Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 có đáp án (sách mới)

Với câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 có đáp án sách mới Chân trời sáng tạo đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23 có đáp án (sách mới)

Quảng cáo

Lời giải sgk Lịch Sử 8 Bài 23:
Lưu trữ: Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (sách cũ)

Câu 1: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

   A. Quân chủ chuyên chế

   B. Phong kiến

   C. Cộng hòa

   D. Quân chủ lập hiến.

Chọn đáp án: A. Quân chủ chuyên chế

Giải thích: Trang 75, mục 1, phần I

Câu 2: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?

   A. Kinh tế suy sụp

   B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định.

   C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.

   D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Chọn đáp án: D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Giải thích: Nền kinh tế nước Nga bị suy sụp, khiến cho đời sống của nhân dân vô cùng khổ sở. Mọi nỗi thống khổ đề nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga

Câu 3: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

   A. Hòa bình.

   B. Chiến tranh.

   C. Kinh tế bị tàn phá.

   D. Khủng hoảng chính trị.

Chọn đáp án: A. Hòa bình.

Giải thích: Sau chiến thắng ngoại xâm và nội phản trong nước, năm 1921 nước Nga Xô viết bước vào thời kì hòa binh xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Câu 4: Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu?

   A. Công nghiệp.

   B. Nông nghiệp.

   C. Thương nghiệp.

   D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Chọn đáp án: B. Nông nghiệp.

Giải thích: Chính sách kinh tế mới với nội dung chủ yếu là bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực. Bên cạnh đó, nông nghiệp là ngành bị khủng hoảng nặng nề nhất ở nước Nga. Chính vì thế, chính sách kinh tế mới bắt đầu từ nông nghiệp.

Quảng cáo

Câu 5: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

   A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.

   B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

   C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.

   D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Chọn đáp án: B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.

Giải thích: Trước năm 1924, do mâu thuẫn và khủng hoảng những cao trào cách mạng đãbùng nổi ở các nước châu Âu trong thời gian này làm cho nền thống trị của giai cấp tư sản lâm vào tình trạng không ổn định, thậm chí khủng hoảng trầm trọng. Từ năm 1924, chính quyền tư sản các nước đã đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh quần chúng và củng cố nền thống trị, nên chính trị cơ bản được ổn định.

Câu 6: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?

   A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.

   B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.

   C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.

   D. Quốc tế thứ hai giải tán.

Chọn đáp án: A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.

Giải thích: Sự phát triển của các phong trào cách mạng ở các nước châu Âu đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng. CHính vì vậy, quốc tế cộng sản đã ra đời.

Câu 7: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì?

   A. Đập tan chủ nghĩa phát xít.

   B. Bảo vệ được nền dân chủ.

   C. Thành lập chính phủ mới.

   D. Giành thắng lợi trong tuyển cử.

Chọn đáp án: C. Thành lập chính phủ mới.

Giải thích: Trang 91, mục 2

Quảng cáo

Câu 8: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?

   A. Ổn định và phát triển

   B. Tương đối ổn định

   C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.

   D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

Chọn đáp án: C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Giải thích: Trong những năm 1918 – 1923, các nước châu Âu, kể cả các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế

Câu 9: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

   A. Thất nghiệp.

   B. Phân biệt chủng tộc

   C. Bất công xã hội

   D. Thất nghiệp và bất công xã hội

Chọn đáp án: B. Phân biệt chủng tộc

Giải thích: Những người da đen ở Mỹ phải chịu nạn phân biệt chủng tộc, họ bị người da trắng coi là người man di, và không có bất cứ quyền lợi gì trong xã hội, họ được đem ra làm vật buôn bán, trao đổi, như những hàng hóa trong xã hội.

Câu 10: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

   A. Thực hiện chính sách mới

   B. Giải quyết nạn thất nghiệp

   C. Tổ chức lại sản xuất

   D. Phục hưng công nghiệp.

Chọn đáp án: D. Phục hưng công nghiệp.

Giải thích: Trang 95, mục II

Câu 11: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

   A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.

   B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định.

   C. Có chính sách cải cách kinh tế - xã hội hợp lý.

   D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

Chọn đáp án: A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.

Giải thích: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo cho Mỹ nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, từ việc buôn bán vũ khí, bước ra chiến tranh là nước thắng trận, chịu ít tổn thất nhất

Câu 12: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào?

   A. 1929      B. 1932

   C. 1931      D. 1932

Chọn đáp án: D. 1932

Giải thích: trang 94, mục II

Câu 13: Sự kiện chấm dứt sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

   A. Cuộc bạo động lúa gạo

   B. Khủng hoảng tài chính 1927

   C. Đảng cộng sản Nhật thành lập

   D. Trận động đất ở Tô-ky-ô năm 1923

Chọn đáp án: B. Khủng hoảng tài chính 1927

Giải thích: Trang 97, mục I

Câu 14: Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới Ta-na-ca là?

   A. Trung Quốc

   B. Châu Á

   C. Đông Á

   D. Đông Nam Á

Chọn đáp án: A. Trung Quốc

Giải thích: Trang 97, mục II

Câu 15: Cuộc đấu tranh chống phát xít ở Nhật Bản có tác dụng như thế nào?

   A. Ngăn cản được chiến tranh

   B. Làm chậm quá trình phát xít hóa

   C. Ngăn cản quá trình phát xít hóa

   D. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Chọn đáp án: B. Làm chậm quá trình phát xít hóa

Giải thích: Trang 98, mục II

Câu 16: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với kinh tế Nhật Bản?

   A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản

   B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường

   C. Kinh tế Nhật Bản vẫn ổn định trước chiến tranh

   D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Chọn đáp án: D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Giải thích: Nhật Bản bước ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất với vai trò là một nước thắng trận, thu được nhiều lợi lộc từ chiến tranh, không bị chiến tranh tàn phá, thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí, lợi dụng tình hình châu Âu không ổn định đã tranh thủ sản xuất, buôn bán

Câu 17: Trước khi chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gì?

   A. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp.

   B. Khủng hoảng tài chính

   C. Khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp

   D. Khủng hoảng về ngoại thương

Chọn đáp án: B. Khủng hoảng tài chính

Giải thích: Trang 97, mục I

Câu 18: Cao trào cách mạng 1918 – 1923 lên cao nhất ở đâu?

   A. Anh

   B. Đức

   C. Pháp

   D. Hung-ga-ri

Chọn đáp án: B. Đức

Giải thích: Trang 88, mục 2

Câu 19: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì?

   A. Đập tan chủ nghĩa phát xít.

   B. Bảo vệ được nền dân chủ.

   C. Thành lập chính phủ mới.

   D. Giành thắng lợi trong tuyển cử.

Chọn đáp án: C. Thành lập chính phủ mới.

Giải thích: Trang 91, mục 2

Câu 20: Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế ở Mỹ?

   A. Đạo luật về ngân hàng

   B. Đạo luật về tài chính

   C. Đạo luật phục hưng công nghiệp

   D. Đạo luật phục hưng thương mại.

Chọn đáp án: C. Đạo luật phục hưng công nghiệp

Giải thích: Công nghiệp là ngành kinh tế chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước Mỹ, phục hưng công nghiệp là giúp cho ngành kinh tế chủ đạo phát triển, là tạo việc làm cho người thất nghiệp có việc làm,..

Câu 21: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào?

   A. Nông nghiệp

   B. Công nghiệp

   C. Tài chính ngân hàng

   D. Năng lượng

Chọn đáp án: C. Tài chính ngân hàng

Giải thích: ( Trang 94, mục II)

Câu 22: Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?

   A. Giải quyết nạn thất nghiệp.

   B. Đạo luật về ngân hàng

   C. Đạo luật phục hưng công nghiệp

   D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

Chọn đáp án: D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

Giải thích: Các chính sách mới có những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, nhà nước đã tăng cường vai trò của mình vào các mặt của đời sống

Câu 23: Vì sao Nhật bản tiến hành xâm lượng, bành trướng ra bên ngoài?

   A. Nhật chưa có thuộc địa.

   B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.

   C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường.

   D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới.

Chọn đáp án: C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường.

Giải thích: Cuộc khủng hoảng làm cho kinh tế Nhật giảm sút mạnh, xã hội không ổn định. Những điều kiện trong nước không đủ để Nhật khôi phục kinh tế và xã hội, nên Nhật cần một thị trường, cần thuộc địa để cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và thị trường.

Câu 24: Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng thời gian nào?

   A. Thập niên 20 của thế kỉ XX

   B. Thập niên 30 của thế kỉ XX

   C. Thập niên 40 của thế kỉ XX

   D. Thập niên 50 của thế kỉ XX

Chọn đáp án: B. Thập niên 30 của thế kỉ XX

Giải thích: Trang 98, mục II

Câu 25: Lực lượng chủ yếu của phong trào Ngũ tứ giai đoạn sau là?

   A. Học sinh

   B. Nông dân

   C. Công nhân

   D. Trí thức

Chọn đáp án: C. Công nhân

Giải thích: Trong giai đoạn đầu lực lượng chủ yếu của phong trào là học sinh, trí thức. Nhưng từ giai đoạn sau, lực lượng chủ yếu của phong trào chuyển từ học sinh sang giai cấp công nhân.

Câu 26: Tính chất chống đế quốc của phong trào ngũ tứ thể hiện rõ nhất ở?

   A. Qui mô của phong trào

   B. Hình thức đấu tranh

   C. Lực lượng tham gia

   D. Khẩu hiệu đấu tranh

Chọn đáp án: D. Khẩu hiệu đấu tranh

Giải thích: Khẩu hiệu đấu tranh của phong trào đó là : Trung Quốc là của người Trung Quốc, khẳng định chủ quyền và sự quyết tâm chống lại đế quốc xâm lược.

Câu 27: Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?

   A. Tầng lớp trí thức mới

   B. Tầng lớp trí thức

   C. Giai cấp tư sản

   D. Tầng lớp công nhân.

Chọn đáp án: A. Tầng lớp trí thức mới

Giải thích: Trang 101, mục 1

Câu 28: Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

   A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.

   B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.

   C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

   D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.

Chọn đáp án: C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Giải thích: Trang 105, mục 1

Câu 29: Chiến thắng nào của Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh thế giới thứ hai?

   A. Chiến thắng Xta-lin-grat ( 2/2/1943)

   B. Chiến thắng liên quân Anh, Mỹ đổ bộ vào Bắc Pháp ( 6/6/1944)

   C. Chiến thắng của Liên Xô ở trận Béc-lin ( 9/5/1945)

   D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản ( 6 và 9/8/1945)

Chọn đáp án: C. Chiến thắng của Liên Xô ở trận Béc-lin ( 9/5/1945)

Giải thích: Sau thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở chiến dịch công phá Béc-lin, Đức đã phải kí văn kiện đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Mở đầu cho sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 30: Tác phẩm Sông Đông êm đềm là của ai?

   A. Sô-lô-khốp

   B. Tôn-xtôi

   C. Ô-xtrop-xki

   D. Góc-ki

Chọn đáp án: A. Sô-lô-khốp

Giải thích: Sô-lô-khốp là người viết tác phẩm Sông Đông êm đềm

Quảng cáo

Xem thêm các bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử lớp 8 | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 8 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-23-on-tap-lich-su-the-gioi-hien-dai-phan-tu-nam-1917-den-nam-1945.jsp

Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên