Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

A. Lý thuyết

3. Những biến chuyển về xã hội và văn hóa nước ta các TK I – VI.

* Xã hội: có sự phân hóa.

   + Tầng lớp thống trị.

   + Nông dân: gồm nông dân công xã và nông dân lệ thuộc.

   + Nô tì

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 6 chọn lọc có đáp án

* Văn hóa

- Tiếp tục đồng hóa dân tộc ta

- Người Việt vẫn giữ phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên

4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248 ).

- Nguyên nhân: không cam chịu kiếp sống nô lệ.

- Diễn biến

   + Năm 248 khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng khắp châu Giao.

   + Nhà Ngô cử 6000 quân sang đàn áp. Cuộc kn bị thất bại, Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hóa)

- Ý nghĩa: Khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc ta.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 6 chọn lọc có đáp án

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Nho giáo được lập ra bởi

   A. Lão Tử

   B. Trang Tử

   C. Khổng Tử

   D. Hàn Mặc Tử

Chọn đáp án: C. Khổng Tử.

Giải thích: Nho giáo hay còn được gọi là Khổng giáo, do Không Tử (thế kỉ VI – V TCN) lập ra ở Trung Quốc.

Câu 2: Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của

   A. Hai Bà Trưng

   B. Bà Triệu

   C. Mai Hắc Đế

   D. Lí Bí

Chọn đáp án: B. Bà Triệu

Giải thích: Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, là một người có sức khỏe và có ý chí lớn. Vào giữa thế kỉ III, năm Bà Triệu 19 tuổi đã nổi dậy khởi nghĩa ở quận Cửu Chân.

Câu 3: Căn cứ của khởi nghĩa Bà Triệu là ở

   A. Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

   B. Hát Môn

   C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

   D. Mê Linh.

Chọn đáp án: A. Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Giải thích: Từ căn Phú Điền, Bà Triệu đã lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các ấp ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.

Câu 4: Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử Lục Dận đem

   A. 5000 quân

   B. 6000 quân

   C. 7000 quân

   D. 8000 quân

Chọn đáp án: B. 6000 quân.

Giải thích: Được tin có khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu để đàn áp cuộc khởi nghĩa.

Câu 5: Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là

   A. Nho giáo được ra đời từ sớm.

   B. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là « Thiên tử » và có quyền quyết định tất cả.

   C. Nho giáo do Khổng tử sáng lập ra.

   D. Nho giáo khuyên con người làm nhiều việc thiện.

Chọn đáp án: B. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là « Thiên tử » và có quyền quyết định tất cả.

Giải thích: Với tư tưởng vua là con trời, ý của vua là ý của trời của Nho giáo sẽ giúp cho giai cấp thống trị, đặc biệt là nhà vua được củng cố quyền lực.

Câu 6: Ở thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta xuất hiện thêm những nông dân không có ruộng đất, phải cày cấy thuê, lịch sử gọi đó là

   A. nông dân công xã.

   B. nô tì

   C. nô lệ

   D. nông dân lệ thuộc

Chọn đáp án: D. nông dân lệ thuộc.

Giải thích: Dưới sự cướp bóc ruộng đất của địa chủ và quan lại, xã hội nước ta đã xuất hiện thêm tầng lớp nông dân lệ thuộc. Họ là những người không có ruộng đất phải cày cấy thuê hoặc lệ thuộc vào những người địa chủ, quan lại.

Câu 7: Đạo giáo do ai sáng lập?

   A. Lão Tử

   B. Trang Tử

   C. Khổng Tử

   D. Hàn Mặc Tử

Chọn đáp án: A. Lão Tử.

Giải thích: Đạo giáo do Lão Tử sáng lập ở Trung Quốc, cùng thời với Khổng giáo.

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm

   A. 238

   B. 248

   C. 258

   D. 268

Chọn đáp án: B. 248

Giải thích: SGK Lịch sử 6 trang 56

Câu 9: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên ?

   A. Do người Hán sang đô hộ nhưng không quan tâm đến văn hóa.

   B. Do văn hóa của Người Việt phát triển quá rực rỡ.

   C. Do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

   D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Chọn đáp án: C. Do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

Giải thích: Trải qua hàng nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc với chính sách đồng hóa dân tộc, người Việt vẫn tự hào giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên là do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

Câu 10: Bà Triệu hi sinh trên

   A. núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).

   B. Hát Môn

   C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

   D. Mê Linh.

Chọn đáp án: A. núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).

Giải thích: Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa). Hiện nay, ở đay còn lăng mộ và đền thờ bà.

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 6 | Để học tốt Lịch Sử 6 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Lịch Sử 6Giải bài tập Lịch Sử 6 và bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

tu-sau-trung-vuong-den-truoc-ly-nam-de-tiep.jsp