Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nàoCách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Lịch Sử 12: - Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Trả lời:

Quảng cáo

Về kinh tế: tăng cường những ảnh hưởng, tác động lẫn nhau.

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia

Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

Quảng cáo

Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

Về chính trị: Tất cả các nước đều có sự phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự ảnh hưởng lẫn nhau.

Xem thêm các bài giải bài tập Lịch sử 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


cach-mang-khoa-hoc-cong-nghe-va-xu-huong-toan-cau-hoa-nua-sau-the-ki-xx.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên