Nêu ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3/1935)



Phong trào cách mạng 1930-1935

Trả lời câu hỏi trang 97 sgk Lịch Sử 12: - Nêu ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng(3/1935).

Trả lời:

Quảng cáo

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng: Đảng đã khôi phục được hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, cũng như khôi phục được các tổ chức quần chúng.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch Sử 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


phong-trao-cach-mang-1930-1935.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên