Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2

Tuyển tập Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo gồm các đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 cơ bản, nâng cao có đáp án chi tiết cực hay giúp học sinh lớp 4 ôn tập để học tốt Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán 4 Học kì 2 (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần TV 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 4 Toán, Tiếng Việt mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo
Quảng cáo

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Quảng cáo

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Quảng cáo

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Quảng cáo

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần TV 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần TV 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 4 CD

    Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

      A. 3 m2 < 300 dm2

      B. 14000 dm2 = 14 m2

      C. 25 m2 > 25000 dm2

      D. 2 km2 > 200000 m2

Câu 2. Một hình bình hành có diện tích 12 dm2, chiều cao 3 dm. Tính đọ dài đáy

      A. 4 dm

      B. 5 dm

      C. 6 dm

      D. 2 dm

Câu 3. 5 km2 17 m2 = … m2

      A. 5000017 m2

      B. 500017 m2

      C. 50017 m2

      D. 5017 m2

Câu 4. Hình nào có diện tích bé hơn 20 cm2?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Hình nào có chu vi bé nhất?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng

      A. 4 dm2

      B. 2500 cm2

      C. 4 m2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm)

Diện tích của một khu dân cư hình chữ nhật là 3 km2 , có chiều dài 3 km. Hỏi chiều dài khu dân cư gấp mấy lần chiều rộng?

Câu 3 (2 điểm)

Một mảnh vườn hình bình hành có đáy 24 m. Đáy gấp 4 lần chiều cao. Tính diện tích mảnh vườn?

    Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chọn đáp án sai:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án .Gía trị của x là:

      A. x = 1

      B. x = 2

      C. x = 3

      D. x = 4

Câu 4. Chọn đáp án sai:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Đáp án nào sau đây gồm hai phân số bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Chia đều 5 lít sữa vào 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

      A. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      B. 2

      C. 5

      D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) Viết 4 phân số bằng phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án mà có mẫu chẵn.

Câu 3 (2 điểm) Khi nhân cả tử và mẫu của 1 phân số với 7 ta được phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Tìm phân số đó.

    Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Quy đồng mẫu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án ta được

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Tìm x: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. x = 2

      B. x = 12

      C. x = 17

      D. x = 4

Câu 3. Phân số nào là không là phân số tối giản

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Mẫu chung của 2 phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 3

      B. 9

      C. 12

      D. 16

Câu 5. Rút gọn Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án ta được phân số tối giản là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3đ) Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu các phân số sau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (2đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. (2đ) Viết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án và 5 thành 2 phân số đều có mẫu là 30

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên