ 8kg =…kg

A.88     B.808     C.880    D.8080

Câu 5: Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long vào năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ mấy?

A. Thế kỉ IX

B. Thế kỉ X

C. Thế kỉ XI

D. Thế kỉ XII

Câu 6: Hình bên có

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 1)

A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 137 052 + 28 456    b/ 596 178 - 344 695

Câu 2: Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 108 mét. Tính chu vi của mảnh đất đó.

Câu 3: Sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 mét. Chiều rộng kém chiều dài 8 mét. Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật đó.

Câu 4: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn.

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 (cơ bản)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Số nào ứng với cách đọc sau:

Tám triệu chín trăm nghìn bốn trăm hai mươi.

A. 8900420     B. 8904420    C. 8942000

Câu 2: Giá trị của chữ số 5 trong số 356 238 là

A. 50.     B. 5000.    C. 50 000.

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 72 125; 72 416; 72 512 là

A. 72 125.     B. 72 416.     C. 72 512.

Câu 4: 2 tấn 35kg = …kg

A. 2 035.     B. 235.     C. 2 350.

Câu 5: 2 giờ 20 phút =…phút

A. 120.     B. 140.     C. 104.

Câu 6: Trung bình cộng của các số 40 ; 28 ; 22 là:

A. 20.     B. 30.     C. 90.

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đăt tính rồi tính

4327 + 2856

7535 – 3245

245 x 3

25745 : 5

Câu 2: Điền dấu > ; < ; =

a) 2 tấn 3 tạ………23 tạ b) ngày……20 giờ
c) 200 năm ……1 thế kỉ d) 3 giờ 20 phút…..200 phút

Câu 3: Tính thuận tiện:

64 + 45 + 36 + 55

Câu 4:. Một trường tiểu học có 280 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 20 em. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 (nâng cao)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tìm x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: Kết quả phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A. 127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một số tiền, Hùng đã tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền đã tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng có bao nhiêu tiền?

A. 27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A. Chia, nhân, cộng

B. Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: Tìm x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A. 10     B. 11     C. 12    D. 13

Câu 6: Hai số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới là:

A. 1800     B. 2064    C. 1008     D. 1272

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): Có hai rổ cam, nếu thêm vào rổ thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì sau đó số cam ở rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ở rổ thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Khu vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so với trước tăng gấp rưỡi và do đó diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

    Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 (nâng cao)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cộng của 4 số là 14, trung bình cộng của 3 trong 4 số đó là 15. Số còn lại là:

A. 11    B. 12     C. 13    D. 15

Câu 2: Trong các tích dưới đây, tích nào gần kết quả 4000 nhất?

A. 528 × 7    B. 748 × 6     C. 812 × 5     D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm. Nếu hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật thì diện tích là:

A. 40cm²    B. 60 cm²     C. 80 cm²     D. 100 cm²

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

A. 444     B. 434    C. 424     D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc thế kỷ thư mấy?

A. XII     B. XIII     C. XIV     D. XV

Câu 6: Một cây bút giá 3500 đồng. Nếu mỗi học sinh mua 2 cây như thế thì 10 em mua hết bao nhiêu tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a. 237 + 357 + 763

b. 2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): Cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Tổng các số hạng của dãy trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): Sân trường hình chữ nhật có chiều rộng 3m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Trong sân, người ta đào 9 hố hình vuông cạnh 3 dm để trồng cây. Hỏi diện tích còn lại trên sân là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là thứ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.