Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ 50 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần I: ( 4 điểm )Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1 :

a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “6 tấn 36 kg = …… kg” là:

A. 636

B. 6360

C. 6036

D. 60360.

b) Kết quả của phép tính 88 x 11 là:

A. 868

B. 968

C. 886

D. 986

Câu 2 : Tích của hai số nào dưới đây bằng 10 545?

A. 95 và 11

B. 95 và 101

C. 95 và 110

D. 95 và 111

Câu 3 :

a) Số dư trong phép chia 58 000 : 800 là:

A. 4

B. 40

C. 400

D. 0

b) Chữ số 6 trong số 56 228 có giá trị là :

A. 6

B. 60

C. 600

D. 6000

Quảng cáo

Câu 4 : Với m = 95, giá trị của biểu thức có giá trị là:

A. 142

B. 190

C. 109

D. 1090

Câu 5 :

a) Trường tổ chức cho 6910 học sinh đi thăm quan. Hỏi phải có ít nhất bao nhiêu xe để chở hết số học sinh đó đến nơi thăm quan, biết rằng một xe ô tô thì chở được 45 em (không kể tài xế).

A. 15 xe

B. 16 xe

C. 17 xe

D. 18 xe

b) Trung bình cộng của hai số là 535. Số bé là 287, số lớn là :

A. 248

B. 1070

C. 783

D. 822

Phần II: TỰ LUẬN ( 6 điểm )

Câu 1 (1,0 điểm) : Viết số hay chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Hình A có ……góc vuông, ……góc tù.

Hình B có …… góc nhọn.

Hình …… không có góc vuông.

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 2 (1,0 điểm) : Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a) 1264 x 503

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) 8008 : 22

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 3 (1,0 điểm) : Điền dấu ( > ; < ; = ) vào ô trống :

138cm2 Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề) 13dm2 8cm2

300dm2 Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề) 2m2 99dm2

Câu 4 (1,0 điểm) : Tìm Y:

a) Y x 59 = 8968

.........................................

.........................................

.........................................

b) Y : 23 = 158

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 5 (2,0 điểm) : Một đội công nhân sửa đường . Trong 13 ngày đầu sửa được 768m đường, 12 ngày sau sửa được 740m đường và trong 15 ngày cuối sửa được 812m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần I: (3 điểm)Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “ 15 tấn 30 kg = …… kg ” là:

A. 1530

B. 15030

C. 1503.

Câu 2 : Trong hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Câu 3 : Giá trị của chữ số 5 trong số 658941 là:

A. 5

B. 5000

C. 50 000

Câu 4 : Trong các hình chữ nhật dưới đây, Hình có diện tích lớn hơn 30 cm2 là:

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

Câu 5 : Mỗi bao có 50 kg xi măng. Hỏi cần bao nhiêu bao xi măng như thế để có 4 tấn xi măng?

A. 20 bao

B. 60 bao

C. 80 bao

Câu 6 : Giá trị của biểu thức 75 x 19 + 25 x 19 là:

A. 7500

B. 1090

C. 1900

Câu 7 : Phép chia 1740 : 70 có số dư là:

A. 6

B. 60

C. 130

Câu 8 : Trung bình cộng của hai số là 37. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 55

B. 45

C. 28

Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) : Đặt tính rồi tính:

a) 37965 - 5286

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) 42156 - 4278

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

c) 537 x 204

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

d) 15980 : 34

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 2 (2,0 điểm) : Tìm Y:

a) Y - 4628 = 14536

.........................................

.........................................

.........................................

b) Y : 207 = 406

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 3 (3,0 điểm) : Có 3 xe chở gạo. Hai xe đầu mỗi xe chở 150 bao gạo, xe còn lại chở 154 bao gạo. Mỗi bao nặng 50 kg. Hỏi cả ba xe chở tất cả bao nhiêu tạ gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần I: (4 điểm)Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “ 25 cm2 9 mm2 = …… mm2 ” là:

A. 2590

B. 259

C. 2509

D. 25090.

Câu 2 : Một hình chữ nhật có chiều rộng là 22 m. Chiều dài gấp 11 lần chiều rộng. Vậy chiều dài hình chữ nhật là:

A. 22 x 11 = 221m

B. 22 : 11 = 2m

C. 22 x 11 = 242m

D. 22 - 11 = 11m

Câu 3 : Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm của biểu thức là :

(36 x 12) : 4 = (36......4).......12

A. Phép nhân và phép chia

B. Phép chia và phép nhân

C. Phép nhân và phép cộng

D. Phép chia và phép cộng

Câu 4 : Số dư trong phép chia 3600 : 700 là:

A. 1

B. 10

C. 100

D. 0

Câu 5 : Hai đường thẳng vuông góc sẽ tạo ra:

A. Nhiều góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 1 góc vuông

D. 4 góc vuông

Câu 6 : Thương của phép chia 37 396 : 53 có:

A. 1 chữ số

B. 2 chữ số

C. 3 chữ số

D. 4 chữ số

Câu 7 : Giá trị của biểu thức 136 x 11 - 11 x 36 là:

A. 0

B. 11000

C. 110

D. 1100

Câu 8 : Diện tích của hình chữ nhật tô đậm là:

A. 2941 m2

B. 2194 m2

C. 2491 m2

D. 2994 m2

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2024 (15 đề)

Phần II: TỰ LUẬN ( 6 điểm )

Câu 1 :

a) Đặt tính rồi tính:

a) 2405 x 302

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) 11086 : 482

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) Tính giá trị biểu thức: 20000 - 777 : 21 x 66

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 2 : Tìm x:

a) 45 601 : x = 601

.........................................

.........................................

.........................................

b) x x 35 = 25 x 49

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 3 : Tính nhanh:

a) 25 x 9101 x 4

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) 99 x 55 + 55

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 4 : Để lát một căn phòng hình chữ nhật người ta đã dùng 2100 viên gạch hình vuông có cạnh là 20 cm. Tính diện tích căn phòng bằng m2 ?

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Xem thử

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-4.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên