Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

A. Lý thuyết

1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

- Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh.

- Bà phong chức tước cho những người có công, tổ chức lại chính quyền, xá thuế 2 năm, bãi bỏ luật pháp nhà Hán

2. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (42- 43) đã diến ra như thế nào?

* Diễn biến:

- Tháng 4- 42, 2 vạn quân Hán do Mã Viện chỉ huy tiến vào nước ta theo hai đường bộ và đường thủy, chúng tấn công Hợp Phố.

- Hai Bà Trưng kéo lên Lãng Bạc để nghênh chiến.

- Quân địch đông và mạnh, Trưng Vương quyết định lui quân về Cổ Loa- Mê Linh, sau đó rút về Cấm Khê, quân ta chiến đấu ngoan cường, tháng 3 - 43 Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11 - 43 mới kết thúc.

*Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất của nhân dân ta.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 6 chọn lọc có đáp án

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là

   A. Hoàng Đế

   B. Trắc Vương

   C. Trưng Vương

   D. Trưng Đế.

Chọn đáp án: C. Trưng Vương

Giải thích: Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh

Câu 2: Nước ta kháng chiến chống quân Hán tiếp tục xâm lược năm

   A. 41 – 42

   B. 42 – 43

   C. 43 – 44

   D. 44 – 45

Chọn đáp án: B. 42 – 43

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 50

Câu 3: Quân Hán tấn công Hợp Phố vào

   A. tháng 4 năm 42

   B. tháng 5 năm 42

   C. tháng 6 năm 42

   D. tháng 7 năm 42

Chọn đáp án: A. tháng 4 năm 42

Giải thích: Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố dưới sự chỉ huy của Mã Viện và 2 vạn quân tinh nhuệ.

Câu 4: Vào tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt tại

   A. Cấm Khê

   B. Cẩm Khê

   C. Lãng Bạc

   D. Hợp Phố.

Chọn đáp án: A. Cấm Khê.

Giải thích: Sau khi ra sức chiến đấu chống giặc, vào tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh anh dũng tại Cấm Khê.

Câu 5: Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

   A. Trao đổi mở rộng

   B. Nông nghiệp phồn vinh

   C. Kinh tế đi lên

   D. Buôn bán đương thời khá phát triển

Chọn đáp án: D. Buôn bán đương thời khá phát triển.

Giải thích: Khi nói đến các chợ, các trung tâm là nói đến sự buôn bán. Việc hình thành những trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên chứng tỏ buôn bán thời đó khá phát triển.

Câu 6: Hậu quả của chính sách bóc lột của nhà Hán đối với nhân dân Giao Châu là gì?

   A. Thôn xóm tiêu điều

   B. Đất nước xơ xác

   C. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển

   D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng

Chọn đáp án: D. Đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.

Giải thích: Những chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Hán khiến thôn xóm, đất nước tiêu điều và cuối cùng là đẩy người dân vào cảnh khốn cùng.

Câu 7: Lãng Bạc nằm ở

   A. phía đông Cổ Loa

   B. phía tây Cổ Loa

   C. phía bắc Cổ Loa

   D. phía nam Cổ Loa

Chọn đáp án: A. phía đông Cổ Loa

Giải thích: Lãng Bạc nằm ở phía đông Cổ Loa (gần Chí Linh – Hải Dương). Đây là một miền đất cao, xung quanh là vùng đồng sâu, hồ nước mênh mông.

Câu 8: Sau khi Hai Bà Trưng hi sinh, cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến

   A. tháng 01 năm 43

   B. tháng 11 năm 43

   C. tháng 01 năm 44

   D. tháng 11 năm 44

Chọn đáp án: Tháng 11 năm 43

Giải thích: SGK Lịch sử trang 51

Câu 9: Quân Trung Quốc sau cuộc xâm lược sang Việt Nam, đi mười phần khi về

   A. còn nguyên mười phần

   B. còn tám phần.

   C. còn bốn, năm phần.

   D. còn hai, ba phần.

Chọn đáp án: C. Còn bốn, năm phần

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 51.

Câu 10: Việc nhân dân lập đền thờ Hai Bà Trưng ở nhiều nơi cho thấy

   A. nhân dân luôn nhớ đến công lao của Hai Bà Trưng trong công cuộc bảo vệ đất nước.

   B. nhân dân rất căm ghét quân xâm lược Hán.

   C. nhân dân luôn xây đền thờ thờ những người có công.

   D. nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.

Chọn đáp án: D. nhân dân không bao giờ quên những giai đoạn khó khăn của đất nước.

Giải thích: Hai Bà Trưng đã có công lớn trong công cuộc bảo vệ đất nước. Việc nhân dân xây dựng đền thờ hai bà ở nhiều nơi cho thấy lòng biết ơn và không bao giờ quên công lao của hai bà đối với đất nước.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 6 | Để học tốt Lịch Sử 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 6Giải bài tập Lịch Sử 6 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

trung-vuong-va-cuoc-khang-chien-chong-quan-xam-luoc-han.jsp