Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 31

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là :

Quảng cáo

      A. 300 007

      B. 30 007

      C. 3 007

      D . 30 070

Câu 2: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là :

      A. 99 999

      B. 98756

      C. 98765

      D. 99 995

Câu 3: Số nhỏ nhất của lớp triệu là số có:

     A: 6 chữ số

     B: 7 chữ số

     C: 8 chữ số

     D: 9 chữ số

Câu 4: Cho x < .... < y và x là số liền trước 5 906 788, y là số liền sau của số

5 906 788. Số tự nhiên cần điền là:

     A: 5 906 787

     B: 5 906 788

     C: 5 906 789

     D: 5 906 790

Câu 5: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau?

Quảng cáo

     A: 1190

     B: 170

     C: 1910

     D: 107

Câu 6: Tỉ lệ bản đồ là 1: 1 500 000 . Độ dài trên bản đồ là 37 cm. Độ dài thực tế là :

      A. 555 km

      B. 555 000 000 cm

      C. 5550 km

      D. 555 000 cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điền dấu ( < ; > ; = ) thích hợp vào chỗ chấm

      9087............8907

      93021...........9999

      5688 ..........45388

      12083 ..........1208

      23476.......32467

      34890 .........34800 + 90

Câu 2: Viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu sau: 638 = 600 + 3-0 + 8

Quảng cáo

      a. 2765 = ................................................

      b. 87054 = ..............................................

      c. 9 000 403 = .......................................

Câu 3: Mẹ có một số quả táo mẹ xếp vào đĩa. Khi xếp vào đĩa mẹ nhận thấy nếu xếp mỗi đĩa 9 quả hay 12 quả thì cũng vừa hết. Hỏi mẹ có bao nhiêu quả táo, biết rằng số táo lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40?.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 31 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

      9087 > 8907

      93021 > 9999

      5688 < 45388

      12083 > 1208

      23476 < 32467

      34890 = 34800 + 90

Câu 2: (3 điểm)

      a. 2765 = 2000 + 700 + 60 + 5

      b. 87054 = 80000 + 7000 + 50 + 4

      c. 9 000 403 = 9 000 000 + 400 + 3

Câu 3: (2 điểm)

Số táo của mẹ là số chia hết cho cả 9 và 12 mà lớn hơn 30 và nhỏ hơn 40.

Vậy số táo của mẹ là: 36 quả.

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 31

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số gồm 200 triệu, 8 nghìn, 12 đơn vị được viết là

     A: 200 800 12

     B: 200 800 120

     C: 200 008 012

     D:200 080 120

Câu 2:Số lớn nhất của lớp nghìn là số có:

     A: 4 chữ số

     B: 5 chữ số

     C: 6 chữ số

     D: 7 chữ số

Câu 3: Hai năm liên tiếp có số ngày là:

     A: 365

     B: 730

     C: 729

     D: 728n

Câu 4: Nếu lấy một số cộng 4563 rồi trừ đi 1006 thì được kết quả bằng 98 700. Số đó là:

     A: 98 700

     B: 95 143

     C: 4563

     D: 1006

Câu 5: Giá trị của biểu thức a × 3 + b × 5 với a = 2010, b = 2002 là :

     A: 4012

     B: 8032

     C: 12020

     D: 16040

Câu 6: Số liền sau số 999 999 là :

      A. 1 triệu

      B. 10 triệu

      C. 1 tỉ

      D. 100 triệu

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

      a) 4597 + 8269

      b) 31724 - 12457

      c) 425 × 27

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong các số: 605; 7362; 2640; 4136; 1207; 20601.

a) Số chia hết cho 2 là:...............................................................................................

Số chia hết cho 5 là:................................................................................................

b) Số chia hết cho cả 2 và 5 là:...................................................................................

c) Số chia hết cho cả 5 nhưng không chia hết cho 3:.................................................

Câu 3: Tìm số tự nhiên x biết:

       x < 5

       7 < x < 10

       x là số có hai chữ số và x < 11

       999 < x < 1000

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 31

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Só 250 006 được đọc là:

     A: Hai mươi nghìn năm trăm linh sáu

     B: Hai trăm linh năm nghìn và sáu đơn vị

     C: Hai trăm linh sáu nghìn linh sáu

     D:Hai trăm linh năm nghìn không trăm linh sáu.

Câu 2: Nếu a là số tự nhiên lớn nhất gồm năm chữ số và b là số tự nhiên nhỏ nhất gồm sáu chữ số thì:

     A: a > b

     B: a < b

     C: b < a

     D: a = b

Câu 3: Số lẻ bé nhất có sáu chữ số khác nhau là:

     A: 120345

     B: 102345

     C: 123405

     D: 123045

Câu 4: Số còn thiếu trong dãy số 1; 2; 4; 7; ...; 16 là:

     A: 11

     B: 10

     C: 15

     D: 12

Câu 5: Để số 196* chia hết cho cả 2 và 3 thì chữ số cần điền vào vị trí * là:

     A: 2

     B: 4

     C: 6

     D: 8

Câu 6: Biết A = a + 23 357 và B = 23 375 + a. Kết luận nào sau đây là đúng.

     A: A = B

     B: A > B

     C: A < B

     D: Không so sánh được

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức sau.

      a) 7536 - 124 × 5

      b) (7536 + 124) : 5

Câu 2: Tìm x, biết:

      a) 3408 + x = 8034

      b) x – 1276 = 4324

      c) x × 8 = 2016

      d) x : 6 = 2025

Câu 3: Tìm một số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị và tổng ba chữ số đó là số nhỏ nhất có hai chữ số?.

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.